Trvalé i dočasné změny PID v lednu a únoru 2020

V průběhu ledna 2020 dochází k několika trvalým změnám na autobusových linkách PID v Praze i ve Středočeském kraji. Midibusová linka 117 je prodloužena do nové zástavby v Komořanech, je zavedena nová midibusová linka 186 z Hloubětína do Satalic, zavedena je nová noční linka 903 z Palmovky do Uhříněvsi a Královic, vznikají také dvě nové školní linky v oblasti Prahy 6 a 10. Zároveň je dočasně od 6. 1. 2020 do 28. 2. 2020 z důvodu nižší poptávky počátkem roku a v souvislosti s plánem na personální pokrytí provozu autobusových linek pro rok 2020 zaveden mírně omezený jízdní řád na vybraných městských autobusových linkách v Praze.

Změny na jednotlivých linkách od 1. 1. 2020

117    Linka je ze zastávky Čechova čtvrť prodloužena přes zastávky Cukrovar Modřany a Komořany do nové konečné zastávky Nové Komořany.
165    Zřízena zastávka Mílová také ve směru Sídliště Zbraslav (na znamení).
227    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
230    Nový spoj na začátku odpolední špičky pracovních dnů v trase Slivenec – Holyně.
270    Změna dopravce z Dopravní podnik hl. m. Prahy na ČSAD POLKOST.
903    Nová noční linka v trase Palmovka – Novovysočanská – Spojovací – Sídliště Malešice – Černokostelecká – Štěrboholy – Dolní Měcholupy – Uhříněves – Netluky – Hájek – Královice (v provozu 2 páry spojů celotýdenně v intervalu 120 minut).
959    Noční linka je v Praze nově ukončena v zastávce Háje. V úseku mezi Palmovkou a Uhříněvsí je nahrazena novou linkou 903.

Změny na jednotlivých linkách od 6. 1. 2020

164    Nový spoj v pracovní dny ráno ze Sobína (prodloužen z původní konečné Sídliště Řepy).
186    Nová midibusová linka v trase Bazén Hloubětín – Hloubětín – Lehovec – Hutě – Satalická obora (v provozu pouze v pracovní dny cca do 20:00).
201    Linka nově v pracovních dnech cca do 20:00 nezajíždí do zastávky Satalická obora (nahrazeno linkou 186).
212    Prodloužení intervalu na začátku a konci odpolední špičky pracovních dnů z 15 na 30 minut.
268    Nová školní linka v trase Na Pískách – Macharovo náměstí – Vozovna Střešovice – Norbertov – Vojenská nemocnice (1 spoj v pracovní dny ráno).
273    Nová školní linka v trase Depo Hostivař – Donatellova – Sídliště Skalka (1 spoj v pracovní dny ráno).
326    Nový posilový školní spoj v pracovní dny ráno Vestec, BIOCEV – Opatov.
363    Nový 1 pár spojů v pracovní dny po poledni v trase Opatov – Popovičky, Chomutovice.
396    Linka je zkrácena o úsek Bazén Hloubětín – Nádraží Satalice (nahrazeno linkou 186), prodloužení intervalu v pracovní dny ráno z 30 na 60 minut.
908    Poslední pár spojů je nově veden přes zastávku Nádraží Klánovice-sever.

Změny na jednotlivých linkách od 15. 1. 2020

194    Ve směru Nemocnice pod Petřínem se přesouvá zastávka Malostranské náměstí na tramvajové koleje, 15 metrů vpřed po směru jízdy před zastávku tramvaje směr Hellichova. Ruší se zastávka Nerudova. Zřizuje se zastávka Malostranská i ve směru Florenc (na předpolí Mánesova mostu)

Dočasné omezení vybraných autobusových linek v Praze v lednu a únoru 2020

Z důvodu nižší poptávky po přepravě, která je každoročně během počátku roku (a období četných zimních dovolených a jarních prázdnin) v Praze pozorována, dojde v období od 6. 1. 2020 do 29. 2. 2020 k dočasným změnám a omezením, a to především na autobusových linkách. Toto dvouměsíční omezení zároveň dovolí dopravcům uspořit pracovní síly pro následující měsíce, kdy je poptávka po dopravě naopak vyšší.

Na vybraných městských autobusových linkách jsou mírně prodlouženy intervaly a upraveny provozní parametry, a to takovým způsobem, aby byl co nejméně narušen komfort cestujících. Omezení se týká především přepravních špiček, případně i dopoledního období pracovních dnů na vybraných linkách.

Kromě úpravy intervalů jsou realizovány některé další dočasné úpravy na vybraných linkách:

102    Od Kobylis ukončena v zastávce Sídliště Bohnice, do zastávky Staré Bohnice nadále zavedeny prodloužené spoje linky 236 v intervalu 30 minut
196    V úseku Kačerov – Kloboučnická jen ve špičkách pracovních dnů