Trvalé změny PID od 23. října 2023

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 23. 10. 2023

Od 23. října 2023 dojde v návaznosti na prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu k úpravě tramvajových a autobusových linek v oblasti sídliště Na Dědině a Vokovic. Zároveň dojde k některým trvalým úpravám tramvajových linek v oblasti Vysočan a k návratu linek 7 a 19 do svých původních tras ve východní části Prahy. V návaznosti na dřívější ukončení uzavírky silnice mezi Berounem a Královým Dvorem budou ke stejnému datu realizovány i některé úpravy autobusových linek a zastávek na Berounsku. Pro obsluhu nového logistického areálu v Jinočanech se zavádí nová autobusová linka 418 od stanice metra Stodůlky.

Nová tramvajová trať na Dědinu

Po nové trati na Dědinu s 5 novými zastávkami Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědina budou jezdit denní tramvajové linky 20 a 26. V noci bude zatím obsluha zachována pomocí autobusové linky 910. Autobusová linka 225 bude zkrácena na Sídliště Na Dědině a jako náhradní obsluha Nových Vokovic budou sloužit polookružní spoje linky 300. Zkrácení čeká také linku 108, která pojede ve směru od Petřin jen na divokou Šárku.

Další úpravy tramvají ve východní části Prahy.

V souvislosti s prodloužením tramvajové trati z Holyně do Slivence a odstraněním nutnosti nasazovat na linku 5 obousměrné tramvaje budou tramvajové linky 7 a 19 v oblasti Prahy 3, 8, 9 a 10 vráceny do svých původních tras. Linka 7 opět pojede do zastávky Depo Hostivař a linka 19 ve směru od Pankráce pojede ze zastávky Vozovna Strašnice přes Želivského, Biskupcovu a Palmovku na Lehovec. Z důvodu lepší časové koordinace spojů bude prodloužena tramvajová linka 6 z Palmovky na Vysočanskou a linka 14 o tentýž úsek zkrácena a ukončena na Palmovce.

Změny autobusů na Berounsku

V souvislosti s ukončením dlouhodobé uzavírky silnice mezi Berounem a Královým Dvorem dochází k několika trvalým změnám autobusových linek PID. Na linkách 380, 384, 394, 425, 631, 637, 638 a 641 se zřizuje zastávka Beroun, Lidl i ve směru do Berouna. Na linkách 384, 394 a 641 se pro spoje ve směru Zdice zřizuje zastávka Králův Dvůr, Počaply, Plzeňská – tyto spoje už nejedou přes zastávky Králův Dvůr, Počaply, škola a Králův Dvůr, Počaply. Na lince 425 se trvale zřizuje zastávka Beroun, Profesora Veselého a ruší se zastávka Beroun, nemocnice (převedení dlouhodobě výlukového stavu do trvalého). Stejně tak je linka 637 již trvale ukončena v Řevnicích místo v Zadní Třebani (opět převedení dlouhodobé výluky do trvalého stavu).

Na lince 861 dochází ke komplexní úpravě jízdního řádu. 1 ranní školní spoj z Aut. nádr. jede nově již z Jarova. Zrušeny jsou první a poslední spoje. U všech spojů kromě 1 ranního školního je obrácený průjezd oblastí zastávek Viničná a Zahořanská, odpolední spoje ve směru z Aut. nádr. jedou mezi zastávkami Obchodní a Viničná nově přes Plzeňskou bránu a Wagnerovo náměstí.

Souhrn změn jednotlivých linek:

Linka Popis změny
6 Linka je prodloužena o úsek Palmovka – Vysočanská.
7 Linka je navrácena do původní trasy Radlická – Depo Hostivař.
14 Linka je zkrácena o úsek Palmovka – Vysočanská.
19 Linka je navrácena do původní trasy Pankrác – Lehovec.
20 Linka je prodloužena o úsek Divoká Šárka – Dědina.
26 Linka je prodloužena o úsek Divoká Šárka – Dědina.
108 Linka je zkrácena o úsek Divoká Šárka – Ciolkovského.
225 Linka je zkrácena o úsek Sídliště Na Dědině – Nové Vokovice (nahrazena tramvajovými linkami a prodlouženou linkou 300).
300 Jsou zavedeny samostatné polookružní spoje Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice – Nádraží Veleslavín jako náhrada za zkrácenou linku 225. Tyto spoje jsou v provozu v pracovní dny cca od 5:30 do 19:30 v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky.
384
394
641
Pro spoje ve směru Zdice se zřizuje zastávka Králův Dvůr, Počaply, Plzeňská – tyto spoje už nejedou přes zastávky Králův Dvůr, Počaply, škola a Králův Dvůr, Počaply.
418 Nová linka v trase Praha, Stodůlky – Jinočany, Logport. V provozu v pracovní dny cca od 5 do 18 hodin v intervalu 30 minut ve špičkách a 60 minut mimo špičky
861 Komplexní úprava jízdního řádu. 1 ranní školní spoj z Aut. nádr. jede nově již z Jarova. Zrušeny jsou první a poslední spoje. Změna sledu zastávek při průjezdu oblastí zastávek Viničná a Zahořanská, odpolední spoje ve směru z Aut. nádr. jedou mezi zastávkami Obchodní a Viničná nově přes Plzeňskou bránu a Wagnerovo náměstí.

Změny zastávek

Název zastávky Popis změny
Beroun, Lidl nová zastávka i ve směru Beroun pro linky 380, 384, 394, 425, 631, 637, 638 a 641 (na znamení)
Dědina nový název pro autobusovou zastávku Dlouhá míle
Ferrariho nová zastávka pro linku 418 (na znamení)
Jinočany, Logport nová zastávka pro linku 418 (stálá)
Jinočany, Logport vodojem nová zastávka pro linku 418 (stálá)
Středočeská nová zastávka ve směru Karlovo náměstí pro linky 176, 910 (na znamení)