Trvalé změny PID od 3. 9. 2017

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 02. 09. 2017

K termínu zahájení nového školního roku 2017/2018 dochází kromě přečíslování školních linek také k některým dalším trvalým úpravám vybraných autobusových linek PID na území Prahy i Středočeského kraje. Nejvýznamnější změnou v Praze je kromě přečíslování školních linek (z 551 – 575 na 251 – 275) celkové posílení midibusové linky 138 a její prodloužení do nové trasy Ústavy Akademie věd – Sídliště Skalka. S tím souvisí zrušení linky 114 a přetrasování linky 101. Ve východní části Prahy vzniká nová linka 239 prodloužením části spojů stávající linky 109 na Sídliště Rohožník. Ve Středočeském kraji bude k tomuto termínu nejvíce změn realizováno v oblasti Nymburska, kde došlo k vyhodnocení další etapy integrace z dubna 2017.

Změny na jednotlivých linkách

101    Část spojů ve špičkách pracovní dnů a vybrané spoje večer jsou ze zastávky Skalka nově vedeny do zastávky Zentiva místo linky 138. Ve zrušeném úseku Skalka – Sídliště Skalka je nahrazena linkou 138.

109    Vybrané spoje jsou převedeny na novou linku 239.

114    Linka je zrušena (Kačerov – Ústavy Akademie věd) a nahrazena posílenou a prodlouženou linkou 138.

138    Část spojů celodenně a celotýdenně je prodloužena o úsek Skalka – Sídliště Skalka, ve zrušeném úseku Skalka – Zentiva je nahrazena linkou 101. Prodloužení o úsek Nemocnice Krč – Ústavy Akademie věd. Výrazné posílení provozu v úseku Skalka – Nemocnice Krč, resp. Ústavy Akademie věd (zkrácení intervalů ve většině období na polovinu).

164    Ze zastávky Sídliště Řepy jsou vybrané spoje vedeny v nové trase do Sobína. Linka již neobsluhuje zastávky Sídliště Zličín a Zličín.

212    Prodloužen provoz v pracovní dny až do cca 22:15. Večer nově 3 spoje v každém směru.

225    Zavedena v pracovní dny dopolední obsluha úseku Nádraží Veleslavín – Nové Vokovice v intervalu 60 minut.

239    Nová linka v trase Palmovka – Sídliště Rohožník, v provozu pouze ve špičkách pracovních dnů.

257    Linka je zrušena (Zličín – Sobín) a nahrazena vybranými spoji linky 164 a posílenou linkou 306.

343    Zřízeny zastávky Nehvizdy, Na Kopci a Nehvizdy, Škola; zrušeny zastávky Vyšehořovice;  Nehvizdy, U Studánky a Nehvizdy.

346    Zavedení dopoledního provozu v pracovní dny v intervalu 60 minut.

432    Obousměrně zrušena zastávka Milovice, škola.

433    Obousměrně zřízena zastávka Nymburk, Jankovice Šeříková.

434    Obousměrně zřízeny zastávky Nymburk, Jankovice Šeříková a Milovice, škola; zrušeny zastávky Milovice, Balonka a Milovice, Letecká.

436    Zřízeny zastávky Milovice, Balonka a Milovice, Letecká; prodloužení linky o úsek Milovice, Tyršova – Milovice, Park Mirakulum.

443    Ve směru Čelákovice zřízena zastávka Nymburk, Nemocnice.

469    Ve směru Říčany, resp. Březí zřízena zastávka Svojšovice s jejím přemístěním pro opačný směr do centra obce.

480    Zkrácení linky o úsek Kostomlaty nad Labem – Nymburk, Hl. nádr.; zřízena nová konečná zastávka Kostomlaty nad Labem, žel. st. (ve zrušeném úseku nahrazena posílenou linkou 497).

482    Nová školní linka v trase Úvaly, Žel. st. – Tuklaty – Vyšehořovice – Mochov – Nehvizdy, Škola (v provozu 1 spoj ráno tam a 3 spoje odpoledne zpět).

493    Ve směru Poděbrady zřízena zastávka Nymburk, Nemocnice.

497    Zřízeny zastávky: Nymburk, Letců R.A.F.; Nymburk, Poliklinika; Nymburk, Lipová; Kostomlaty nad Labem, žel. st. a Milovice, škola. Zrušeny zastávky: Nymburk, Zimní stadion; Nymburk, U Růžáku; Kostomlaty nad Labem, prodejna; Milovice, Balonka a Milovice, Letecká. Posílení linky v úseku Nymburk – Kostomlaty nad Labem jako náhrada za zkrácenou linku 480.

498    Ve směru Pečky zřízeny zastávky Poděbrady, Přední Lhota, Spolkový dům a Poděbrady, Přední Lhota, U Kopečků.

655    Pro vybrané spoje zřízena zastávka Nehvizdy, Škola.

671    Nová školní linka v trase Jenštejn, Hradní – Přezletice, Kocanda – Podolanka – Brandýs n. L.-St. Boleslav, U Soudu (v provozu 1 spoj ráno tam a 2 spoje odpoledne zpět).

Přečíslování školních linek v Praze od září 2017

Od 4. září 2017 dojde z důvodu uvolnění číselné řady pro budoucí rozšiřování regionálních linek Pražské integrované dopravy ve Středočeském kraji k přečíslování stávajících školních linek v Praze. Původní čísla 551–575 se změní na 251–275.

Aktuální seznam školních linek v Praze od 4. 9. 2017

251      Sídliště Čimice – Vozovna Kobylisy – Šimůnkova

252      Ústřední – Dolní Měcholupy – Boloňská – Morseova

253      Štěrboholy – Škola Dubeč

255      Nebušice – Jenerálka – Na Santince – Dejvická

256      Knovízská – Brodského – Mokrá

257      Miškovice – Náměstí Jiřího Berana

258      Žvahov – Hlubočepy – Štěpařská – Hlubočepy

259      Hostavice – Za Horou – Kyje – Hloubětínská

260      Bílá Hora – Vypich – Sídliště Petřiny – Na Okraji

261      Sídliště Zbraslav – Škola Radotín – Velká Chuchle

262      Sídliště Rohožník – Běchovice – Čertousy – Ratibořická

264      Sudějovická – Sídliště Rohožník – Hulická / Polesná

265      Stadion Strahov – Klamovka – Kotlářka – Weberova

266      Nové Butovice – Řeporyjské náměstí – Zadní Kopanina

267      Habrová – Basilejské náměstí – Olšanské náměstí

269      Otěšínská – Nádraží Radotín – Škola Radotín

270      Pitkovice – Křeslice – Sídliště Petrovice – Na Vartě

271      Správa sociálního zabezpečení – Dívčí hrady – Škola Radlice

272      Dolnokřeslická – Křeslice – Uhříněves – Nádraží Uhříněves

275      Sídliště Čakovice – Náměstí Jiřího Berana

Plošné rozšíření zastávek „na znamení“ v oblasti Horních Počernic

V rámci postupného sjednocování charakterů zastávek PID a z důvodu zvýšení přehlednosti a plynulosti provozu dojde od zahájení poprázdninového provozu dne 3. 9. 2017 k celoplošnému zavedení charakteru zastávek „na znamení“ v oblasti Horních Počernic. K většině zastávek, které jsou již dnes v této oblasti na znamení, se přidá 12 dalších. Tím dojde zejména k větší přehlednosti pro cestující, neboť všechny zastávky budou mít stejný charakter.

Nové zastávky na znamení od 3. 9. 2017 v oblasti Horních Počernic:

Čertousy, Františka Veselého, Jeřická, K Zelenči, Libošovická, Na Kovárně, Nádraží Horní Počernice, Ratibořická, Sezemická, Svépravice, Vojická, Ve Žlíbku.