Propojení dopravních systémů v oblasti Čtyřmezí od 10. 12. 2023

Naposledy aktualizováno: 06. 12. 2023 | Publikováno 23. 10. 2023

Od 10.12.2023 dojde v souvislosti s chystaným projektem „Čtyřmezí“, který zahrnuje propojení několika dopravních integrovaných systémů, ke změnám na řadě linek ve Středočeském kraji. Jeho cíli jsou například propojení měst a obcí v oblasti veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v dané oblasti. Cestujícím by tak měl přinést celou řadu výhod; mimo jiné nové linky autobusů anebo uznávání krajských tarifů ve vícero spojích.

 

Prodloužení linky 305 do Karlových Varů

Linka 305 (Praha – Karlovy Vary) bude prodloužena z obce Lubenec až do města Karlovy Vary. Linka pojede ze Zličína po dálnici D6 až do zastávky Stochov, Slovanka. Řada obcí ve Středočeském kraji tímto získá zcela nové, dlouhodobě požadované spojení se sousedními kraji. Budou zajištěny garantované návaznosti na linku PID 760 v Hořovičkách, čímž vzniknou s jedním přestupem zcela nová spojení:  Praha – Podbořany a Rakovník – Karlovy Vary, dále budou zavedeny garantované návaznosti v Lubenci s linkou DÚK 745, bude možné tak využít spojení PrahaValeč a Žatec/PodbořanyKarlovy Vary. V Lubenci bude také možnost přestupu na linky IDPK 345 a IDOK 403. V Bochově pak bude linka navazovat na linku IDOK 409, tím vznikne spojení Praha – Toužim. Další návaznosti jsou pak plánovány také v zastávkách Řevničov (linka 600), Nové Strašecí (linky 619, 625) a Stochov, Slovanka (linka 618). Vzhledem ke změně trasy linky bude linka 305 v úseku Praha – Nové Strašecí koordinována s linkou 304, u které dojde k drobnému posunu spojů.

Linky IDOK jsou v provozu až od 1. 1. 2024.

Nová linka 417 Praha – Mšec nahradí dnešní zastávkovou linku 305

Dále bude zavedena zcela nová linka PID 417 v trase Zličín – Velká Dobrá – Doksy – Kamenné Žehrovice – Tuchlovice – Stochov – Rynholec – Nové Strašecí – Mšecké Žehrovice – Mšec. V úseku Velká Dobrá – Stochov, tak linka plnohodnotně nahradí současnou trasu linky 305, zároveň dojde k lepší koordinaci s linkou 365 (Stochov – Praha, Motol). Ta bude mít interval cca 60 minut v období přepravních špiček, dopoledne a večer pak v intervalu cca 120 minut. Vzhledem k prokladu s linkou 417 zůstane zachován pravidelný, cca 30minutový interval pro spojení do Prahy. V úseku Stochov – Nové Strašecí částečně nahradí linku 590, jejíž vybrané spoje skončí již v zastávce Stochov, U Dubu. Linka také propojí Nové Strašecí a Mšec a vznikne tak dlouho požadované přímé spojení těchto obcí. V souvislosti se zavedením linky 417 do Mšece dojde k mírné redukci/zkrácení spojů na lince 586. Linka 586 bude zároveň prodloužena o úsek Nově Strašecí – Řevničov, žel.st. – Řevničov a v tomto úseku nahradí linku 583, která bude zcela zrušena (náhradu zajistí linka 417 společně s prodlouženou linkou 586).

Nová linka 415 Praha – Kadaň nahradí dnešní linku 405

Společně s linkou 305 bude také dále do Ústeckého kraje prodloužena linka 405, která bude zároveň přečíslovaná na linku 415 a pojede v trase Praha – Žatec – Kadaň. Na trase linky v úseku Praha – Žatec dojde k drobným změnám, linka bude nově obsluhovat např. Lány nebo Velkou Černoc a Měcholupy v Ústeckém kraji. Linka nebude naopak zajíždět do zastávky Stochov, u dubu, kde jí plnohodnotně nahradí linka 417.

Další změny autobusů na Rakovnicku

V oblasti Rakovnicka bude posílena expresní linka 404 v úseku Praha – Rakovník, zároveň bude linka nově koordinována s obnovenými vlakovými spoji na železniční trati Rakovník – Kralovice. V oblasti Rakovnicka dojde také k drobnému posunu nebo změně spojů na linkách 560, 561, 561, 575, 577, 581, 584, 625, 628, 711, 760 a linky IDPK 321. Linka 564 bude zrušena a nahrazena vlakovou linkou S57 a linkou 561, dále bude zrušena linka 585, jejíž spoje budou převedeny na linku 584.

Změny na železnici

K výraznému posílení provozu dochází také na železnici. Na lince S50 (Rakovník – Kladno) bude doplněn jeden pár víkendových spojů. K celotýdennímu posílení dojde také v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice na železniční lince S57 (Rakovník – Žlutice). Bude také zavedeno přímé spojení v trase Jesenice – Plzeň a Rakovník – Žihle. V železniční stanici Blatno u Jesenice a Rakovník budou zavedeny systémové návaznosti na další linky. Na lince S58 (Rakovník – Kralovice u Rakovníka) bude obnoven celoroční provoz víkendových vlaků. K posunu spojů a zavedení zcela nových spojů (zejména ve špičkách v pracovní dny) dojde také na železničních linkách U12 (Rakovník – Louny – Most – Osek město) a U14 (Rakovník – Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov – Jirkov). Linka U14 bude posílena také o víkendech.

Nové autobusové linky PID

415 Praha,Zličín – Žatec – Kadaň
– Nová linka, která vznikla přečíslováním z původní linky 405 a jejím prodloužením o úsek Žatec – Kadaň (již mimo tarif PID). V původním úseku Praha – Žatec je mírně posílena v pracovní dny a nově obsluhuje také Lány, Velkou Černoc a Měcholupy.
Jízdní řád
417 Praha, Zličín – Doksy – Stochov, nám. – Nové Strašecí, Palackého – Mšecké Žehrovice – Mšec
–  V provozu v pracovní dny cca do 22:00. Linka nahrazuje zrychlenou linku 305 a také část spojů linek 586 a 590.
 Jízdní řád

Upravené autobusové linky

304 Praha, Kuklova – Rakovník,aut.st. 
Větší úpravy spojů v pracovní dny, mírné posílení o víkendu. 
Jízdní řád
305 Praha, Zličín – Karlovy Vary
– Linka je prodloužena o úsek Lubenec – Karlovy Vary a na území Středočeského kraje je výrazně zrychlena (obsluha původních zastávek a část původních spojů nahrazena linkou 417).
Jízdní řád
404 Praha,Zličín – Rakovník,aut.st. – Kralovice – Manětín,nám. – Nečtiny
– Posílení provozu v pracovní dny ráno z Rakovníka do Prahy a celotýdenně odpoledne a večer z Prahy do Rakovníka. 1 pár víkendových spojů je prodloužen o úsek Kralovice – Nečtiny.
Jízdní řád
560  Rakovník – Kryry,Strojetice
– Mírné omezení odpoledního a večerního provozu v pracovní dny.
 Jízdní řád
561  Rakovník – Řeřichy – Oráčov
– Linka je vybranými spoji prodloužena o úsek Řeřichy – Oráčov – Kolešovice. Nové spoje v pracovní dny ráno a dopoledne vedené na území Rakovníka. Pro vybrané spoje ve směru Senomaty zřízeny zastávky v Rakovníku: Sídl. generála Kholla a Žel. zast. západ. 
 Jízdní řád
563 Rakovník – Kounov – Mutějovice 
– Úprava vedení zejména školních spojů v oblasti Milostína a Mutějovic
Jízdní řád
573  Břežany – Čistá – Jesenice – Hořovičky
– Linka je prodloužena do zastávky Hořovičky. 1 pár spojů v pracovní dny odpoledne prodloužen o úsek Jesenice – Hořovičky.
 Jízdní řád
577 Rakovník – Stochov
Zrušení 1 spoje v pracovní dny dopoledne z Rakovníka do Stochova.
Jízdní řád
581 Senomaty – Rakovník – Nové Strašecí
– Zrušení 1 spoje v pracovní dny ráno z Rakovníka do Lišan a také 1 ranního spoje z Nového Strašecí do Rakovníka.
Jízdní řád
584 Rakovník – Krupá – Hředle – Mutějovice – Vinařice
– Pro vybrané spoje je linka rozšířena o úseky Mutějovice – Nesuchyně a Mutějovice – Vinařice (náhrada za linku 585). Mírné omezení v původní trase, zejména dopoledne a večer. Omezené spojení do Mutějovic nahrazeno linkou DÚK 711 a posílenou vlakovou linkou U14.
Jízdní řád
586 Slaný – Drnek – Nové Strašecí
– Linka je prodloužena o úsek Nové Strašecí – Řevničov, mírné omezení ve stávající trase, zejména večer (nahrazeno linkou 417).
Jízdní řád
590 Vraný – Slaný – Nové Strašecí
– Vybrané spoje v pracovní dny ráno a večer jsou zkráceny o úsek Stochov – Nové Strašecí (nahrazeno linkou 417) nebo Slaný – Nové Strašecí.
Jízdní řád
625 Kladno – Ruda – Rakovník
– Zavedení víkendového spojení Rakovník – Lišany – Lužná – Nové Strašecí a dále jako linka 417 směr Praha.
Jízdní řád
628 Kladno – Mšec – Řevničov
– Pro 1 nový pár spojů v pracovní dny zřízeny zastávky Milý a Milý, Bor.
Jízdní řád
760  Rakovník – Podbořany
– Výrazné posílení linky v trase Rakovník – Podbořany zejména v pracovní dny dopoledne a večer a také o víkendu. Zavedení garantovaných přestupů s linkou 305 v Hořovičkách u většiny spojů pro přímé spojení Rakovník – Karlovy Vary nebo Praha – Podbořany.
Jízdní řád

Zrušené autobusové linky PID

405 Praha, Zličín – Žatec
– Linka je přečíslována na 415 a pod novým číslem prodloužena o úsek Žatec – Kadaň (již mimo tarif PID).
564 Rakovník – Jesenice
Linka je zrušena a nahrazena vlakovou linkou S57 a autobusovou linkou 561
583 Milý – Nové Strašecí – Řevničov
– Linka je zrušena a nahrazena linkami 417 a 586.
585 Rakovník – Hředle – Vinařice
– Linka je zrušena a nahrazena linkou 584.

Nové autobusové linky IDOK (návazné na linku 305 viz schéma)

401  Karlovy Vary – Bochov – Žlutice Jízdní řád
402  Bochov – Valeč Jízdní řád
403  Žlutice – Lubenec – Valeč Jízdní řád
409
Bochov – Toužim
-návaznosti v Toužimi na linku IDPK 323 od Karlových Varů a Plzně
 Jízdní řád
413  Žlutice – Verušičky – Valeč Jízdní řád
414  Bochov – Hradiště, Radošov/ Bochov, Javorná – Stružná – Bražec – Bochov Jízdní řád

Upravené linky DÚK

711 Louny – Ročov – Rakovník
– Do Mutějovic nově zajíždí v pracovní dny více spojů.
Jízdní řád
745 Žatec – Podbořany – Lubenec – Valeč
– v Lubenci garantovaná návaznost s linkou 305, bude možné tak využít spojení Praha – Valeč a Žatec/Podbořany – Karlovy Vary
Jízdní řád

Upravené linky DÚK/IDPK

766 Podbořany – Jesenice – Kralovice  Jízdní řád

Upravené železniční linky

S50 Kladno – Lužná u Rakovníka – Rakovník
– 1 nový pár víkendových spojů.
Jízdní řád
S57 Rakovník – Bečov nad Teplou
– Celotýdenní posílení v úseku Rakovník – Blatno u Jesenice, nové přímé spoje Jesenice – Plzeň a Rakovník – Žihle. Ve stanicích Blatno u Jesenice a Rakovník budou zavedeny systémové návaznosti na další linky.
Jízdní řád
S58 Rakovník – Kralovice u Rakovníka
– Obnovení celoročního víkendového provozu.
Jízdní řád
S75 Beroun – Rakovník Jízdní řád
U12 Rakovník – Louny – Most – Osek město
– Nové spoje zejména ve špičkách pracovních dnů.
Jízdní řád
U14 Rakovník – Lužná u Rakovníka – Žatec – Chomutov – Jirkov
– Celotýdenní posílení v celé trase.
Jízdní řád
P4 Plzeň – Žihle – Blatno u Jesenice – (Žatec) Jízdní řád
R24 Praha – Kladno – Rakovník Jízdní řád
R25  Plzeň – Žihle – Blatno u Jesenice – (Žatec – Most) Jízdní řád

Schéma integrované oblasti

Schéma integrované oblasti ke stažení (PDF)

Schéma linek IDOK návazných na linku PID 305

Tarifní schéma vlakových linek