Trvalé změny v souvislosti s novou tramvajovou tratí na Libuš od 27. 5. 2023

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 04. 2023

V souvislosti se zprovozněním nové tramvajové tratě mezi Sídlištěm Modřany a Libuší, s cílem zvýšit pravidelnost a posílit provoz autobusových linek v oblasti Jižního Města, Křeslic a Uhříněvsi a kvůli možnosti obnovit přímé autobusové spojení mezi Modřany, Zbraslaví a Radotínem dochází od 27. 5. 2023 k několika trvalým změnám v provozu linek PID.

 

 

27. 5. 2023 bude do pravidelného provozu uvedena nová 1,7 km dlouhá tramvajová trať mezi Sídlištěm Modřany a Libuší. Na novém úseku bude k dispozici čtveřice zastávek Hasičská stanice Modřany, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš a Libuš (dosavadní zastávka Pavlíkova, která se nachází v prostoru budoucí stanice metra linky D Libuš).

Na nové trati bude tramvajový provoz zajišťován polovinou spojů stávající linky 17, na kterou budou s ohledem na úvraťové ukončení nasazovány obousměrné tramvaje typu KT8D5.RN2P. Ve špičkách pracovních dnů zde pojedou tramvaje v intervalu 8 minut, kolem poledne po 10 minutách, většinu víkendových dní po 15 minutách a pozdě večer zde bude interval dvacetiminutový.

S ohledem na to, že cca 60 % nákladů stavby (celkově jde o 497 mil. Kč) pokryje příspěvek z fondů EU (OPD2), není možné nadále v úseku mezi Nádražím Modřany a Sídlištěm Libuš provozovat spolu se spoji tramvajové linky 17 i dosavadní spoje autobusové linky 165. Linka 165 proto bude zrušena a její provoz ve zbylých úsecích nahradí linky 139, 154 a 246.

Aby bylo ve směru od Zbraslavi na základě žádosti městské části zachováno přímé spojení k lince metra C, nahradí provoz linky 165 v úseku Sídliště Zbraslav – Komořany – Nádraží Modřany prodloužené spoje linky 139. Mezi zastávkami Komořany a Sídliště Zbraslav bude celotýdenně jezdit každý druhý spoj linky 139. Propojení Zbraslavi a Modřan bude dále posíleno prodloužením stávající linky 246, která na Zbraslavské náměstí nyní přijíždí z oblasti Zličína, Zadní Kopaniny a Radotína. Ve zkráceném špičkovém intervalu 30 minut budou autobusy linky 246 prodlouženy přes Nádraží Zbraslav, Komořany, Nádraží Modřany, Obchodní náměstí a zastávku Na Havránce k Poliklinice Modřany. Tím dojde mimo jiné k obnovení přímého autobusového spojení Modřan s nádražím či cementárnou v Radotíně.

Na východní straně nově zprovozněné tramvajové trati, v úseku Háje – Mikulova – Opatov – Šeberov – Kunratice – Sídliště Libuš, nahradí provoz linky 165 spoje linky 154, která na Háje přijíždí z oblasti Strašnické, Nádraží Hostivař, Nádraží Horní Měcholupy a Petrovic. Ke změně trasy linky 154 z Hájů na Sídliště Libuš dochází kvůli výhledové možnosti nabíjet její elektrobusy na obou konečných zastávkách (nyní je to možné pouze na Strašnické) a tím zefektivnit oběhy vozidel i pravidelnost provozu (nabíjení na obou stranách linky mohou být kratší). Možnost realizovat dvoupólové nabíjení elektrobusů v obratišti Sídliště Libuš vznikla díky výstavbě nové tramvajové měnírny ve stejně lokalitě.

Zrušení průjezdu linek 154 a 197 v úseku Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov bylo na základě žádosti MČ Praha 11 připravováno v delším výhledu, nicméně aktuální možnost vést linku 154 na Sídliště Libuš realizaci souvisejících dopravních opatření urychlila. Koordinace provozu linek z oblasti Strašnické (154) či Smíchova (197) v ulicích Květnového vítězství a Mírového hnutí byla nesmírně složitá a intervaly spojů pro dominantní cesty většiny lidí z Hájů na Brechtovu a z okolí Benkovy a Brodského na Chodov často velmi nepravidelné. I proto uvedený úsek od 27. 5. 2023 opustí i linka 197, která ve směru od Smíchova, Sídliště Písnice a Kunratické spojky pojede ze zastávky Chodov ulicí Ryšavého na Roztyly. Kromě zvýšení počtu autobusových spojů z Roztyl na Dědinovu a z Chodova na Jarníkovu dojde touto úpravou i ke zřízení přímého propojení po Jižním Městě II právě mezi Dědinovou a zastávkou Na Jelenách, o něž Praha 11 v minulosti žádala.

Pravidelnější dopravu (neovlivňovanou zdrženími linek 154 a 197 v jiných částech města) mezi ulicí Mírového hnutí a metrem Chodov, stejně jako mezi metrem Háje a zastávkou Brechtova zajistí nová páteřní autobusová linka 126, která pojede po trase Koleje Jižní Město – Chodov – Benkova – Brodského – Donovalská – Brechtova – Háje – Křeslice – Nové Pitkovice – Nové náměstí – Nádraží Uhříněves. Linka s ranním nejkratším intervalem 6 minut, odpoledním 7-8 minut a poledním a víkendovým 15 minut navýší denní počet spojů nejen mezi metrem Chodov a zastávkami Jarníkova a Na Jelenách, ale také ve směru do Uhříněvsi. Od metra Háje do Křeslic, Pitkovic a na Nové náměstí zamíří v pracovní dny až o třetinu více spojů než dnes, o víkendu pak přibude spojů o 50 % více. Navýšení počtu autobusů směrem na Prahu 22 je umožněno úsporou počtu autobusů a řidičů v okolí nové tramvajové trati v Modřanech a Libuši.

Do původní trasy Jižní Město – Háje – Metodějova – Opatov – Spořilov – Slavia-Nádraží Eden – Želivského bude po vzniku nové linky 126 zkrácena linka 213. Všechny spoje „dvěstětřináctky“ nemohly být do Uhříněvsi zavedeny s ohledem na příliš krátké intervaly (5 minut ráno, 10 minut v poledne a 6 minut odpoledne) koordinované ve směru k Edenu s linkou 136, pro něž by v Libuši ušetřené autobusy a řidiči nestačily. Proto mezi Háji a Uhříněvsí nahradí linku 213 nové spoje linky 126. K přerušení spojení mezi Želivského a Uhříněvsí v podobě linky 213 vedla i skutečnost, že růst poptávky mezi Opatovem, Spořilovem a Edenem výhledově povede k nutnosti na linku 213 nasazovat kloubové autobusy, které ale bohužel okolím Křeslic a Pitkovic (zejména Žampiónovou ulicí) neprojedou.

Základní koncept všech přijatých dopravních opatření k 27. 5. 2023 vychází z dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“, který byl Radou HMP schválen v rámci usnesení č. 1 588 20. června 2022. Opatření v oblasti Modřan a Zbraslavi vycházejí z kapitoly A.06, úpravy v oblasti Jižního Města a Uhříněvsi jsou pak s ohledem na možnost dřívější změny trasy linky 154 realizovány v předstihu dle části kapitoly B.19. Na základě aktuálních jednání s městskými části došlo pouze k dílčím úpravám v ukončení či označení linek (např. 126, 213, 246).

 

Změny jednotlivých linek v oblasti Zbraslavi, Modřan a Libuše od 27. 5. 2023:

17
VOZOVNA KOBYLISY – KOBYLISY – Nádraží Holešovice – Strossmayerovo náměstí – Staroměstská – Národní divadlo – Palackého náměstí – Výtoň – Dvorce – Nádraží Braník – Nádraží Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – Hasičská stanice Modřany – Observatoř Libuš – Sídliště Libuš – LIBUŠ

122
OPATOV – … – ÚJEZD U PRŮHONIC – Dolnokřeslická – KŘESLICE
(prodloužení trasy pro 2 ranní spoje ve směru z Křeslic do centra)

126
KOLEJE JIŽNÍ MĚSTO – Na Jelenách – Jarníkova – Chodov – Pod Chodovem – Benkova – Brodského – Donovalská – Šperlova – Brechtova – Modrá škola – Háje – Horčičkova – Křeslice – Nové Pitkovice – Ke Kříži – Nové náměstí – NÁDRAŽÍ UHŘÍNĚVES

139
ŽELIVSKÉHO – Bělocerkevská – Bohemians – Kloboučnická – Michelská – Kačerov – Nemocnice Krč – Zálesí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Labe – Tylova čtvrť – Na Havránce – Obchodní náměstí – Nádraží Modřany – KOMOŘANY – Nádraží Zbraslav – Zbraslavské náměstí – SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV
(v úseku Komořany – Sídliště Zbraslav jede každý druhý spoj linky)

154
STRAŠNICKÁ – Jesenická – Nádraží Hostivař – Sídliště Petrovice – Háje – Modrá škola – Mikulova – Opatov – Šeberov – Kunratice – SÍDLIŠTĚ LIBUŠ
(v úseku Háje – Brechtova – Donovalská – Benkova – Chodov – Koleje Jižní Město nahrazena novou linkou 126)

165
zrušena
(mezi Zbraslaví a Modřany nahrazena linkami 139 a 246, mezi Nádražím Modřany a Sídlištěm Libuš každým druhým spojem linky 17 a mezi Sídlištěm Libuš, Kunraticemi a metrem Háje linkou 154)

197
SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Nové Dvory – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – Na Jelenách – Jarníkova – Chodov – Dědinova – ROZTYLY (v úseku Chodov – Benkova – Donovalská – Brechtova – Háje nahrazena linkou 126)

213
ŽELIVSKÉHO – Slavia-Nádraží Eden – Spořilov – Opatov – Metodějova – Háje – JIŽNÍ MĚSTO
(v úseku Horčičkova – Křeslice – Nové Pitkovice – Nádraží Uhříněves nahrazena linkou 126)

246
ZLIČÍN – OBCHODNÍ CENTRUM SÁRSKÁ – Stodůlky – Zadní Kopanina – Nádraží Radotín – Zbraslavské náměstí – Nádraží Zbraslav – Komořany – Nádraží Modřany – Obchodní náměstí – Na Havránce – POLIKLINIKA MODŘANY

 

Změny zastávek:

Název zastávky Poznámka
Libuš Pavlíkova
Stará Libuš Libuš
Zbraslav Na Drahách

 

Mapy se zakreslením změn v jednotlivých oblastech: