Bezplatná přeprava ukrajinských válečných uprchlíků od 1.5.2022 / Безкоштовні перевезення українських біженців з 1.5.2022 року

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 29. 04. 2022

Bezplatná přeprava ukrajinských válečných uprchlíků od 1.5.2022

Od 1.5.2022 jsou v rámci Pražské integrované dopravy podmínky pro uznávání nároku na zvláštní cenu jízdného 0 Kč pro ukrajinské občany následující:

a) Území hl. m. Praha (tarifní pásma P, 0, B), kromě vlaků

Jako doklad na přepravu za 0 Kč platí následující doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti.

Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 23.2.2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU.

Již vydané „Jízdenky pro hosta“ zůstávají v platnosti do data vyznačeného na jízdence. Tyto jízdenky platí pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a neplatí ve vlacích. Nové „Jízdenky pro hosta“ se již k tomuto účelu nevydávají.

Nárok na bezplatnou přepravu ve vlacích se řídí aktuálně platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, platí jízdné běžným způsobem, dle Tarifu PID.

b) Území Středočeského kraje (vnější tarifní pásma), včetně vlaků

K prokázání nároku na přepravu za 0 Kč platí následující doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vlepeným vízovým štítkem s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Přeprava je umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Přeprava za 0 Kč neplatí ve vnějších tarifních pásmech PID pro cesty mezikrajskými autobusovými linkami na území Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

„Jízdenka pro hosta“ neplatí na území Středočeského kraje ani sousedních krajích ve vnějších tarifních pásmech.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a přepravují se dle Tarifu PID.

 

Bližší informace o vydávání víz a další důležité informace naleznete zde – https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

 


 

Безкоштовні перевезення українських біженців з 1.5.2022 року

З 1.5.2022 року в рамках Празької інтегрованого транспорту для українських біженців діють такі умови для визнання права на безкоштовні перевезення:

а) Територія столичного міста Прага (тарифні зони P, 0, B), окрім поїздів

Як документ, що дає право на перевезення за 0 чеських крон, визнаються такі документи про тимчасовий захист, видані Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки:

  • український закордонний паспорт з гуманітарною візою (вклеєна віза або печатка) (код візи D/VS/U) або з візою з метою тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667)
  • прикордонний супровідний документ з вклеєною гуманітарною візою (вклеєна віза або печатка) (код візи D/VS/U) або з візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667), якщо на такому документі немає фотографії, пасажиру потрібно пред’явити ще і українське посвідчення особи.

На період від приїзду біженців з України до отримання потрібної візи в Чеській Республіці буде признаватися і печатка з датою перетинання кордону ЄС в закордонному паспорті, ця дата не повинна старша ніж 23.2.2022 року, а саме на строк максимально 30 днів від прибуття на територію ЄС.

Вже видані «Квитки для гостя» залишаються і діють до дати, вказаної на квитку. Ці квитки дійсні лише на території столичного міста Прага (зони P, 0 і B) і не дійсні для поїздів. Нові «Квитки для гостя» вже не видаються.

Право на безкоштовні перевезення в поїздах регулюється чинним на даний момент прейскурантом Міністерства фінансів Чеської Республіки.

Всі інші громадяни України, які не відповідають вищевказаним умовам, повинні платити за проїзд згідно з Тарифом Празького інтегрованого транспорту.

в) Територія Середньочеського краю (зовнішня тарифна зона), включаючи поїзди

Як документ, що дає право на перевезення за 0 чеських крон, визнаються такі документи про тимчасовий захист, видані Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки або Поліцією Чеської Республіки:

  • український закордонний паспорт з візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667)
  • прикордонний супровідний документ з вклеєною візою з ціллю тимчасового захисту (вклеєна віза або печатка) (код візи D/DO/667), якщо на такому документі немає фотографії, пасажиру потрібно пред’явити ще і українське посвідчення особи.

Перевезення буде можливе протягом 5 днів, починаючи днем, коли пасажирові була видана віза (печатка з візою) з ціллю тимчасового захисту. Перевезення за 0 чеських крон також надається пасажирам молодшим 18 років, які супроводжують осіб з правом на безкоштовне перевезення.

Перевезення за 0 чеських крон не діє для зовнішніх тарифних зон Празького інтегрованого транспорту для перевезень на міжкрайових автобусних маршрутах на території Ліберецького краю, Устецького краю, Карловарського краю, Пардубицького краю та Краю Височина.

«Квиток для гостя» не діє на території Середньочеського краю (для зовнішніх тарифних зон).

Всі інші громадяни України, які не відповідають вищевказаним умовам, повинні платити за проїзд згідно з Тарифом Празького інтегрованого транспорту.

 

Детальнішу інформацію щодо видання віз та іншу важливу інформацію знайдете тут: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx