Úprava platnosti jízdenek PID v rychlících od 3. 1. 2017

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 02. 01. 2017

Na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR a v souvislosti s rozšiřujícím se zapojováním železnice do Pražské integrované dopravy včetně rychlíků dochází od 3. 1. 2017 ke změně možnosti kombinace Tarifu PID a Tarifu Českých drah. Na rychlíkových linkách R20 Praha – Roudnice nad Labem, R21 Praha – Všetaty, R23 Lysá nad Labem – Štětí a R24 Praha – Kladno ve vlacích kategorie rychlík (vlaky objednávané Ministerstvem dopravy ČR) bude nově možné navazovat Tarify PID a ČD pouze ve stanicích, kde vlak skutečně dle jízdního řádu zastavuje, nikoli jako dosud v jakékoli první nebo poslední stanici nebo zastávce v rámci tarifního pásma PID, i když zde rychlík ve skutečnosti nezastavoval.

Například při cestě rychlíkem z Prahy do Kralup nad Vltavou platila dosud jízdenka PID pro území Prahy až do zastávky Praha-Sedlec. Navazující jízdenku ČD bylo nutné mít zakoupenou až z této zastávky. Nově bude nutné zakoupit jízdenku ČD již z poslední zastávky na území Prahy, kde rychlík pravidelně zastavuje, tedy převážně ze zastávky Praha-Podbaba. Platí to i pro směr opačný (do Prahy), kdy je Praha-Podbaba první zastávkou pro rychlíky na území Prahy a do této zastávky tedy cestující musí mít zakoupenou jízdenku ČD.

Na ostatních linkách S a R zapojených v PID (kromě výše jmenovaných) zůstává v platnosti dosavadní praxe, kdy je návaznost Tarifů PID a ČD povolená v nejbližší stanici / zastávce na území příslušného tarifního pásma PID bez ohledu na to, jestli zde vlak zastavuje či nikoli.

Změna se netýká také návaznosti předplatních kuponů pro Prahu (tzv. pražských tramvajenek) a jednotlivých jízdenek PID pro vnější tarifní pásma.

Díky této úpravě bylo možné dohodnout se na nynějším i budoucím rozšiřování integrace rychlíků do dalších oblastí Středočeského kraje – nejnověji se uznávání jízdenek PID rozšiřuje od 3. 1. 2017 na rychlíkové lince R20 o úsek Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem.