Veřejná doprava v Praze o nadcházejících podzimních prázdninách

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 10. 2022

S ohledem na očekávanou nižší poptávku bude MHD v Praze během podzimních školních prázdnin, tj. ve dnech 26. a 27. října 2022, jezdit podle upravených jízdních řádů. O státním svátku 28. října a v sobotu 29. října bude MHD v Praze vypravována podle standardních sobotních jízdních řádů, 30. října 2022 pak podle nedělních grafikonů. Upravený provoz v pražské MHD plánují hl. m. Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a ROPID také o prodlouženém víkendu od 17. do 20. listopadu 2022.

 

Provoz v pracovních dnech podle upravených jízdních řádů:

Autobusy:

Většina autobusových linek bude mít v ranní i odpolední špičce o 2-3 minuty delší interval. Mimo špičku bude většina spojů vypravována podle jízdních řádů pro běžný pracovní den. Během podzimních prázdnin nebudou v provozu školní spoje na městských ani příměstských autobusových linkách. Opět vyjedou v pondělí 31. října 2022.

Metro:

V ranní i odpolední špičce budou mít spoje metra podle jednotlivých linek o 15 až 30 vteřin delší intervaly. Na lince C se intervaly prodlouží o 15 vteřin, na linkách A a B o 30 vteřin. Mimo špičku zůstávají intervaly na linkách A a B beze změny, tj. jako v běžných pracovních dnech. Pouze na lince C se mimo špičku interval mezi jednotlivými spoji prodlouží o 15 až 75 vteřin v závislosti na denní době.

Tramvaje:

V ranní a odpolední špičce budou tramvaje podle linek jezdit v intervalech prodloužených o 1-2 minuty. U páteřních linek č. 9, 17 a 22 se tak interval prodlouží ze současných 4 na 5 minut, u ostatních denních linek z 8 na 10 minut. Mimo špičku, v tzv. sedle budou intervaly u páteřních linek č. 9, 17 a 22 prodlouženy z 5 na 6 minut, u ostatních linek z 10 na 12 minut.

Z důvodu velmi krátké platnosti nebudou jízdní řády na podzimní školní prázdniny vyvěšovány na zastávkách, ale jsou cestujícím k dispozici na webových stránkách DPP a ROPIDu. Data o aktuálních jízdních řádech jsou také zapracována do on-line vyhledávačů spojení včetně mobilní aplikace PID Lítačka.

Přehled, jak bude pražská MHD jezdit o podzimních prázdninách a prodloužených víkendech:

  1. října – upravený provoz, školní spoje nejsou v provozu
  2. října – upravený provoz, školní spoje nejsou v provozu
  3. října – standardní sobotní provoz
  4. října – standardní sobotní provoz
  5. října – standardní nedělní provoz
  1. listopadu – standardní sobotní provoz
  2. listopadu – upravený provoz, školní spoje jsou provozu
  3. listopadu – standardní sobotní provoz
  4. listopadu – standardní nedělní provoz