Vlakem do stanice Budoucnost

Vlakem do stanice Budoucnost (20. – 22. září 2022): V rámci Evropského týdne mobility seznámíme širokou veřejnost s rozvojovými záměry železnice v Praze a okolí, ať už se jedná o projekty připravované na blízkou budoucnost (nový multimodální terminál Smíchov, nová podoba Masarykova nádraží, modernizace železniční trati do Kladna a nová trať na letiště Václava Havla), ale i dlouhodobá vize plnohodnotného S-Bahnu, čili systému městských a příměstských vlaků v krátkých intervalech vzájemně propojených novým tunelem pod centrem Prahy, nebo přínosy nových vysokorychlostních tratí a jejich zaústění do pražského železničního uzlu. V rámci jednotlivých akcí budeme prezentovat v konkrétních místech tyto rozvojové záměry pomocí výstavních panelů za přítomnosti odborníků ze Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ROPID, ale i jednotlivých architektů nových stanic. Třídenní seriál akcí pak završí diskuzní večer v CAMP a také následná výstava u Národního muzea.

Program jednotlivých akcí

Úterý 20. 9. 10:00 – 18:00 Terminál Smíchov

Kde: Prostor odbavovací haly nádraží Praha-Smíchov

Co: Představní nové podoby multimodálního terminálu Smíchov, proměna vlastního vlakového nádraží, novostavba autobusového nádraží i proměna zastávek MHD před nádražím. Ukázky navigačního systému i jednotlivých architektonického řešení nové odbavovací haly.

Středa 21. 9. 10:00 – 18:00 Nová Masaryčka a vlakem na letiště

Kde: Prostor odbavovací haly Masarykova nádraží

Co: Představení nové podoby Masarykova nádraží a jeho nových nástupišť, ukázka propojení nové části s historickou budovou, zastřešení nástupišť a nová promenáda nad nádražím včetně propojení oblasti Florence s Opletalovou ulicí. Představení projektu nového vlakového spojení na Letiště Václava Havla, vizualizace nových stanic, trasy, linkové vedení i intervaly. Projekt modernizace železniční trati na Kladno. Virtuální prohlídka nové Masaryčky, videoprezentace v Masarykově salonku.

Čtvrtek 22. 9. 10:00 – 18:00 Metro S – nový tunel pro vlaky pod centrem Prahy

Kde: Vstup do stanice metra Karlovo náměstí (na rohu parku u sochy Elišky Krásnohorské)

Co: Představení plánů na zcela nový tunel pod centrem Prahy pro příměstské vlaky, varianty nových podzemních stanic a vedení linek S skrz Prahu, fyzická ukázka budoucího vstupu do stanice metra S. Projekt vysokorychlostních tratí – jak budou zaústěny do Prahy, jak pomohou vysokorychlostní tratě k výraznému zrychlení Prahy se zbytkem ČR, budování záchytných parkovišť u nových stanic vysokorychlostní železnice v okolí Prahy.

Čtvrtek 22. 9. 19:00 – 21:00 diskuzní večer v CAMP

Téma: Metro S – nový tunel pro vlaky pod centrem Prahy a vysokorychlostním vlakem z Prahy za pár minut do celé republiky

Prezentace na téma nového tunelového spojení pod centrem Prahy pro příměstské vlaky a projekt vysokorychlostních tratí a jejich přivedení do Prahy. Příklady dobré praxe ze zahraničí, představení studie komplexně řešící kapacitu železnice v Praze a prezentace přínosů vysokorychlostních tratí pro Prahu i Středočeský kraj. Následná debata s odborníky ze Správy železnic, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy i z akademické sféry.

Výstava Vlakem do stanice Budoucnost 22. 9. – 2. 10.

Kde: Prostor mezi budovami Národního muzea nad Václavským náměstím

Co: Výstava záměrů rozvoje pražské železnice v blízké i vzdálené budoucnosti. Proměna největších pražských nádraží, nové trasy pro zrychlení a zahuštění příměstských vlaků i pro přivedení vysokorychlostních vlaků do Prahy nebo pro přímé spojení centra Prahy s ruzyňským letištěm.