Všechny zastávky autobusů a trolejbusů v rámci PID budou na znamení

Naposledy aktualizováno: 14. 06. 2024 | Publikováno 01. 06. 2024

Od 29. 6. 2024 bude nově pro všechny autobusové zastávky (včetně trolejbusových) v rámci PID platit jednotné pravidlo. Když budete chtít vystoupit na zastávce, stisknete tlačítko. Přitom nejde o žádnou novinku. Už dnes je potřeba pro výstup na zhruba 1000 zastávkách v Praze a 3000 ve Středočeském kraji dát znamení řidiči nejčastěji červeného tlačítka s nápisem STOP nebo s vyobrazením dveří. Variant tlačítek je trochu více, ale všechna mají stejnou funkci. Upozornit řidiče, že na další zastávce musí zastavit.

Co se mění pro cestující?

  • Nástup: V podstatě je to stejné jako dnes u zastávek na znamení. Stačí, když budete viditelně stát na zastávce, autobus vám musí zastavit. To platí i v případě, když na zastávce už stojí jiný autobus, za ním by totiž mohl být cestující čekající na jiný spoj.
  • Výstup: Před výstupem budete muset zmáčknout tlačítko STOP nebo tlačítko pro otevření dveří. Tlačítka pro výstup cestujících s kočárkem nebo na invalidním vozíku má stejnou funkci, ale měli by ho používat pouze zmínění.

Proč budou všechny zastávky na znamení?

Chceme vše zjednodušit a sjednotit tak, aby cestující nemuseli řešit, kde tlačítko mačkat a kde ne. Pro zjednodušení bude třeba tlačítko zmáčknout vždy. Inspirujeme se v zahraničí. Třeba v Londýně, Vídni, Berlíně či Paříži. Nemusíme však chodit moc daleko, v Ústeckém a Libereckém kraji nebo v Jihlavě to již funguje pěknou řádku let naprosto spolehlivě a nedávno to zavedli třeba také v Bratislavě. Celkově tak změnou snížíme počty hlášení v autobusech, můžeme snižovat zpoždění z hustého provozu, ušetří se pohonné hmoty, a také se sníží hluk a emise z neustálých rozjezdů. Současně se sníží četnost oprav vozidel a pro řidiče bude práce pohodovější. Zejména večer a o víkendech můžeme v některých případech dokonce snížit intervaly mezi spoji při stejném počtu řidičů a vozidel.

Možná už vás napadly nějaké otázky, a proto jsme pro vás připravili odpovědi na ty nejčastější z nich.

Otázky a odpovědi

1. Nebudou se dodržovat jízdní řády. Co když projede autobus více zastávek a pak přijede třeba o pět minut dříve a všem ujede?

Povinností řidičů je a bude hlídat si jízdní řád tak, aby neodjížděli ze zastávek dříve, než mají zadáno. Vše bude fungovat stejně jako dnes u zastávky „na znamení“. Řidiči není zakázáno zastavit v zastávce, i když se nikdo nechystá nastoupit nebo vystoupit, ale mohou tam počkat na odjezd dle jízdního řádu. V situacích, kdy na trase dojde k neočekávaným událostem, jako jsou kolony, a autobus se opozdí, může toto opatření pomoci autobusu dohnat ztracený čas a zlepšit dodržování jízdního řádu.

2. Pokud budou autobusy čekat v zastávkách na jízdní řád, nemá to žádný přínos.

Dispečerské systémy každý den sledují průjezdy spojů pomocí GPS. Pokud se sledováním prokáže, že autobus na určitých místech často zbytečně dlouho čeká, je možné upravit jízdní řád a zkrátit tak dobu jízdy dané linky, aby čekání nebylo nutné. Aktuálně jsou jízdní doby autobusů u úseků s více po sobě jdoucími zastávkami „na znamení“ nastaveny tak, aby odrážely nejčastější způsob pohybu autobusu v těchto úsecích, což znamená, že jízdní řády již berou v úvahu průjezd více takových zastávek. Jízdní doba každé autobusové linky je odlišná v pracovní dny, o víkendu, večer i v noci. Přesně podle situace, která je v ulicích v daný moment. Jízdní doby linek se mohou v různých obdobích dne a týdne v závislosti na délce linky lišit až o 10 minut, což je způsobeno mimo jiné i existencí zastávek, kde se zastavuje pouze na znamení.

V současné době je stále ve 40 % autobusových zastávek povinnost vždy zastavit, což omezuje možnosti úprav jízdních řádů v některých oblastech. Cílem je po zavedení všech zastávek „na znamení“ prověřit a poté zpřesnit jízdní doby během celého dne. To zahrnuje zajištění vyšší plynulosti dopravy a snížení zpoždění během pracovních dnů ve špičce, i ve večerních hodinách. O víkendech se pak soustředit na místa, kde mohou autobusy vyčkávat a kde je možné jízdní doby zkrátit. Veřejná doprava by tak měla ještě lépe konkurovat dopravě individuální.

3. Pokud se zkrátí doba jízdy autobusu a bude nutné zastavovat na každé zastávce, mohou začít autobusy nabírat zpoždění.

Úpravy jízdních řádů se dělají na základě GPS sledování autobusů v počtu stovek až tisíců spojů, které projedou v daný čas určitým úsekem. V rámci statistických dat tak velkého vzorku spojů je pak jízdní doba nastavena tak, aby vyhovovala maximálnímu počtu spojů a drtivá většina z nich tak jela včas (do +3 minut od údaje uvedeného v jízdním řádu). Pravidelná zpoždění tedy tímto způsobem vznikat nemohou, pouze některé spoje mohou mít zpoždění z důvodu přepravy školní třídy nebo na základě podobných situací, stejně jako k tomu dochází dnes.

4. Ve tmě/dešti/mlze mě řidič neuvidí a zastávku projede.

Většina zastávek v Praze se nachází na osvětlených veřejných komunikacích, a i v noci či za jinak zhoršené viditelnosti je tak do prostoru zastávky vidět. Řidiče školíme, že pokud si nejsou bezpečně jisti, že se v zastávce nikdo nenachází, musí přizpůsobit rychlost jízdy a opakovaně zkontrolovat přítomnost potenciálních cestujících v zastávce. Pokud cestující pochybuje, že ho řidič včas uvidí, může využít např. malé baterky, reflexních prvků či světla mobilního telefonu a řidiče tak upozornit.

U cca 60 % méně významných zastávek, kde osvětlení může chybět, však režim „na znamení“ několik let funguje a podněty uvedeného typu jsou zcela výjimečné. Na znamení budou i frekventované zastávky v centru města, kde je dostatečné osvětlení většinou samozřejmostí, tam by se projetí zastávky, kde chce někdo nastoupit nebo vystoupit, mělo blížit nule.

5. Nemůžu autobus doběhnout, když nebude v zastávce stavět.

Nejčastější příčinou nehod s chodci v okolí zastávek, či pádů na chodnících je právě dobíhání prostředků hromadné dopravy. Základní poučkou v rámci BESIP bývá, že autobus se nedobíhá, na autobus se čeká. Určitě je nepříjemné, když nám autobus ujede. Pokud tomu chcete předejít, počítejte s větší rezervou.

Dnes ani v rámci nového režimu zastávek“ na znamení“ se navíc nemůže stát, že by autobus projel okolo zastávky před časem odjezdu uvedeném v jízdním řádu. Současně autobus zastaví vždy, pokud jsou ve voze cestující, kteří chtějí vystoupit. I v takovém případě ale všichni musíme být při dobíhání jakéhokoliv spoje hromadné dopravy opatrní.

6. V neprůhledných přístřešcích mě řidič neuvidí a projede; nemůžu tak sedět v klidu na lavičce a musím vyhlížet autobus.

Naprostá většina přístřešků na autobusových zastávkách má průhlednou bočnici směrem k přijíždějícím autobusům a případnou reklamu v bočnici ve směru další jízdy autobusu. Takže cestující v přístřešku vidí na přijíždějící autobusy, a naopak řidič autobusu vidí do přístřešku, zda se v něm nacházejí cestující.

Neprůhledné jsou pouze nejstarší pražské přístřešky, které jsou již na hraně své životnosti a budou postupně nahrazovány novými s průhlednými bočnicemi. Řidiči budou vyzváni k tomu, aby v případě, že nedokážou bezpečně určit, jestli se v zastávce někdo nachází nebo ne, snížili kolem zastávky rychlost jízdy a věnovali jí speciální pozornost.

7. Když je autobus přeplněný, nedostanu se k tlačítku.

Pokud se stane, že je autobus plný (z důvodu dopravní špičky, nějaké mimořádnosti či většího zpoždění), je pravděpodobné, že na jednotlivých zastávkách bude obecně vystupovat více cestujících a někdo tlačítko zmáčkne. Pokud by se přesto stalo, že by s vámi na zastávce nikdo nevystupoval, je možné požádat někoho, kdo se nachází tlačítku blíže, aby jej pro vás zmáčknul. Na informačních LCD displejích ve vozidle se vždy zobrazuje trasa linky na více zastávek dopředu, abyste v takovýchto případech měli více času se na výstup připravit.

Uvědomujeme si, že menší počet tlačítek v některých autobusech není úplně komfortní, a proto se těmto situacím snažíme maximálně předcházet. Veškerá nově dodávaná vozidla PID musí splňovat předepsané standardy kvality, včetně umístění tlačítek v dosahu u každé řady sedadel a plošin pro kočárky a invalidní vozíky. Tlačítka pro výstup s kočárkem nebo osoby na invalidním vozíku by měli používat zejména zmínění cestující. Naším cílem je minimalizovat případy, kdy cestující nebude mít v dosahu žádné tlačítko. Vozidel, která toto splňují, už je dnes většina a jejich počet bude nadále narůstat. Místa pro invalidy v bezbariérových spojích jsou tlačítky vybavena již zcela samozřejmě. Jízdní řády autobusových linek jsou současně plánovány tak, aby při běžném provozu bez mimořádností k tak zásadnímu přetěžování autobusů vůbec nedocházelo.

8. Proč mají být na znamení i zastávky, kde vždy někdo vystupuje/nastupuje?

Zastávky „na znamení“ jsou stále vnímány jako něco, co se používá tam, kam nikdo nejede. Aktuální změna však nesouvisí s poptávkou, jedná se o sjednocení pravidel pro celou dopravní síť.

Důvody pro to, aby byly všechny zastávky “na znamení“, jsou v zásadě tři. Prvním je jednotnost, kdy se snažíme o to, aby chování řidičů i cestujících bylo stejné ve všech zastávkách a nebylo nutné přemýšlet, jestli zrovna ta která konkrétní zastávka „na znamení“ je nebo není. Druhým je fakt, že ve všech zastávkách, a to i v těch velmi vytížených, se najdou spoje, které zde zastavit nutně nemusí. Typickým příkladem jsou spoje v okrajových obdobích dne, tedy brzy ráno a pozdě večer, případně o víkendu, nebo v opačných směrech proti hlavnímu proudu cestujících, kdy je poptávka na dopravu nižší.

Nechceme však podle určitých míst stanovovat další kategorie „na znamení“ od-do, aby si museli cestující pamatovat ještě období, od kdy do kdy odlišný režim platí. To by vedlo pouze k mnoha dalším sporům a stížnostem.

Třetím důvodem je průběžné přijímání podnětů k zavedení či zrušení současných zastávek „na znamení“. U řady domů večer místním obyvatelům zbytečné zastavování autobusů vadí (brždění a rozjezd dělá větší hluk než obyčejný průjezd). Jiní by zase rádi měli svou „zastavovací“ jistotu. Jednotný systém zastávek má stanovit jednotná pravidla pro všechny a odstranit tyto polemiky, které bývá složité rozsoudit.

9. Proč nemůžou být zastávky na znamení jen ve večerních hodinách, kdy jezdí méně lidí? Přes den to jenom otravuje a stejně se nic neušetří.

Tuto variantu jsme také zvažovali, ale cílem je vše sjednotit a ubrat poznámek v jízdním řádu, hlášení v zastávkách (které dlouhými texty mate i zahraniční návštěvníky Prahy) a textů na označnících na úkor velikosti čísel linek. Ohledně časů ráno a večer by pravděpodobně docházelo k nejasnostem ohledně toho, kdy je zastávka “na znamení” a kdy již ne. Na zastávkách, kde se zastavuje pravidelně a jsou tam čekající lidé, tak obecně sjednocení režimu nevadí. Nechceme, aby si cestující i řidiči museli neustále hlídat čas a přemýšlet, jestli už odbila ta „správná“ hodina a jestli musí stisknout tlačítko STOP, nebo ne.

Nastavení různých časových hranic pro jednotlivé lokality by vedlo k vytváření mnoha různých období, která by vyhovovala režimu „na znamení“. Průběžně bychom pak pravděpodobně řešili stížnosti a žádosti o posun této hranice nějakým směrem.

10. Jakých dopravních prostředků se bude změna týkat? Týkalo by se to i tramvají?

Tramvají se tato změna netýká. Sjednocení charakteru zastávek bude pouze u autobusů a trolejbusů. U tramvají zůstává nadále stávající stav, kdy je naprostá většina zastávek stálých a jen pár méně vytížených je „na znamení“.

11. Když nevím přesně, kam jedu, tak nemám šanci včas vystoupit, nemůžu si odpočítávat zastávky.

Pokud cestujete někam, kde to přesně neznáte, není nutné počítat jen zastávky, kde autobus zastavuje. Ve vozidlech jsou informační panely, které ukazují příští zastávky, většinou dokonce vícero z nich. Obdobně se dá použít akustické hlášení zastávek, které je v naprosté většině autobusů řízeno automaticky podle GPS pozice a je tedy velmi spolehlivé.Také si lze dopředu před cestou zjistit název zastávky v jízdním řádu dané linky, případně v mobilní aplikaci, vyhledávači spojení či v jiných zdrojích. Pak už jen stačí porovnávat tento název se jmény zastávek, které jsou zobrazované na informačních panelech ve vozech a které se taky oznamují nahlas.

12. Autobusy už dnes na zastávkách na znamení projíždějí (pro nástup i výstup), bude to ještě horší!

Když autobus zastávku „na znamení“ projede, přestože v ní chce někdo nastupovat nebo vystupovat, jedná se o chybu řidiče. Na základě informací o konkrétním případu je daný řidič na takovou situaci upozorněn, v případě opakování je případně postižen finanční sankcí. V Praze je momentálně přibližně 70 % zastávek na znamení, ve Středočeském kraji 60 %. Někteří cestující a bohužel i řidiči je stále považují za méně důležité, což vede k jejich přehlížení. Pokud ale budou všechny zastávky “na znamení“ a ve všech bude platit stejný režim, měly by se tyto případy eliminovat. Součástí informační kampaně „Vystupuješ? Stiskni tlačítko“ bude kromě komunikace s cestujícími i intenzivní školení řidičů, kde budou na možnosti postihů za nezastavování znovu speciálně upozorňováni.

13. Nechci se dotýkat upatlaného špinavého tlačítka pokaždé, když budu chtít vystupovat.

Čistotě vozidel včetně interiéru věnujeme speciální pozornost a nové standardy kvality nastavují limity ještě přísněji než dříve. Nemělo by se tak stát, že se na svých cestách setkáte se silně znečištěným vozidlem. Tlačítka signalizace k řidiči či tlačítka poptávkového otevírání dveří jsou jedněmi z nejčastěji používaných částí vozidel. Pravděpodobnost, že na nich bude např. starší prach či špína, je velmi nízká.

Většina autobusů už je navíc vybavena tlačítkem pro samotné otevírání dveří (které slouží současně po stisknutí jako tlačítko STOP). Pokud chcete vystoupit, stejně musíte tlačítko na dveřích již dnes zmáčknout. To nesouvisí se zastávkami na znamení, ale s tím, že se zbytečným neotevíráním všech dveří vždy šetří náklady na údržbu dveřních součástek a současně se třeba v zimě zbytečně do vozidla nepouští chlad.

14. Je to komplikace pro staré lidi a matky s dětmi a každého, kdo nestojí v blízkosti tlačítka.

V Praze už asi 70 % autobusových zastávek funguje na znamení, stejně jako zhruba 60 % zastávek ve Středočeském kraji. Na těchto zastávkách nemusíte mávat, stačí tam prostě stát a být vidět. V podstatě se nic nemění, pokud chcete nastoupit jako obvykle.

Pro výstup je nutné dostatečně včas před zastávkou stisknout tlačítko. Jako signalizaci k řidiči lze použít i tlačítka STOP, tlačítka poptávkového otevírání dveří či tlačítka oznamující výstup s kočárkem. Tlačítka se nacházejí zpravidla na svislých zádržných tyčích, v bočnicích vozidel v okolí míst vyhrazených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a v okolí plošin pro kočárky či přímo na dveřích.

Při výstupu s kočárkem je navíc již dnes dle smluvních přepravních podmínek cestující povinen dát před zastavením v zastávce řidiči stisknutím tlačítka výstupu s kočárkem, zejména cestující s kočárky tak již mají vlastně všechny zastávky na znamení mnoho let. Pro takové cestující je zásadně důležité, aby o sobě dali řidiči vědět.

Ve většině stávajících vozidel na městských linkách a ve všech nově dodávaných vozidlech jsou tlačítka STOP již velmi dobře dostupná a z většiny sedadel jsou tlačítka dostupná bez nutnosti vstávat. Neměla by tak představovat bariéru v cestování ani pro seniory, matky s dětmi ani pro cestující s těžkými zavazadly.

V příměstských autobusech už mají cestující mačkání tlačítek v malíku a někteří dokonce mačkají tlačítka i před výstupem ve stálých zastávkách. Pro cestující těchto linek tedy nebude úprava znamenat zásadní změnu chování oproti stávajícímu stavu. Dobrá zpráva je, že i zde se vozový park rychle modernizuje a velká část autobusů má nebo v blízké budoucnosti mít bude tlačítka dostupná, aniž byste museli vstávat ze sedadel.

15. Co když tlačítko nebude fungovat? A když autobus není vybaven světelnou signalizací STOP nebo přes několikáté zmáčknutí nesvítí?

Po stisknutí tlačítka se rozsvítí nade dveřmi signalizace STOP, jako znamení, že řidič ví, že chcete vystoupit. Když se po zmáčknutí tlačítka STOP nerozsvítí signalizace, tak to znamená, že tlačítko nebylo pořádně zmáčknuté nebo je rozbité. V takovém případě doporučujeme využít jiné tlačítko STOP, které by v naprosté většině autobusů mělo být v nejbližším okolí dostupné. O nefunkčnosti tlačítka STOP prosíme informujte řidiče, který zajistí jeho dočasné přelepení, aby nemátlo ostatní cestující, a neprodlenou opravu.

Nemělo by se stát, že by autobus, kde nefunguje větší počet tlačítek STOP, vůbec vyjel na linku. Pokud by se taková porucha stala během jízdy autobusu na lince, tak v takovém případě bude mít řidič povinnost zastavovat ve všech zastávkách.

16. Je potřeba řidičům vysvětlit, že musí v zastávce zastavit, pokud v ní již stojí jiný autobus, byť jede ve stejné trase až do konečné.

Řidiči jsou školení na to, aby v takovém případě zastavovali. Jejich povinností a základním pravidlem je zastavovat, jak to již funguje na současných zastávkách na znamení. Pokud se tak někdy nestane, je to pochybení, které by se ale stávat nemělo. Součástí změn bude kromě komunikace k cestujícím i komunikace s řidiči.

17. Je potřeba, aby to akustické hlášení sedělo se skutečným stavem. Často se stává, že hlášení zcela nesedí.

S příchodem nových vozidel a nového odbavovacího systému akustické oznámení zastávek funguje automaticky díky GPS, takže hlášení by mělo být maximálně spolehlivé. Pouze u nejstarších vozidel má hlášení zastávek na starosti řidič.

18. Jak se změna dotkne nevidomých a slabozrakých? Pro ně je to určitě stres navíc.

Nevidomí mají v Praze vysílače VPN, které nejsou ve světě obvyklé. Na zastávce se pro ně nic nemění, řidič tam zastavit musí, když tam nevidomý stojí. Nevidomí mají možnost pomocí hlasového sdělení zjistit, jaká linka to je a kam směřuje, zároveň mohou dát vědět, že nastupují nebo vystupují. Takže všichni nevidomí vlastně všude „na znamení“ jezdí už dlouho.

19. Chtěl bych se pouze zeptat, jak bude vše řešeno? Opravdu tedy zmizí hlášení z autobusů? Značení z jízdních řádů a zastávek?

Konkrétní řešení se ještě připravuje, ale zatím je jasné, že značky v jízdních řádech, u zastávek a hlášení z autobusů nebudou hned tak mizet. Naopak, budou klíčovou součástí kampaně, která půjde ruku v ruce se zjednodušením systému. Předpokládáme ale, že po určité přechodové době, kdy si lidé zvyknou na novinky, už nebude oznamování v autobusech potřeba. A nakonec je zrušíme úplně, protože už bude tento systém naprosto normální.

20. A zastávky, kde je například garantovaný přestup, budou i tak v režimu na znamení?

Ano, všechny zastávky budou mít jednotný systém „na znamení“. Ale tento fakt samozřejmě nezakazuje řidiči v zastávce zastavit a na přestup vyčkat.

21. Budou na znamení i konečné zastávky? Co když mě pak řidič odveze do garáže?

Ano, všechny zastávky budou “na znamení“. Řidiči samozřejmě vždy na konečné vůz kontrolují, takže pokud si někdo nestiskne před výstupem tlačítko, i kdyby si ho řidič nevšimnul, pravděpodobně dojede nejdále na plochu pro odstavování autobusů, kde si bude moci vystoupit. Před vjezdem do konečné zastávky v téměř prázdném autobuse řidič velmi dobře vidí, zda je vůz skutečně prázdný, takže by taková situace neměla nastat. Stejně tak řidiči vůz kontrolují i předtím, než ho zaparkují v garáži.

22. Kdy mám dávat znamení, že chci vystoupit?

Ideální čas pro stisknutí tlačítka je po odjezdu ze zastávky, když zazní akustické hlášení s názvem zastávky, kde chcete vystoupit. Pokud však zapomenete, nebo už víte, jak daleko je to k další zastávce, můžete ho stisknout i později. Nemačkejte ho však až před zastávkou. Řidič již nemusí stihnout bezpečně zastavit a nemá povinnost se na předchozí zastávku vracet nebo zastavovat mimo zastávku, kde je to i často nebezpečné. V takovém případě vystoupíte až na další zastávce a musíte se vrátit jiným autobusem zpět.