Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2019)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 29. 05. 2019

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 1. čtvrtletí 2019 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Nepříznivé klimatické podmínky v zimním období měly vlivy především na standardy Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity nebo Garance bezbariérových spojů. Nejhorší situace byla v oblasti Kladenska, kde došlo v rámci sněhové kalamity k největšímu omezování provozu.

U 9 dopravců došlo k dalšímu navýšení podílu nízkopodlažních vozidel, požadované procento spojů garantovaných v jízdních řádech však stále nesplňuje 6 dopravců.

U většiny dopravců nebyly opět bohužel plněny následující standardy: plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému, ale stále i neaktuálnost papírových informací pro cestující).

U všech dopravců došlo ke zlepšení dodržování jízdního řádu (přesnost provozu), u 16 z nich také ubyl počet nepřijatelně předjetých spojů. Tento standard nesplňují už jen 3 dopravci.

Ohledně požadovaného stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 9 z 19 dopravců, přesto u 9 dopravců došlo ke snížení průměrného stáří oproti předchozímu čtvrtletí, což je s ohledem na končící smlouvy v letošním roce chvályhodný výsledek. V rámci prodlužování stávajících smluv a připravovaných výběrových řízení však očekáváme skokové zlepšení plnění tohoto standardu.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

 

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
Dopravní podnik hl. m. Prahy
POHL Kladno
STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
ČSAD Slaný
Autodoprava LAMER
Valenta Bus
ČSAD Česká Lípa
ČSAD Benešov
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Střední Čechy
Kateřina Kulhánková
ARRIVA CITY
ABOUT ME
Jaroslav Štěpánek
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) OAD Kolín

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, POHL Kladno, ČSAD MHD Kladno

4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD Česká Lípa, ČSAD MHD Kladno