Vyhodnocení (1. čtvrtletí 2023)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 27. 06. 2023

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce  Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

AUTOBUSY

V rámci pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality jednotlivých autobusových dopravců PID proběhlo vyhodnocení plnění Standardů kvality PID za 1. čtvrtletí 2023. Hodnotí se celkem 21 indikátorů napříč všemi 33 dopravci, a to jak v rámci Prahy, tak Středočeského kraje, a to i u dopravců sousedních krajů, kteří zajišťují výkony na území systému PID. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost provozu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku nebo čistota vozidel a teplotní komfort. Sleduje se také ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností.

Všechny požadované indikátory splnili 4 dopravci (ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní společnost Ústeckého kraje a Martin UHER), velmi kvalitní výkon podalo i dalších 6 dopravců s jediným nesplněným indikátorem.

Všichni dopravci opět splnili indikátor „Teplotní komfort“, výrazné zlepšení nastalo oproti minulému čtvrtletí u indikátoru Plnění grafikonu, který splnilo 29 dopravců (v předchozím čtvrtletí pouze 12). Naopak nejhorším indikátorem byla „Čistota vozidel“, který splnilo je 17 dopravců, což je s ohledem na zimní období očekávatelné. K opakovanému zlepšení došlo u indikátoru „Informování ve vozidlech“, který nově splnilo již 19 dopravců, nicméně i nadále zůstává tento standard jedním z nejčastěji neplněných. Kromě tohoto indikátoru, ve kterém se hodnotí především funkčnost informačních panelů, hlášení zastávek nebo aktuálnost informací o tarifu a přepravních podmínkách, je výraznější prostor ke zlepšení ještě u indikátorů „Funkčnost odbavovacích zařízení“ nebo „Přesnost provozu“, z nějž mohou řidiči přímo ovlivnit předčasné odjezdy ze zastávek nebo včasné přistavení autobusu do výchozí zastávky.

Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně automaticky ze sledovacího systému MPVnet, díky kterému máme informace o aktuální poloze vozidel, nebo manuálně pomocí sběru dat metodou fiktivních zákazníků či měřením pracovníky kontroly, kteří kontrolují v předem definovaných počtech vozidla jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informování cestujících).

Podrobné výsledky plnění jednotlivých standardů za jednotlivé dopravce jsou uvedeny v tabulce (viz níže).

METRO, TRAMVAJE, VLAKY

Viz přiložené tabulky (viz níže).

 

Vyhodnocení standardů v tabulkách pro rok 2023