Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2019)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 06. 09. 2019

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 2. čtvrtletí 2019 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Do systému PID se nově zapojil dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, autobusové linky PID tak již provozuje 20 dopravců.

  • Ke zlepšení oproti klimaticky nepříznivému předchozímu čtvrtletí došlo u standardu plnění grafikonu, který nově splňuje polovina dopravců.
  • U 7 dopravců došlo k navýšení podílu nízkopodlažních vozidel. Požadované plnění procenta nízkopodlažních spojů nesplňuje na městských linkách pouze jeden dopravce, na příměstských linkách tento ukazatel zatím nesplňuje 5 dopravců.
  • U většiny dopravců nebyly splněny standardy garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému, ale stále i neaktuálnost papírových informací pro cestující).
  • U naprosté většiny dopravců došlo ke zhoršení celkové přesnosti provozu především vlivem nárůstu intenzit automobilové dopravy a také stavební činnosti na řadě klíčových komunikací v průběhu jara.
  • U 15 dopravců bylo zlepšeno plnění standardu čistota vozidel, tento standard nesplnili pouze 2 dopravci.
  • Ohledně požadovaného stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 8 z 20 dopravců, u 6 dopravců však došlo ke snížení průměrného stáří oproti předchozímu čtvrtletí.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
ČSAD Česká Lípa
Autodoprava LAMER
STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Slaný
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
POHL Kladno
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Benešov
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
ARRIVA CITY
Kateřina Kulhánková
Valenta Bus
Jaroslav Štěpánek
ČSAD Střední Čechy
OAD Kolín
ABOUT ME
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) Vlastimil Slezák

Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, ČSAD Slaný, ČSAD Benešov

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Dopravní podnik hl. m. Prahy