Vyhodnocení (2. čtvrtletí 2023)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 06. 09. 2023

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

AUTOBUSY

V rámci pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality jednotlivých autobusových dopravců PID proběhlo vyhodnocení plnění Standardů kvality PID za 2. čtvrtletí 2023. Hodnotí se celkem 21 indikátorů napříč všemi 33 dopravci, a to jak v rámci Prahy, tak Středočeského kraje, a to i u dopravců sousedních krajů, kteří zajišťují výkony na území systému PID. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost provozu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku nebo čistota vozidel a teplotní komfort. Sleduje se také ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností.

Všechny požadované indikátory splnili 4 dopravci (COMETT PLUS, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní společnost Ústeckého kraje a Martin UHER), velmi kvalitní výkon podalo i dalších 7 dopravců s jediným nesplněným indikátorem.

Nejlépe plněnými indikátory jsou „Teplotní komfort“ (nesplnil pouze 1 dopravce) a také „Čistota vozidel“ (nesplnili pouze 2 dopravci), kde jsme oproti předchozímu čtvrtletí zaznamenali výrazné zlepšení (převážně však vlivem lepšího počasí). Naopak k největšímu zhoršení došlo u indikátoru „Informování ve vozidlech“, který splnilo jen 14 dopravců (v předchozím čtvrtletí 19), a který se tak opět stal nejčastěji neplněným. Kromě tohoto indikátoru, ve kterém se hodnotí především funkčnost informačních panelů, hlášení zastávek nebo aktuálnost informací o tarifu a přepravních podmínkách, došlo ke zhoršení také u indikátoru „Plnění grafikonu“ který nově nesplnili další 4 dopravci. To samé platilo i pro „Ústrojovou kázeň“, kde mají negativní vliv především vysoké teploty.

Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně automaticky ze sledovacího systému MPVnet, díky kterému máme informace o aktuální poloze vozidel, nebo manuálně pomocí sběru dat metodou fiktivních zákazníků či měřením pracovníky kontroly, kteří kontrolují v předem definovaných počtech vozidla jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informace pro cestující).

Podrobné výsledky plnění jednotlivých standardů za jednotlivé dopravce jsou uvedeny v tabulce (viz níže).

METRO, TRAMVAJE, VLAKY

Viz přiložené tabulky (viz níže).

 

Vyhodnocení standardů v tabulkách pro rok 2023