Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2018)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 26. 11. 2018

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Problémy s nedostatkem provozního personálu se opět negativně odrazily zejména ve standardech Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity nebo Garance bezbariérových spojů.

U části dopravců, zejména v nově integrovaných oblastech Benešovska, Kladenska a Slánska, došlo k navýšení podílu nízkopodlažních spojů garantovaných v jízdních řádech. Celkový podíl nízkopodlažních vozidel se podařilo zvýšit u 11 dopravců.

U většiny dopravců nebyly opět bohužel plněny následující standardy: plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému). U standardu informování na zastávkách se stále ve zvýšené míře opakují u některých dopravců závady především ve vývěsu jízdních řádů. U 12 dopravců se zvýšil podíl nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu.

Ohledně požadovaného Stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 9 z 19 dopravců, přesto u 7 dopravců došlo ke snížení průměrného stáří oproti předchozímu čtvrtletí.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
STENBUS
ČSAD POLKOST
ČSAD Česká Lípa
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
Autodoprava LAMER
ČSAD Benešov
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Slaný
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Kateřina Kulhánková
ARRIVA CITY
Valenta Bus
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Vlastimil Slezák
ABOUT ME
ČSAD Střední Čechy
OAD Kolín
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) Jaroslav Štěpánek
POHL Kladno

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, ABOUT ME

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD Česká Lípa

VLAKY

V prvním čtvrtletí letošního roku nebyly splněny tři Standardy kvality v železniční dopravě, což je nejlepší výsledek za posledních několik hodnocených období.

Velice špatný výsledek byl dosažen ve standardu Dodržení kapacity vlaku, na čemž se podepsal především špatný technický stav jednotek řady 451 na lince S41, které byly vyřazeny z provozu a nahrazeny, pro tyto výkony zejména s ohledem na nedostatečnou kapacitu nevhodnými, jednotkami řady 814 Regionova. Neplnění bylo dále ovlivněno nedostatečným počtem jednotek řady 471 CityElefant, jejichž turnusová potřeba se pohybuje na hranici možností daných jejich provozuschopným počtem redukovaným o nutné odstávky z důvodu údržby a oprav vyššího rozsahu. Ze stejného důvodu, tedy nedostatek vozidel (v tomto případě jednotek 814.2 Regionova), nebyl tento standard dodržen ani na linkách Posázavského Pacifiku S8 a S88. Po návratu motorových vozů řady 854 z opravy po střetu s automobilem na železničních přejezdech došlo ke stabilizaci nasazování vozidel na linkách S3 a R43.

I nadále není splněn standard informování ve stanicích a zastávkách, především vlivem vandalismu, případně nedostatečných vývěsních ploch.

Mírné zhoršení nastalo v Čistotě vozidel, kde se zvýšil podíl znečištění graffiti.

Vzhledem k nasazení jednotek řady 814 na linku S41 byl splněn standard Stáří vozidel, nicméně řešení náhrady vozidel řádně objednaných na tyto výkony jednotkami řady 814 objednatel dlouhodobě odmítá, situace bude proto řešena objednáním výkonů u jiného dopravce.