Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2018)

Naposledy aktualizováno: 26. 11. 2018 | Publikováno: 26. 11. 2018 | Tisk

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Problémy s nedostatkem provozního personálu se opět negativně odrazily zejména ve standardech Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity nebo Garance bezbariérových spojů.

U části dopravců, zejména v nově integrovaných oblastech Benešovska, Kladenska a Slánska, došlo k navýšení podílu nízkopodlažních spojů garantovaných v jízdních řádech. Celkový podíl nízkopodlažních vozidel se podařilo zvýšit u 11 dopravců.

U většiny dopravců nebyly opět bohužel plněny následující standardy: plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému). U standardu informování na zastávkách se stále ve zvýšené míře opakují u některých dopravců závady především ve vývěsu jízdních řádů. U 12 dopravců se zvýšil podíl nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu.

Ohledně požadovaného Stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 9 z 19 dopravců, přesto u 7 dopravců došlo ke snížení průměrného stáří oproti předchozímu čtvrtletí.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
STENBUS
ČSAD POLKOST
ČSAD Česká Lípa
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
Autodoprava LAMER
ČSAD Benešov
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Slaný
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Kateřina Kulhánková
ARRIVA CITY
Valenta Bus
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
Vlastimil Slezák
ABOUT ME
ČSAD Střední Čechy
OAD Kolín
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) Jaroslav Štěpánek
POHL Kladno

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, ABOUT ME

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD Česká Lípa