Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2019)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 07. 01. 2020

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 3. čtvrtletí 2019 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

  • Navzdory trvajícímu nedostatku řidičů se daří přibližně udržet dosavadní hodnoty standardu plnění grafikonu, přesto ho nesplňuje polovina dopravců.
  • U 10 dopravců došlo k navýšení podílu nízkopodlažních vozidel. Požadované plnění procenta nízkopodlažních spojů nesplňuje na městských linkách pouze jeden dopravce, na příměstských linkách tento ukazatel zatím nesplňuje 6 dopravců.
  • U většiny dopravců nebyly splněny standardy garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému).
  • Standard informování na zastávkách nebyl splněn u 6 dopravců, nejčastějšími závadami byly neaktuální zastávkové jízdní řády nebo nesprávná čísla linek na označníku.
  • U většiny dopravců došlo oproti minulému čtvrtletí ke zlepšení přesnosti provozu, nicméně u 15 dopravců se zvýšil podíl nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu, 5 dopravců kvůli tomu nesplnilo úroveň náročnosti.
  • Ohledně požadovaného stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 8 z 20 dopravců, tedy stejně jako v předchozím období, u 9 dopravců však došlo ke snížení průměrného stáří oproti předchozímu čtvrtletí.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou
(splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Martin UHER
Dopravní podnik hl. m. Prahy
STENBUS
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
Dopravci s vyšší kvalitou
(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)
ČSAD MHD Kladno
ČSAD POLKOST
Autodoprava LAMER
Vlastimil Slezák
Kateřina Kulhánková
ČSAD Česká Lípa
ABOUT ME
ČSAD Benešov
POHL Kladno
Dopravci s průměrnou kvalitou
(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)
Valenta Bus
ARRIVA CITY
OAD Kolín
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Slaný
Jaroslav Štěpánek
ČSAD Střední Čechy n
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, ČSAD Benešov, ČSAD MHD Kladno

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Dopravní podnik hl. m. Prahy