Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2012)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 02. 2017

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2012 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. K dispozici je obecné hodnocení i konkrétní hodnoty plnění a komentáře k jednotlivým standardům.

Obecně byly výsledky ve čtvrtém čtvrtletí roku negativně ovlivněny silnější individuální dopravou v předvánočním období a také nepříznivými klimatickými podmínkami v závěru roku. I přesto však dosáhli dopravci velmi dobrých hodnot zejména v plnění jízdního řádu, přesnosti provozu nebo v garanci bezbariérových spojů.

U většiny dopravců se mírně zvýšil podíl nízkopodlažních vozidel, naopak stáří vozového parku se u většiny dopravců lehce zhoršilo. V souvislosti s nově hodnoceným ukazatelem maximálního průměrného stáří bude prověřena možnost vyčlenění nejstarších autobusů, které by byly používány pouze jako záložní vozidla, tedy v běžném provozu by byly nasazovány pouze novější autobusy.

Výraznějšího úspěchu se opět podařilo dosáhnout ve snížení počtu předjetých spojů oproti jízdnímu řádu – u většiny dopravců se již vyskytuje jen minimální množství závad. Obecně u závad v souvislosti s chováním a činností řidičů již nesledujeme žádné výraznější výkyvy. Kontrolní pracovníci ROPIDu se od počátku roku 2012 více zaměřují na linky dopravců, na kterých bylo v předchozím období zjištěno větší množství závad.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů (Jaroslav Štěpánek, STENBUS, PROBO BUS, ABOUT ME a Vlastimil Slezák) mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
ABOUT ME*
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
MARTIN UHER
STENBUS
Jaroslav Štěpánek
BOSÁK BUS
ČSAD POLKOST
ČSAD MHD Kladno
OAD Kolín
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) PROBO BUS
ČSAD Střední Čechy
Veolia Transport Praha
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ABOUT ME; OAD Kolín; PROBO BUS; ČSAD Střední Čechy

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME; Dopravní podnik hl. m. Prahy; STENBUS; Veolia Transport Praha

VLAKY

Ve čtvrtém čtvrtletí nebyly v rámci Standardů kvality v železniční dopravě splněny pouze tři standardy, což je nejlepší výsledek za uplynulý rok. V předchozích obdobích nebyla splněna vždy minimálně čtyři kritéria.

První nesplněným standardem je Dodržení kapacity vlaku. V tomto případě je na vině především trať č. 210 (linky S8 a S80), kde docházelo k výpadkům vozidel řady 814 Regionova. I z tohoto důvodu nebyl v prosinci splněn standard Garance bezbariérovosti, nicméně jedná se o hraniční hodnotu, žádný výrazný propad v plnění nenastal.

Problémy přetrvávají v oblasti informování, a to jak ve vozidlech, tak ve stanicích a zastávkách. U vozidel byl problém především ve Středočeském kraji, kde na některých výkonech byla nasazena vozidla bez tarifních informací o PID. Ve stanicích a zastávkách zůstává situace obdobná jako ve 3. čtvrtletí, kdy bylo dosaženo alespoň mírného zlepšení. Stejně jako v minulých obdobích jsou informační materiály ničeny vandaly.