Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2018)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 18. 02. 2019

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

 

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2018 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

Problémy s nedostatkem provozního personálu se opět negativně odrazily zejména ve standardech Plnění grafikonu, Dodržení předepsané kapacity nebo Garance bezbariérových spojů, nicméně i přes přetrvávající nedostatek řidičů se s tímto problémem dopravci vypořádali nad očekávání uspokojivě. Na plnění těchto standardů měly negativní vliv napříč dopravci také nepříznivé klimatické podmínky zejména v prosinci 2018. Například u dopravce MARTIN UHER vyplývaly všechny nesplněné standardy právě z nepříznivých klimatických podmínek, které dopravci nemohou ovlivnit.

U většiny dopravců (11 z 19) došlo opět k navýšení podílu nízkopodlažních vozidel, požadované procento spojů garantovaných v jízdních řádech na příměstských linkách nově splnili další 2 dopravci.

U většiny dopravců nebyly opět bohužel plněny následující standardy: plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů, informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek nebo na vnitřním informačním systému, ale nově i neaktuálnost papírových informací pro cestující). U standardu informování na zastávkách se stále ve zvýšené míře opakují u některých dopravců závady především ve vývěsu jízdních řádů.

U 14 dopravců došlo ke zlepšení dodržování jízdního řádu (přesnost provozu) – ubyl počet nepřijatelně předjetých spojů. Tento standard i nadále nesplňují pouze 3 dopravci.

Ohledně požadovaného stáří vozidel nesplnilo současná kritéria 9 z 19 dopravců, přesto u 7 dopravců došlo ke snížení průměrného stáří oproti předchozímu čtvrtletí.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry. Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému MPVnet.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou

(splněno 80 a více % standardů)

* = takto označení dopravci splnili všechny standardy

ČSAD POLKOST
Dopravní podnik hl. m. Prahy
STENBUS
ČSAD Česká Lípa
Martin UHER

Dopravci s vyšší kvalitou

(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)

ČSAD MHD Kladno
Autodoprava LAMER
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Slaný
POHL Kladno
ČSAD Benešov
Valenta Bus

Dopravci s průměrnou kvalitou

(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)

ARRIVA CITY
ABOUT ME
Vlastimil Slezák
ČSAD Střední Čechy
Kateřina Kulhánková
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek

4 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel: ČSAD Slaný, ČSAD Benešov, ABOUT ME, POHL Kladno

4 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel: ABOUT ME, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ČSAD Česká Lípa, ČSAD MHD Kladno