Vyhodnocení (4. čtvrtletí 2019)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 05. 03. 2020

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

 

AUTOBUSY

V rámci vyhodnocení 4. čtvrtletí 2019 jsou zveřejněny kompletní výsledky měření standardů kvality PID u jednotlivých autobusových dopravců. Konkrétní hodnoty plnění jsou uvedeny v přiložených tabulkách jednotlivých dopravců a ve vybraných grafech.

  • Navzdory trvajícímu nedostatku řidičů se daří přibližně udržet dosavadní hodnoty standardu plnění grafikonu, přesto ho nesplňuje 11 dopravců, byť většinou nijak zásadně. Dílčí vliv na tento standard měla i zhoršená průjezdnost komunikací vlivem vyššího provozu a stavební činnosti.
  • U 10 dopravců došlo k navýšení podílu nízkopodlažních vozidel. Požadované plnění procenta nízkopodlažních spojů nesplňuje na městských linkách pouze jeden dopravce, na příměstských linkách tento ukazatel zatím nesplňuje 3 dopravců, což je o 3 méně než v předchozím čtvrtletí.
  • U 11 dopravců nebyl splněn standard informování ve vozidlech (opakující se závady zejména u hlášení zastávek).
  • Standard informování na zastávkách nebyl splněn u 5 dopravců, nejčastějšími závadami byly neaktuální zastávkové jízdní řády nebo nesprávná čísla linek na označníku. U 10 dopravců však došlo ke zlepšení plnění oproti předchozímu čtvrtletí.
  • U standardu přesnost provozu došlo ke zhoršení oproti 3. čtvrtletí, což je ale především způsobeno obecně silným provozem v podzimních měsících, nikoli z viny dopravců. Co dopravci ovlivnit mohou, je podíl nepřijatelně předjetých spojů oproti jízdnímu řádu. Tento ukazatel i nadále nesplňují 4 dopravci.
  • Ohledně požadovaného stáří vozidel nesplnilo současná kritéria již pouze 5 z 19 dopravců, což je o 3 méně než ve 2. čtvrtletí. U 10 dopravců však došlo ke snížení průměrného stáří.

U dopravců s malým podílem dopravních výkonů mohou být výsledky zkresleny menším počtem provedených měření a mohou při porovnání mezi čtvrtletími kolísat oběma směry.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou

(splněno 80 a více % standardů)

* = takto označení dopravci splnili všechny standardy

Autodoprava LAMER*
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice* ČSAD POLKOST*
Martin UHER*
STENBUS
Dopravní podnik hl. m. Prahy

Dopravci s vyšší kvalitou

(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)

Valenta Bus
ČSAD Benešov
ČSAD Česká Lípa
ČSAD MHD Kladno
OAD Kolín
POHL Kladno

Dopravci s průměrnou kvalitou

(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)

ABOUT ME
Kateřina Kulhánková
ČSAD Slaný
ARRIVA CITY
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Střední Čechy
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) Jaroslav Štěpánek

Výsledky provozních standardů s automatickým kontinuálním měřením jsou získávány u Dopravního podniku hl. m. Prahy přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

3 dopravci s nejnižším průměrným stářím vozidel:

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, ČSAD Benešov, ČSAD Slaný

3 dopravci s nejvyšším podílem nízkopodlažních vozidel:

ABOUT ME, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Dopravní podnik hl. m. Prahy