Vyhodnocení integrace veřejné dopravy Voticka od 10. 4. 2021

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 22. 03. 2021

Integrace oblasti Voticka do společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje byla spuštěna 22. 8. 2020. Od tohoto data obdržel organizátor dopravy mnoho připomínek, stížností a referencí (jak kladných, tak záporných) od cestujících, dopravců i od zástupců dotčených měst a obcí. Kromě došlých podnětů, na které je brán maximální zřetel, bylo přistoupeno ke zvážení provozních zkušeností od jednotlivých dopravců a koordinačního dispečinku. Byl také proveden přepravní průzkum za účelem zjištění obsazenosti spojů. Momentálně je připravováno avizované vyhodnocení integrace. Výše zmiňované zdroje ukázaly, že existují požadavky na zavedení nových spojů či jsou oproti tomu některé spoje vytížené pouze minimálně. Aby byla kapacita autobusů využita efektivněji, přistupuje organizátor dopravy k následujícím dílčím úpravám.

V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje.

Informační leták k vyhodnocení integrace Voticka