Vyhodnocení (rok 2018)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 18. 02. 2019

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

 

AUTOBUSY

Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Z hlediska srovnání počtu dopravců i rozsahu obsluhovaného území autobusovými dopravci nedošlo oproti roku 2017 k zásadnějším změnám. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců.

Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly procentuální výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů stáří vozidel a podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku se hodnoty vztahují k 31. 12. 2018.

Obecně byl opět bohužel konstatován celkově negativní trend neplnění některých standardů kvality u části dopravců. Na vině byl především přetrvávající nedostatek provozních pracovníků, zejména řidičů napříč dopravci. To mělo i v roce 2018 za následek neplnění požadované kvality provedené služby v některých aspektech a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Nutno však konstatovat, že s tímto celorepublikovým problémem se dopravci vypořádali nad očekávání uspokojivě a nyní již k personálním výpadkům na linkách PID prakticky nedochází.

Standardy, u kterých došlo k celkovému zlepšení, jsou bezbariérovost vozidel, ústrojová kázeň a čistota vozidel. Naopak nejčastěji neplněnými standardy bylo plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů a informování cestujících ve vozidlech.

I přes končící desetileté smlouvy pokračovala obnova vozového parku a pořizování nízkopodlažních vozidel. Celkový podíl bezbariérově přístupných vozidel na konci roku se zvýšil z 66% v roce 2017 na 71% v roce 2018. Průměrné stáří vozového parku k 31. 12. 2018 za všechny dopravce se snížilo na 8,5 let (v roce 2017 to bylo 8,9 let).

Rok 2019 bude posledním rokem měření a vyhodnocování standardů dle stávajících smluv, od roku 2020 budou platit nové, náročnější standardy, které by měly přinést výraznější kvalitativní posun v poskytovaných službách v rámci PID. Zároveň očekáváme skokový nárůst kvality v oblastech Středočeského kraje, kde dojde v následujícím období k integraci autobusových linek do systému PID.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)
Dopravci s vysokou kvalitou (splněno 80 a více % standardů)
* = takto označení dopravci splnili všechny standardy
Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
STENBUS
Dopravci s vyšší kvalitou (splněno mezi 60 % a 80 % standardů) ČSAD Česká Lípa
Autodoprava LAMER
ČSAD Slaný
ČSAD Benešov
ČSAD MHD Kladno
Dopravci s průměrnou kvalitou (splněno mezi 40 % a 60 % standardů) ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
POHL Kladno
ABOUT ME
ARRIVA CITY
Valenta Bus
ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Kateřina Kulhánková
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín