Vyhodnocení (rok 2019)

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 05. 03. 2020

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce a popsány jsou především nevyhovující stavy a specifika daného čtvrtletí. Okomentován je také aktuální trend, případně návrh řešení jednotlivých nevyhovujících stavů. Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

Vyhodnocení standardů v tabulkách a grafech

 

AUTOBUSY

Rok 2019 byl již devátým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Z hlediska srovnání počtu dopravců i rozsahu obsluhovaného území autobusovými dopravci došlo oproti roku 2018 k výraznému rozšíření systému PID zejména v oblastech Příbramska, Slánska, Kladenska a Rakovnicka. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v průběhu roku 2019 celkem 10 dopravců, příměstských linek 21 dopravců (z toho 2 dopravci jsou zapojeni až od poloviny prosince a 2 dopravci v průběhu roku ukončili svoji činnost). Celkem je aktuálně v systému PID zapojeno 20 autobusových dopravců.

Roční hodnocení dává objektivnější představu o dlouhodobé kvalitě jednotlivých dopravců a na základě výsledků za celý rok lze jednotlivé dopravce lépe porovnávat. Zvláště dopravce s malým podílem výkonů, u kterých mohly procentuální výsledky kvůli malému počtu měření značně kolísat. U standardů stáří vozidel a podíl nízkopodlažních vozidel ve vozovém parku se hodnoty vztahují k 31. 12. 2019.

Obecně byl opět bohužel konstatován celkově negativní trend neplnění některých standardů kvality u části dopravců. Na vině byl především přetrvávající nedostatek provozních pracovníků, zejména řidičů napříč dopravci. To mělo i v roce 2019 za následek neplnění požadované kvality provedené služby v některých aspektech a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Nutno však konstatovat, že s tímto celorepublikovým problémem se dopravci vypořádali ještě lépe než v předchozím roce a nyní již k personálním výpadkům na linkách PID prakticky nedochází (částečně i díky subdodávkám od jiných dopravců).

Standardy, u kterých došlo k celkovému zlepšení, jsou plnění grafikonu, dodržení plánované kapacity vozidel, bezbariérovost vozidel, dodržení garance bezbariérových vozidel a stáří vozidel. Naopak nejčastěji neplněným standardem bylo informování cestujících ve vozidlech.

I nadále pokračovala obnova vozového parku a pořizování nízkopodlažních vozidel. Celkový podíl bezbariérově přístupných vozidel na konci roku se zvýšil ze 71 % v roce 2018 na 76 % v roce 2019. Průměrné stáří vozového parku k 31. 12. 2019 za všechny dopravce se výrazně snížilo z 8,5 na 7,0 let. Celkem je k 31. 12. 2019 v systému PID evidováno 2 498 autobusů.

Od roku 2020 platí nové, náročnější standardy, které by měly přinést výraznější kvalitativní posun v poskytovaných službách v rámci PID.

Obecné hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou

(splněno 80 a více % standardů)

* = takto označení dopravci splnili všechny standardy

Martin UHER*
STENBUS
AUTODOPRAVA LAMER
Dopravní podnik hl. m. Prahy
ČSAD POLKOST

Dopravci s vyšší kvalitou

(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
ČSAD Česká Lípa
ČSAD MHD Kladno
ČSAD Slaný
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
ČSAD Benešov
POHL Kladno

Dopravci s průměrnou kvalitou

(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)

Valenta Bus
Kateřina Kulhánková
ABOUT ME
ČSAD Střední Čechy
ARRIVA CITY
OAD Kolín
Jaroslav Štěpánek
Vlastimil Slezák
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů)