Vyhodnocení (3. čtvrtletí 2023)

Naposledy aktualizováno: 28. 05. 2024 | Publikováno 22. 12. 2023

Vyhodnocení standardů kvality se provádí každé čtvrtletí. Zveřejněny jsou konkrétní hodnoty plnění za jednotlivé druhy dopravy i dopravce  Jednotlivé čtvrtletní výsledky se sdružují do ročních vyhodnocení a vytváří se tak souvislá vývojová řada, kde si může každý cestující ověřit celkový vývoj kvality poskytovaných služeb.

AUTOBUSY

V rámci pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality jednotlivých autobusových dopravců PID proběhlo vyhodnocení plnění Standardů kvality PID za 3. čtvrtletí 2023. Hodnotí se celkem 21 indikátorů napříč všemi 33 dopravci, a to jak v rámci Prahy, tak Středočeského kraje, a to i u dopravců sousedních krajů, kteří zajišťují výkony na území systému PID. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost provozu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku nebo čistota vozidel a teplotní komfort. Sleduje se také ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností.

Všechny požadované indikátory splnili 4 dopravci (ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, Dopravní podnik hl. m. Prahy, LEXTRANS BUS a Martin UHER), velmi kvalitní výkon podalo i dalších 6 dopravců s jediným nesplněným indikátorem.

Nejlépe plněnými indikátory jsou „Tepelná pohoda“ (splnili všichni dopravci) a také „Čistota vozidel“ (nesplnili pouze 2 dopravci). Naopak nejhůře je i nadále plněný indikátor „Informování ve vozidlech“, který sice splnilo jen 16 dopravců, 2 dopravci ale nově tento indikátor splnili. Druhým nejčastěji neplněným indikátorem zůstává „Ústrojová kázeň“, kde mají negativní vliv na plnění především vysoké teploty (nesplnilo 11 dopravců). K výraznému zlepšení došlu o indikátoru „Plnění grafikonu“, který nově splnili 4 dopravci (celkem splnilo 29 z 33 dopravců). Mírné zlepšení jsme zaznamenali také u indikátorů „Dodržení kapacity vozidla“ a „Garance bezbariérových spojů.“ K mírnému zhoršení počtu vyhovujících dopravců došlo naopak u „Přesnosti provozu,“ neboli předjetí oproti jízdnímu řádu, a „Bezbariérovosti vozidel.“

Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně automaticky ze sledovacího systému MPVnet, díky kterému máme informace o aktuální poloze vozidel, nebo manuálně pomocí sběru dat metodou fiktivních zákazníků či měřením pracovníky kontroly, kteří kontrolují v předem definovaných počtech vozidla jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informace pro cestující).

Podrobné výsledky plnění jednotlivých standardů za jednotlivé dopravce jsou uvedeny v tabulce (viz níže).

METRO, TRAMVAJE, VLAKY

Viz přiložené tabulky (viz níže).

Vyhodnocení standardů v tabulkách pro rok 2023