Vlastina

Naposledy aktualizováno: 17. 11. 2022 10:12 | Tisk

od 12.7.2022 do odvolání

Vážení cestující,
důvodu výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina dochází k úpravě provozu na následujících linkách PID:

108, 191, 225 a 910

Opatření pro linku číslo 108

 • linka je vedena ve zkrácené trase Dejvická – Divoká Šárka

Ruší se zastávky:

 • Divoká Šárka – obousměrně
 • Vlastina – obousměrně
 • Sídliště Na Dědině – obousměrně

Zřizuje se zastávka:

 • Divoká Šárkanástupní – a to v ulici Evropské, 85 metrů za křižovatkou s protilehlou ulicí Za Vokovickou vozovnou (před Vokovickým hřbitovem)

Opatření pro linku číslo 191

 • linka v úseku je mezi zastávkami Vlastina – Litovický potok vedena po odklonové trase ulicemi U Silnice a Vlastina

Ruší se zastávka:

 • Divoká Šárka – obousměrně

Zřizuje se zastávka:

 • Ke Džbánuobousměrně – a to v ulici U Silnice, 25 metrů za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu

Přemisťují se zastávky:

 • Vlastinave směru Letiště – v ulici Vlastině, o přibližně 80 metrů po směru jízdy, 30 metrů za křižovatku s ulicí U Silnice
 • Dlouhá míleve směru Na Knížecí – v ulicí Drnovské, v úrovni stávající zastávky, na provizorní nástupiště

Opatření pro linku číslo 225

 • linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská

Ruší se zastávky:

 • Vlastina – obousměrně
 • Sídliště Na Dědině –obousměrně
 • Ciolkovského – obousměrně

Zřizují se zastávky:

mezi zastávkami Divoká Šárka a Nádraží Ruzyně:

 • Dlouhá Míle obousměrně – v pravidelných zastávkách autobusů
 • Navigárotů obousměrně – v pravidelných zastávkách autobusů
 • Nová Šárkaobousměrně – v pravidelných zastávkách autobusů
 • Ciolkovskéhove směru Nádraží Veleslavín – a to v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, na provizorním nástupišti

Opatření pro linku číslo 910

 • linka v úseku je mezi zastávkami K Letišti – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a K Letišti.

Ruší se zastávky:

 • Vlastina – obousměrně
 • Sídliště Na Dědině –obousměrně
 • Ciolkovského – obousměrně
 • Dlouhá míle – obousměrně

Zřizují se zastávky:

mezi zastávkami Divoká Šárka a K Letišti:

 • Nová Šárka – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky 119
 • Navigátorů obousměrně – v pravidelných zastávkách linky 119

Opatření pro linku číslo 108

 • Linka je vedena v trase Dejvická – Obchodní centrum Ruzyně.
 • Ve směru Obchodní centrum Ruzyně je vedena do zastávky Stochovská beze změny a dále Stochovská, Drnovská, K Letišti, Fajtlova – výstupní.
 • Ve směru Dejvická je linka vedena z nástupní Fajtlova a dále otočením zpět Fajtlova, K Letišti, Drnovská, Stochovská a dále po své pravidelné trase.
 • Zastávky směr Obchodní centrum Ruzyně:
  • Dejvická až Stochovská v pravidelných zastávkách linky číslo 108
  • Nádraží Ruzyně: v ulici Drnovské, v zastávce linky číslo 225
  • Ciolkovského: v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastina, v dočasné zastávce linky číslo 225
  • Dlouhá míle: v ulici Drnovské, v zastávce linky číslo 191
  • Obchodní centrum Ruzyně – výstupní: v ulici Fajtlova, v zastávce linky číslo 191
 • Zastávky směr Dejvická:
  • Obchodní centrum Ruzyně – nástupní: v ulici Fajtlova, v zastávce linky číslo 191
  • Dlouhá míle: v ulici Drnovské, v zastávce linky číslo 191
  • Nádraží Ruzyně: v ulici Drnovské, v pravidelné zastávce linky číslo 225
  • Stochovská až Dejvická v pravidelných zastávkách linky číslo 108

Opatření pro linku číslo 191

 • Línka je vedena v trase Na Knížecí – Vlastina – Obchodní centrum Ruzyně – Letiště.
 • Ve směru Vlastina, respektive Obchodní centrum Ruzyně, respektive Letiště je linka vedena do zastávky Litovický potok beze změny a dále Libocká, U Silnice, U Prioru, Drnovská, Vlastina, Častavina, Pod Cihelnou a dále výstup (pro spoje zde ukončené). Spoje pokračující na Obchodní centrum Ruzyně, respektive Letiště dále Hočina, Vlastina, Drnovská, K Letišti a dále po pravidelných trasách.
 • Ve směru Na Knížecí je linka vedena do zastávky Sídliště na Dědině po pravidelné trase a dále Vlastina, Častavina, Pod Cihelnou, Hodična, Vlastina (vybrané spoje: nástupní) Drnovská, U Prioru, Litovická a dále po své pravidelné trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Divoká Šárka.
 • V obou směrech se zřizují zastávky: Brodecká, U PrioruRuzyňský velkobobchod Nádraží Ruzyně – v pravidelných zastávkách autobusů

Opatření pro linku číslo 225 

 • Linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na Dědině a Ciolkovského.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Divoká Šárka a Nádraží Ruzyně zřizují zastávky Dlouhá MíleNavigátorů Nová Šárka (v pravidlených zastávkách autobusů).
 • Ve směru Nádraží Veleslavín se zřizuje zastávka Ciolkovského, a to v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, na provizorním nástupišti.

Opatření pro linky číslo 322 a 323

 • Pro většinu spojů se zřizuje zastávka Obchodní centrum Ruzyně.
 • Dochází k drobným posunům některých spojů. Sledujte výlukové jízdní řády.

Opatření pro linku číslo 910

 • Linka v úseku je mezi zastávkami K Letišti – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a K Letišti.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na DědiněCiolkovského Dlouhá míle.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Divoká Šárka a K Letišti zřizují zastávky Nová Šárka Navigátorů (v zastávkách linky číslo 119).