Vlastina a Libocká

Naposledy aktualizováno: 14. 03. 2023 06:22 | Tisk

od 12.7.2022 do odvolání

Vážení cestující,
důvodu výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina dochází k úpravě provozu na následujících linkách PID:

108, 191, 225 a 910

Opatření pro linku číslo 108

 • linka je vedena ve zkrácené trase Dejvická – Divoká Šárka

Ruší se zastávky:

 • Divoká Šárka – obousměrně
 • Vlastina – obousměrně
 • Sídliště Na Dědině – obousměrně

Zřizuje se zastávka:

 • Divoká Šárkanástupní – a to v ulici Evropské, 85 metrů za křižovatkou s protilehlou ulicí Za Vokovickou vozovnou (před Vokovickým hřbitovem)

Opatření pro linku číslo 191

 • linka v úseku je mezi zastávkami Vlastina – Litovický potok vedena po odklonové trase ulicemi U Silnice a Vlastina

Ruší se zastávka:

 • Divoká Šárka – obousměrně

Zřizuje se zastávka:

 • Ke Džbánuobousměrně – a to v ulici U Silnice, 25 metrů za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu

Přemisťují se zastávky:

 • Vlastinave směru Letiště – v ulici Vlastině, o přibližně 80 metrů po směru jízdy, 30 metrů za křižovatku s ulicí U Silnice
 • Dlouhá míleve směru Na Knížecí – v ulicí Drnovské, v úrovni stávající zastávky, na provizorní nástupiště

Opatření pro linku číslo 225

 • linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská

Ruší se zastávky:

 • Vlastina – obousměrně
 • Sídliště Na Dědině –obousměrně
 • Ciolkovského – obousměrně

Zřizují se zastávky:

mezi zastávkami Divoká Šárka a Nádraží Ruzyně:

 • Dlouhá Míle obousměrně – v pravidelných zastávkách autobusů
 • Navigárotů obousměrně – v pravidelných zastávkách autobusů
 • Nová Šárkaobousměrně – v pravidelných zastávkách autobusů
 • Ciolkovskéhove směru Nádraží Veleslavín – a to v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, na provizorním nástupišti

Opatření pro linku číslo 910

 • linka v úseku je mezi zastávkami K Letišti – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a K Letišti.

Ruší se zastávky:

 • Vlastina – obousměrně
 • Sídliště Na Dědině –obousměrně
 • Ciolkovského – obousměrně
 • Dlouhá míle – obousměrně

Zřizují se zastávky:

mezi zastávkami Divoká Šárka a K Letišti:

 • Nová Šárka – obousměrně – v pravidelných zastávkách linky 119
 • Navigátorů obousměrně – v pravidelných zastávkách linky 119

Opatření pro linku číslo 108

 • Linka je vedena v trase Dejvická – Obchodní centrum Ruzyně.
 • Ve směru Obchodní centrum Ruzyně je vedena do zastávky Stochovská beze změny a dále Stochovská, Drnovská, K Letišti, Fajtlova – výstupní.
 • Ve směru Dejvická je linka vedena z nástupní Fajtlova a dále otočením zpět Fajtlova, K Letišti, Drnovská, Stochovská a dále po své pravidelné trase.
 • Zastávky směr Obchodní centrum Ruzyně:
  • Dejvická až Stochovská v pravidelných zastávkách linky číslo 108
  • Nádraží Ruzyně: v ulici Drnovské, v zastávce linky číslo 225
  • Ciolkovského: v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastina, v dočasné zastávce linky číslo 225
  • Dlouhá míle: v ulici Drnovské, v zastávce linky číslo 191
  • Obchodní centrum Ruzyně – výstupní: v ulici Fajtlova, v zastávce linky číslo 191
 • Zastávky směr Dejvická:
  • Obchodní centrum Ruzyně – nástupní: v ulici Fajtlova, v zastávce linky číslo 191
  • Dlouhá míle: v ulici Drnovské, v zastávce linky číslo 191
  • Nádraží Ruzyně: v ulici Drnovské, v pravidelné zastávce linky číslo 225
  • Stochovská až Dejvická v pravidelných zastávkách linky číslo 108

Opatření pro linku číslo 191

 • Línka je vedena v trase Na Knížecí – Vlastina – Obchodní centrum Ruzyně – Letiště.
 • Ve směru Vlastina, respektive Obchodní centrum Ruzyně, respektive Letiště je linka vedena do zastávky Litovický potok beze změny a dále Libocká, U Silnice, U Prioru, Drnovská, Vlastina, Častavina, Pod Cihelnou a dále výstup (pro spoje zde ukončené). Spoje pokračující na Obchodní centrum Ruzyně, respektive Letiště dále Hočina, Vlastina, Drnovská, K Letišti a dále po pravidelných trasách.
 • Ve směru Na Knížecí je linka vedena do zastávky Sídliště na Dědině po pravidelné trase a dále Vlastina, Častavina, Pod Cihelnou, Hodična, Vlastina (vybrané spoje: nástupní) Drnovská, U Prioru, Litovická a dále po své pravidelné trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Divoká Šárka.
 • V obou směrech se zřizují zastávky: Brodecká, U PrioruRuzyňský velkobobchod Nádraží Ruzyně – v pravidelných zastávkách autobusů

Opatření pro linku číslo 225 

 • Linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na Dědině a Ciolkovského.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Divoká Šárka a Nádraží Ruzyně zřizují zastávky Dlouhá MíleNavigátorů Nová Šárka (v pravidlených zastávkách autobusů).
 • Ve směru Nádraží Veleslavín se zřizuje zastávka Ciolkovského, a to v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, na provizorním nástupišti.

Opatření pro linky číslo 322 a 323

 • Pro většinu spojů se zřizuje zastávka Obchodní centrum Ruzyně.
 • Dochází k drobným posunům některých spojů. Sledujte výlukové jízdní řády.

Opatření pro linku číslo 910

 • Linka v úseku je mezi zastávkami K Letišti – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a K Letišti.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na DědiněCiolkovského Dlouhá míle.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Divoká Šárka a K Letišti zřizují zastávky Nová Šárka Navigátorů (v zastávkách linky číslo 119).

Z důvodu zahájení III. etapy výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina dochází od pátku 16. prosince 2022 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad únoir 2023) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.

 Opatření pro linku číslo 108

Linka je vedena v trase Dejvická – Divoká Šárka

 • V obou směrech se ruší zastávky:
  • Divoká Šárka v ulici Evropské
  • Vlastina Sídliště Na Dědině v ulici Vlastině
 • Ve směru Dejvická se zřizuje nástupní zastávka Divoká Šárka v ulici Evropské, 85 metrů za křižovatkou s protilehlou ulicí Za Vokovickou vozovnou.

Opatření pro linku číslo 191

 • Ve směru Letiště je linka vedena do zastávky Litovický potok po pravidelné trase a dále Libocká, U Silnice, Pod Cihelnou, Hodčina, Vlastina a dále po své pravidelné trase.
 • Ve směru Na Knížecí je linka vedena do zastávky Vlastina po pravidelné trase a dále Vlastina, U Silnice, Litovická a dále po své pravidelné trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Divoká Šárka.
 • Ve směru Letiště se mezi zastávkami Litovický potok a Vlastina zřizuje zastávka Ke Džbánu v ulici U Silnice, 25 metrů za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu
 • Ve směru Letiště se mezi zastávkami Vlastina a Sídliště na Dědině zřizuje zastávka Hodčina (stávající Vlastina) v ulici Pod Cihelnou, 15 metrů za křižovatkou s ulicí Častavina
 • Ve směru Na Knížecí se mezi zastávkami Vlastina a Litovická potok zřizuje zastávka Ke Džbánu v ulici U Silnice, 25 metrů za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu.
 • Ve směru Letiště se přemísťuje zastávka Vlastina z ulice Vlastiny do ulicie U Silnice, přibližně 65 metrů za křižovatku s ulicí Vlastinou.
 • Ve směru Na Knížecí se přemísťuje zastávka Vlastina v ulice Vlastiny do ulice U Silnice, přibližně 50 metrů za křižovatku s ulicí Vlastinou.
 • Ve směru Na Knížecí se přemísťuje zastávka Dlouhá míle v ulici Drnovské v úrovni stávající zastávky.

Opatření pro linku číslo 225 

 • Linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na Dědině a Ciolkovského.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Divoká Šárka a Nádraží Ruzyně zřizují zastávky Dlouhá MíleDědina Nová Šárka (v pravidlených zastávkách autobusů).
 • Ve směru Nádraží Veleslavín se zřizuje zastávka Ciolkovského, a to v ulici Drnovské, 30 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, na provizorním nástupišti.

Opatření pro linku číslo 910

 • Linka v úseku je mezi zastávkami K Letišti – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a K Letišti.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na DědiněCiolkovského Dlouhá míle.
 • V obou směrech se mezi zastávkami Divoká Šárka a K Letišti zřizují zastávky Nová Šárka Dědina (v zastávkách linky číslo 119).

Z důvodu zahájení IV. etapy výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina dochází od středy 1. února 2023 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad červen 2023) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.

Souběžně s tímto opatřením dochází k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Vozovna Vokovice – Divoká Šárka.

Opatření pro linku číslo 108

Linka je vedena v trase Dejvická – Hodčina.

 • Ve směru Hodčina je linka vedena do zastávky Brodecká a dále Libocká, U Silnice, Pod Cihelnou – výstup.
 • Ve směru Dejvická je linka vedena ulicemi Hodčina, Vlastina, U Silnice, U Prioru a dále po své pravidelné trase.
 • Zastávky směr Hodčina:
  • Dejvická až Brodecká: v pravidelných zastávkách linky číslo 108
  • Ke Džbánu: v ulici U Silnice, za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu, v dočasné zastávce linky číslo 191
  • Vlastina: v ulici U Silnice, za křižovatkou s ulicí Vlastinou, v přemístěné zastávce linky číslo 191
  • Hodčina – výstupní: v ulici Pod Cihelnou, za křižovatkou s ulicí Častavina, v zastávce linky číslo 191
 • Zastávky směr Dejvická:
  • Hodčina – nástupní: v ulici Hodčina, 15 metrů před křižovatkou s ulicí Vlastinou
  • Vlastina: v ulici U Silnice, 50 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, v přemístěné zastávce linky číslo 191
  • Ke Džbánu: v ulici U Silnice, 25 metrů za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu, v dočasné zastávce linky číslo 191
  • Brodecká až Dejvická: v pravidelných zastávkách linky číslo 108

Opatření pro linku číslo 225

 • Linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na Dědině
 • V obou směrech se zřizují zastávky Dlouhá míleNavigátorů Nová Šárka v pravidelných zastávkách
 • V obou směrech se přemísťuje zastávka Ciolkovského do ulice Drnovské, ke křižovatce s ulicí Vlastina

Opatření pro linku číslo 910

 • Ve směru Letiště je linka vedena do zastávky Litovický potok po pravidelné trase a dále Libocká, Ruzyňská, Stochovská, Drnovská, K Letišti a dále po pravidelné trase.
 • Ve směru Na Beránku je linka vedena do zastávky Dlouhá míle po pravidelné trase a dále Drnovská, Vlastina, U Silnice, Litovická a dále po své pravidelné trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Divoká Šárka v ulici Evropské.
 • Ve směru Letiště se ruší zastávky: VlastinaSídliště Na Dědině Ciolkovského v ulici Vlastině
 • Ve směru Letiště se mezi zastávkami Litovický potok a Dlouhá míle zřizuje zastávka Ciolkovského v ulici Drnovské, 30 metrů před křižovatkou s ulicí Vlastinou.
 • Ve směru Na Beránku se mezi zastávkami Vlastina a Litovický potok zřizuje zastávka Ke Džbánu v ulici U Silnice, za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu.
 • Ve směru Na Beránku se přemísťuje zastávka Vlastina z ulice Vlastina do ulice U Silnice, přibližně 50 metrů po směru jízdy, za křižovatku s ulicí Vlastinou, společně s linkou číslo 191

Z důvodu zahájení V. etapy výstavby tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina dochází od soboty 18. února 2023 (od zahájení denního provozu) do odvolání (předpoklad červen 2023) k dočasné změně trasy a zastávek autobusů.

Souběžně s tímto opatřením dochází k dočasnému přerušení provozu tramvají v úseku Vozovna Vokovice – Divoká Šárka.

Opatření pro linku číslo 108

Linka je vedena v trase Dejvická – Hodčina.

 • Ve směru Hodčina je linka vedena do zastávky Brodecká a dále Libocká, U Silnice, Pod Cihelnou – výstup.
 • Ve směru Dejvická je linka vedena ulicemi Hodčina, Vlastina, U Silnice, U Prioru a dále po své pravidelné trase.
 • Zastávky směr Hodčina:
  • Dejvická až Brodecká: v pravidelných zastávkách linky číslo 108
  • Ke Džbánu: v ulici U Silnice, za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu, v dočasné zastávce linky číslo 191
  • Vlastina: v ulici U Silnice, za křižovatkou s ulicí Vlastinou, v přemístěné zastávce linky číslo 191
  • Hodčina – výstupní: v ulici Pod Cihelnou, za křižovatkou s ulicí Častavina, v zastáčce linky číslo 191
 • Zastávky směr Dejvická:
  • Hodčina – nástupní: v ulici Hodčina, 15 metrů před křižovatkou s ulicí Vlastinou
  • Vlastina: v ulici U Silnice, 50 metrů za křižovatkou s ulicí Vlastinou, v přemístěné zastávce linky číslo 191
  • Ke Džbánu: v ulici U Silnice, 25 metrů za křižovatkou s ulicí Ke Džbánu, v dočasné zastávce linky číslo 191
  • Brodecká až Dejvická: v pravidelných zastávkách linky číslo 108

Opatření pro linku číslo 191

 • V obou směrech je linka v úseku Litovický potok – Dlouhá míle vedena po odklonové trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Divoká Šárka.
 • Ve směru Letiště se ruší zastávka Ciolkovského.
 • V obou směrech se zřizují zastávky Ke Džbánu v ulici U Silnice, u křižovatky s ulicí Ke Džbánu.
 • Ve směru Letiště se zřizuje zastávka Dědinská v ulici Dědinská, za křižovatkou s ulicí Parašutistů.
 • Ve směru Letiště se přemísťuje zastávka Sídliště na Dědině do ulice Navigátorů, za křižovatku s ulicí Hvězdná cesta.
 • V obou směrech se přemísťují zastávky Dlouhá míle v ulici Drnovské ke křižovatce s ulicí Dědinská.
 • Ve směru Na Knížecí se přemísťuje zastávka Vlastina do ulice U Silnice, přibližně 50 metrů za křižovatku s ulicí Vlastinou.

Opatření pro linku číslo 225

 • Linka v úseku je mezi zastávkami Nádraží Ruzyně – Divoká Šárka vedena po odklonové trase ulicemi Evropská a Drnovská.
 • V obou směrech se ruší zastávky VlastinaSídliště Na Dědině.
 • V obou směrech se zřizují zastávky Navigátorů Nová Šárka v pravidelných zastávkách.
 • V obou směrech se přemísťují zastávky:
  • Ciolkovského do ulice Drnovské, ke křižovatce s ulicí Vlastina,
  • Dlouhá míle v ulici Drnovské, ke křižovatce s ulicí Dědinská.

Opatření pro linku číslo 910

 • V obou směrech je linka v úseku Litovický potok – Ciolkovského vedena po odklonové trase.
 • V obou směrech se ruší zastávka Divoká Šárka v ulici Evropské.
 • Ve směru Na Beránku se ruší zastávky: Vlastina a Sídliště Na Dědině v ulici Vlastině
 • V obou směrech se přemísťuje zastávka Ciolkovského do ulici Drnovské, ke křižovatce s ulicí Vlastina.
 • V obou směrech se přemísťuje zastávka Dlouhá míle v ulici Drnovské, ke křižovatce s ulicí Dědinská.
 • Ve směru Na Beránku se zřizuje zastávka Ke Džbánu v ulici U Silnice, u křižovatky s ulicí Ke Džbánu.