Linka 401

platnost od 2.5.2022

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Třeboň,aut.nádr. Směr Roztyly
Roztyly Třeboň,aut.nádr.
Benešov,Lidl Lomnice n.Luž.,Václavské nám.
Benešov,Terminál Frahelž
Benešov,Konopišťská Veselí n.Luž.,kult.dům
Benešov,Jana Nohy Veselí n.Luž.,aut.st.
Benešov,Benea Jindřichův Hradec,aut.nádr.
Benešov,Křižíkova Jindřichův Hradec,Děbolín
Bystřice,Jírovice,rozc. (BN) Kardašova Řečice,nám.
Bystřice,rozc.Líšno (BN) Pleše,host.
Bystřice,žel.st. (BN) Záhoří,rozc.1.0 (JH)
Bystřice,škola (BN) Doňov
Bystřice,nám. (BN) Soběslav,Zimní stadion
Bystřice,Knihovka (BN) Klenovice
Bystřice,Radošovice,rozc. (BN) Roudná
Bystřice,Tožice (BN) Planá n.Luž.,nám.
Olbramovice,rozc.Zahradnice Sezimovo Ústí,Kovosvit
Olbramovice Tábor,aut.nádr.
Votice,rozc.Mladoušov Sudoměřice u Tábora,žel.st.
Votice,Srbice Sudoměřice u Tábora
Votice,Pražská Mezno,hl.silnice
Votice,aut.st. Mezno,Lažany
Votice,Lidl Miličín
Votice,Hostišov Miličín,škola
Votice,Buchov Smilkov,Oldřichovec
Smilkov,Oldřichovec Votice,Buchov
Miličín Votice,Hostišov
Miličín,škola Votice,Lidl
Mezno,Lažany Votice,aut.st.
Mezno,hl.silnice Votice,Pražská
Sudoměřice u Tábora Votice,Srbice
Tábor,aut.nádr. Votice,rozc.Mladoušov
Sezimovo Ústí,Kovosvit Olbramovice
Planá n.Luž.,nám. Olbramovice,rozc.Zahradnice
Roudná Bystřice,Tožice (BN)
Klenovice Bystřice,Radošovice,rozc. (BN)
Soběslav,Zimní stadion Bystřice,Knihovka (BN)
Doňov Bystřice,nám. (BN)
Záhoří,rozc.1.0 (JH) Bystřice,škola (BN)
Pleše,host. Bystřice,žel.st. (BN)
Kardašova Řečice,nám. Bystřice,rozc.Líšno (BN)
Jindřichův Hradec,Děbolín Bystřice,Jírovice,rozc. (BN)
Jindřichův Hradec,aut.nádr. Benešov,Křižíkova
Veselí n.Luž.,aut.st. Benešov,Benea
Veselí n.Luž.,kult.dům Benešov,Jana Nohy
Frahelž Benešov,Konopišťská
Lomnice n.Luž.,Václavské nám. Benešov,Terminál
Benešov,Lidl