Linka 406

platnost od 1.5.2022

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Pelhřimov,aut.nádr. Směr Vlašim,žel.st.
Roztyly Jihlava,aut.nádr.
Benešov,Lidl Jihlava,poliklinika
Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie Dvorce,rozc.
Benešov,Terminál Ježená,rozc.
Benešov,Pivovar Ferdinand Dušejov,rozc.
Benešov,Hráského Opatov,rozc.
Benešov,Na Chmelnici Vyskytná
Benešov,Pinko Vyskytná,Sedliště
Benešov,Dlouhé Pole,rozc. Pelhřimov,Strměchy
Struhařov,Myslíč,rozc. (BN) Olešná,Plevnice,rozc. (PE)
Benešov,Nechyba (BN) Olešná (PE)
Struhařov,žel.zast. (BN) Pelhřimov,nem.II
Postupice,Dobříčkov,rozc. Pelhřimov,aut.nádr.
Postupice,Jemniště,rozc. Pelhřimov,hotel REKREA
Chotýšany,Křemení Pelhřimov,Pražská
Chotýšany,rozc. Pelhřimov,Hodějovice,rozc.
Chotýšany,Městečko,rozc. Pelhřimov,Čakovice,rozc.
Chotýšany,rozc.Pařezí Bácovice,rozc.1.0
Vlašim,Domašín,Žel.zast. Červená Řečice,Zmišovice,rozc.
Vlašim,Domašín,kolonie Červená Řečice
Vlašim,Domašín,u transformátoru Křelovice,záv.Červená Řečice
Vlašim,Domašín,nám. Křelovice
Vlašim,Domašín,brána Křelovice,Jiřičky,st.sil.
Vlašim,Politických vězňů Košetice
Vlašim,rest.U kozla Košetice,rozc.Martinice u Onšova
Vlašim,obchodní centrum Chýstovice,rozc.Chyšná
Vlašim,žel.st. Chýstovice,rozc.0.5
Vlašim,záv. Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 (PE)
Vlašim,Obora Čechtice,Malá Paseka
Vlašim,Bolinka-hájovna Čechtice
Vlašim,Bolinka Čechtice,prodejna
Vlašim,Bolina,Rozc. Čechtice,Otročice,rozc.
Miřetice,rozc. Borovnice,rozc.
Kuňovice Kuňovice
Borovnice,rozc. Miřetice,rozc.
Čechtice,Otročice,rozc. Vlašim,Bolina,Rozc.
Čechtice,prodejna Vlašim,Bolinka
Čechtice Vlašim,Bolinka-hájovna
Čechtice,Malá Paseka Vlašim,Obora
Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 (PE) Vlašim,záv.
Chýstovice,rozc.0.5 Vlašim,žel.st.
Chýstovice,rozc.Chyšná Vlašim,obchodní centrum
Košetice,rozc.Martinice u Onšova Vlašim,rest.U kozla
Košetice Vlašim,Politických vězňů
Křelovice,Jiřičky,st.sil. Vlašim,Domašín,brána
Křelovice Vlašim,Domašín,nám.
Křelovice,záv.Červená Řečice Vlašim,Domašín,u transformátoru
Červená Řečice Vlašim,Domašín,kolonie
Červená Řečice,Zmišovice,rozc. Vlašim,Domašín,Žel.zast.
Bácovice,rozc.1.0 Chotýšany,rozc.Pařezí
Pelhřimov,Čakovice,rozc. Chotýšany,Městečko,rozc.
Pelhřimov,Hodějovice,rozc. Chotýšany,rozc.
Pelhřimov,Pražská Chotýšany
Pelhřimov,hotel REKREA Chotýšany,Křemení
Pelhřimov,aut.nádr. Postupice,Jemniště,rozc.
Pelhřimov,nem.II Postupice,Dobříčkov,rozc.
Olešná (PE) Struhařov,žel.zast. (BN)
Olešná,Plevnice,rozc. (PE) Benešov,Nechyba (BN)
Pelhřimov,Strměchy Struhařov,Myslíč,rozc. (BN)
Vyskytná Benešov,Dlouhé Pole,rozc.
Opatov,rozc. Benešov,Pinko
Jihlava,poliklinika Benešov,Na Chmelnici
Benešov,Hráského
Benešov,Pivovar Ferdinand
Benešov,Terminál
Benešov,Lidl