Linka 406

platnost od 1.8.2022

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Pelhřimov,aut.nádr. Směr Vlašim,žel.st.
Roztyly Jihlava,aut.nádr.
Čestlice,V Oblouku Jihlava,poliklinika
Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie Jihlava,Hosov
Benešov,,Nemocnice Rudolfa a Stefanie (ul. Máchova) Jihlava,Hosov,háj.
Benešov,Terminál Dvorce,rozc.
Benešov,Pivovar Ferdinand Hubenov,Nový Hubenov
Benešov,Hráského Hubenov,Starý Hubenov
Benešov,Na Chmelnici Ježená,rozc.
Benešov,Pinko Dušejov,rozc.
Benešov,Dlouhé Pole,rozc. Dušejov,u Mikšů
Struhařov,Myslíč,rozc. (BN) Opatov,rozc.
Benešov,Nechyba (BN) Vyskytná
Struhařov,žel.zast. (BN) Vyskytná,Sedliště
Postupice,Dobříčkov,rozc. Zachotín,Kladiny rozc.1.0
Postupice,Jemniště,rozc. Pelhřimov,Strměchy,rozc.
Chotýšany,Křemení Pelhřimov,Strměchy
Chotýšany,rozc. Pelhřimov,Rybníček,rozc.1.5
Chotýšany,Městečko,rozc. Pelhřimov,aut.nádr.
Chotýšany,rozc.Pařezí Pelhřimov,hotel REKREA
Vlašim,Domašín,Žel.zast. Pelhřimov,Pražská
Vlašim,Domašín,kolonie Pelhřimov,Hodějovice,rozc.
Vlašim,Domašín,u transformátoru Pelhřimov,Čakovice,rozc.
Vlašim,Domašín,nám. Bácovice,rozc.1.0
Vlašim,Domašín,brána Červená Řečice,Zmišovice,rozc.
Vlašim,Politických vězňů Červená Řečice
Vlašim,rest.U kozla Křelovice,záv.Červená Řečice
Vlašim,obchodní centrum Křelovice
Vlašim,žel.st. Křelovice,Jiřičky,st.sil.
Vlašim,záv. Košetice
Vlašim,Obora Košetice,rozc.Martinice u Onšova
Vlašim,Bolinka-hájovna Chýstovice,rozc.Chyšná
Vlašim,Bolinka Chýstovice,rozc.0.5
Vlašim,Bolina,Rozc. Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 (PE)
Miřetice,rozc. Čechtice,Malá Paseka
Kuňovice Čechtice
Borovnice,rozc. Čechtice,prodejna
Čechtice,Otročice,rozc. Čechtice,Otročice,rozc.
Čechtice,prodejna Borovnice,rozc.
Čechtice Kuňovice
Čechtice,Malá Paseka Miřetice,rozc.
Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 (PE) Vlašim,Bolina,Rozc.
Chýstovice,rozc.0.5 Vlašim,Bolinka
Chýstovice,rozc.Chyšná Vlašim,Bolinka-hájovna
Košetice,rozc.Martinice u Onšova Vlašim,Obora
Košetice Vlašim,záv.
Křelovice,Jiřičky,st.sil. Vlašim,žel.st.
Křelovice Vlašim,obchodní centrum
Křelovice,záv.Červená Řečice Vlašim,rest.U kozla
Červená Řečice Vlašim,Politických vězňů
Červená Řečice,Zmišovice,rozc. Vlašim,Domašín,brána
Bácovice,rozc.1.0 Vlašim,Domašín,nám.
Pelhřimov,Čakovice,rozc. Vlašim,Domašín,u transformátoru
Pelhřimov,Hodějovice,rozc. Vlašim,Domašín,kolonie
Pelhřimov,Pražská Vlašim,Domašín,Žel.zast.
Pelhřimov,hotel REKREA Chotýšany,rozc.Pařezí
Pelhřimov,aut.nádr. Chotýšany,Městečko,rozc.
Pelhřimov,Rybníček,rozc.1.5 Chotýšany,rozc.
Pelhřimov,Strměchy Chotýšany
Pelhřimov,Strměchy,rozc. Chotýšany,Křemení
Zachotín,Kladiny rozc.1.0 Postupice,Jemniště,rozc.
Vyskytná,Sedliště Postupice,Dobříčkov,rozc.
Vyskytná Struhařov,žel.zast. (BN)
Opatov,rozc. Benešov,Nechyba (BN)
Dušejov,u Mikšů Struhařov,Myslíč,rozc. (BN)
Dušejov,rozc. Benešov,Dlouhé Pole,rozc.
Ježená,rozc. Benešov,Pinko
Hubenov,Starý Hubenov Benešov,Na Chmelnici
Hubenov,Nový Hubenov Benešov,Hráského
Dvorce,rozc. Benešov,Pivovar Ferdinand
Jihlava,Hosov,háj. Benešov,Terminál
Jihlava,Hosov Benešov,,Nemocnice Rudolfa a Stefanie (ul. Máchova)
Jihlava,poliklinika Čestlice,V Oblouku