Linka 406

platnost od 19.11.2022 do 10.12.2022

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Pelhřimov,aut.nádr. Směr Vlašim,žel.st.
Roztyly Jihlava,aut.nádr.
Čestlice,V Oblouku Jihlava,poliklinika
Benešov,Lidl Jihlava,Hosov
Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie Jihlava,Hosov,háj.
Benešov,Terminál Dvorce,rozc.
Benešov,Pivovar Ferdinand Hubenov,Nový Hubenov
Benešov,Hráského Hubenov,Starý Hubenov
Benešov,Na Chmelnici Ježená,rozc.
Benešov,Pinko Dušejov,rozc.
Benešov,Dlouhé Pole,rozc. Dušejov,u Mikšů
Struhařov,Myslíč,rozc. (BN) Opatov,rozc.
Benešov,Nechyba (BN) Vyskytná
Struhařov,žel.zast. (BN) Vyskytná,Sedliště
Postupice,Dobříčkov,rozc. Zachotín,Kladiny rozc.1.0
Postupice,Jemniště,rozc. Pelhřimov,Strměchy,rozc.
Chotýšany,Křemení Pelhřimov,Strměchy
Chotýšany,rozc. Pelhřimov,Rybníček,rozc.1.5
Chotýšany,Městečko,rozc. Olešná,Plevnice,rozc. (PE)
Chotýšany,rozc.Pařezí Olešná,cihelna
Vlašim,Domašín,Žel.zast. Olešná (PE)
Vlašim,Domašín,kolonie Pelhřimov,nem.II
Vlašim,Domašín,u transformátoru Pelhřimov,aut.nádr.
Vlašim,Domašín,nám. Pelhřimov,hotel REKREA
Vlašim,Domašín,brána Pelhřimov,Pražská
Vlašim,Politických vězňů Pelhřimov,Hodějovice,rozc.
Vlašim,rest.U kozla Pelhřimov,Čakovice,rozc.
Vlašim,obchodní centrum Bácovice,rozc.1.0
Vlašim,žel.st. Červená Řečice,Zmišovice,rozc.
Vlašim,záv. Červená Řečice
Vlašim,Obora Křelovice,záv.Červená Řečice
Vlašim,Bolinka-hájovna Křelovice
Vlašim,Bolinka Křelovice,Jiřičky,st.sil.
Vlašim,Bolina,Rozc. Košetice
Miřetice,rozc. Košetice,rozc.Martinice u Onšova
Kuňovice Chýstovice,rozc.Chyšná
Borovnice,rozc. Chýstovice,rozc.0.5
Čechtice,Otročice,rozc. Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 (PE)
Čechtice,prodejna Čechtice,Malá Paseka
Čechtice Čechtice
Čechtice,Malá Paseka Čechtice,prodejna
Křešín,Čeněnice,rozc.1.0 (PE) Čechtice,Otročice,rozc.
Chýstovice,rozc.0.5 Borovnice,rozc.
Chýstovice,rozc.Chyšná Kuňovice
Košetice,rozc.Martinice u Onšova Miřetice,rozc.
Košetice Vlašim,Bolina,Rozc.
Křelovice,Jiřičky,st.sil. Vlašim,Bolinka
Křelovice Vlašim,Bolinka-hájovna
Křelovice,záv.Červená Řečice Vlašim,Obora
Červená Řečice Vlašim,záv.
Červená Řečice,Zmišovice,rozc. Vlašim,žel.st.
Bácovice,rozc.1.0 Vlašim,obchodní centrum
Pelhřimov,Čakovice,rozc. Vlašim,rest.U kozla
Pelhřimov,Hodějovice,rozc. Vlašim,Politických vězňů
Pelhřimov,Pražská Vlašim,Domašín,brána
Pelhřimov,hotel REKREA Vlašim,Domašín,nám.
Pelhřimov,aut.nádr. Vlašim,Domašín,u transformátoru
Pelhřimov,nem.II Vlašim,Domašín,kolonie
Olešná (PE) Vlašim,Domašín,Žel.zast.
Olešná,cihelna Chotýšany,rozc.Pařezí
Olešná,Plevnice,rozc. (PE) Chotýšany,Městečko,rozc.
Pelhřimov,Rybníček,rozc.1.5 Chotýšany,rozc.
Pelhřimov,Strměchy Chotýšany
Pelhřimov,Strměchy,rozc. Chotýšany,Křemení
Zachotín,Kladiny rozc.1.0 Postupice,Jemniště,rozc.
Vyskytná,Sedliště Postupice,Dobříčkov,rozc.
Vyskytná Struhařov,žel.zast. (BN)
Opatov,rozc. Benešov,Nechyba (BN)
Dušejov,u Mikšů Struhařov,Myslíč,rozc. (BN)
Dušejov,rozc. Benešov,Dlouhé Pole,rozc.
Ježená,rozc. Benešov,Pinko
Hubenov,Starý Hubenov Benešov,Na Chmelnici
Hubenov,Nový Hubenov Benešov,Hráského
Dvorce,rozc. Benešov,Pivovar Ferdinand
Jihlava,Hosov,háj. Benešov,Terminál
Jihlava,Hosov Benešov,Lidl
Jihlava,poliklinika Čestlice,V Oblouku