Linka 625

platnost od 31.5.2021

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Rakovník,aut.st. Směr Kladno,autobusové nádraží
Kladno,autobusové nádraží Rakovník,aut.st.
Kladno,nám.Svobody Rakovník,Na Sekyře
Kladno,u nemocnice Rakovník,Čs.legií
Kladno,žel.zast.město Rakovník,V Jamce
Kladno,u kostela Rakovník,Lišanská
Kladno,Rakovnická Rakovník,rozc.Cikánka
Doksy,rozcestí (KD) Lišany,rozvodna
Kamenné Žehrovice,Háje Lišany,u ovčína
Kamenné Žehrovice Lišany,u rybníka
Tuchlovice,Dřevěnkov Lišany,u sokolovny
Tuchlovice Lužná,Lišanská
Stochov,Slovanka Lužná,lesní správa
Stochov,Slovanka I Lužná,Červený kříž
Lány,u hřbitova Ruda,Horácká lísa
Lány,Vašírov Ruda
Rynholec,záv. Ruda,u rybníka
Rynholec Nové Strašecí,Žel.st.
Nové Strašecí,poliklinika Nové Strašecí,Karlovarská
Nové Strašecí,Palackého Nové Strašecí,Palackého
Nové Strašecí,Karlovarská Nové Strašecí,poliklinika
Nové Strašecí,Žel.st. Rynholec
Ruda,u rybníka Rynholec,záv.
Ruda Lány,Vašírov
Ruda,Horácká lísa Lány,u hřbitova
Lužná,Červený kříž Stochov,Slovanka I
Lužná,lesní správa Stochov,Slovanka
Lužná,Lišanská Tuchlovice
Lišany,u sokolovny Tuchlovice,Dřevěnkov
Lišany,u rybníka Kamenné Žehrovice
Lišany,u ovčína Kamenné Žehrovice,Háje
Lišany,rozvodna Doksy,rozcestí (KD)
Rakovník,rozc.Cikánka Kladno,Rakovnická
Rakovník,Lišanská Kladno,u kostela
Rakovník,V Jamce Kladno,žel.zast.město
Rakovník,Čs.legií Kladno,u nemocnice
Rakovník,Na Sekyře Kladno,nám.Svobody