Linka 630

platnost od 6.1.2020

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Beroun,Autobusové nádraží Směr Kladno,Autobusové nádraží
Kladno,Autobusové nádraží Beroun,Autobusové nádraží
Kladno,Nám.Svobody Beroun,Plzeňka
Kladno,Gymnasium Beroun,U Černého koně
Kladno,Sítná Beroun,Brožíkova
Kladno,Na Kovárně Beroun,PAI
Kladno,Nádraží Beroun,Eternitka
Kladno,U Tesca Chyňava,Lhotka u Berouna
Kladno,Celnice Chyňava,Lhotka u Berouna,Náves
Kladno,Billundská Chyňava,Malé Přílepy
Kladno,Kožovská Železná
Kladno,Pekárna Chyňava,Libečov,U Mostu
Pletený Újezd,Křižovatka Chyňava,Libečov,Náves
Pletený Újezd Chyňava,Podkozí
Braškov,Toskánka Chyňava,Libečov,U Křížku
Braškov Chyňava,U Nováků
Kyšice Chyňava,U Jonášů
Unhošť,Karlovarská Malé Kyšice,Poteplí
Unhošť,Škola Malé Kyšice,Rozcestí
Unhošť,Nám. Malé Kyšice
Unhošť,U Křížku Unhošť,U Spálů
Unhošť,Pivovar Unhošť,Nouzov
Unhošť,Amerika Unhošť,Amerika
Unhošť,Nouzov Unhošť,Pivovar
Unhošť,U Spálů Unhošť,U Křížku
Malé Kyšice Unhošť,Nám.
Malé Kyšice,Rozcestí Unhošť,Karlovarská
Malé Kyšice,Poteplí Kyšice
Chyňava,U Jonášů Braškov
Chyňava,U Nováků Braškov,Toskánka
Chyňava,Libečov,U Křížku Pletený Újezd
Chyňava,Podkozí Pletený Újezd,Křižovatka
Chyňava,Libečov,Náves Kladno,Pekárna
Chyňava,Libečov,U Mostu Kladno,Kožovská
Železná Kladno,Billundská
Chyňava,Malé Přílepy Kladno,Celnice
Chyňava,Lhotka u Berouna Kladno,U Tesca
Chyňava,Lhotka u Berouna,Náves Kladno,Nádraží
Beroun,Eternitka Kladno,Na Kovárně
Beroun,PAI Kladno,Sítná
Beroun,Školní náměstí Kladno,Gymnasium
Beroun,U Černého koně Kladno,Nám.Svobody
Beroun,Plzeňka