Linka 630

platnost od 6.3.2023

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Beroun,Jarov,náves Směr Kladno,autobusové nádraží
Kladno,autobusové nádraží Beroun,Jarov,náves
Kladno,nám.Svobody Beroun,Jarov,odb.
Kladno,gymnasium Beroun,Zavadilka
Kladno,Sítná Beroun,autobusové nádraží
Kladno,ČSAD Beroun,Plzeňka
Kladno,nádraží Beroun,U černého koně
Kladno,u Tesca Beroun,Brožíkova
Kladno,celnice Beroun,PAI
Kladno,Billundská Beroun,Eternitka
Kladno,Kožovská Chyňava,Lhotka u Berouna
Kladno,pekárna Chyňava,Lhotka u Berouna,náves
Pletený Újezd,křižovatka Chyňava,Malé Přílepy
Pletený Újezd Železná
Braškov,Toskánka Chyňava,Libečov,u mostu
Braškov Chyňava,Libečov,náves
Kyšice Chyňava,Podkozí
Unhošť,Karlovarská Chyňava,Libečov,u křížku
Unhošť,Škola Chyňava,u Nováků
Unhošť,Nám. Chyňava,u Jonášů
Unhošť,U Křížku Chyňava,škola
Unhošť,pivovar Chyňava,sídliště
Unhošť,Amerika Unhošť,Dědkův mlýn
Unhošť,Nouzov Čeperka Unhošť,rozc.Malé Kyšice
Unhošť,Nouzov U Spalů Malé Kyšice
Malé Kyšice Unhošť,Nouzov U Spalů
Unhošť,rozc.Malé Kyšice Unhošť,Nouzov Čeperka
Unhošť,Dědkův mlýn Unhošť,Amerika
Chyňava,sídliště Unhošť,pivovar
Chyňava,u Jonášů Unhošť,U Křížku
Chyňava,u Jonášů Unhošť,Nám.
Chyňava,škola Unhošť,Karlovarská
Chyňava,u Nováků Kyšice
Chyňava,Libečov,u křížku Braškov
Chyňava,Podkozí Braškov,Toskánka
Chyňava,Libečov,náves Pletený Újezd
Chyňava,Libečov,u mostu Pletený Újezd,křižovatka
Železná Kladno,pekárna
Chyňava,Malé Přílepy Kladno,Kožovská
Chyňava,Lhotka u Berouna Kladno,Billundská
Chyňava,Lhotka u Berouna,náves Kladno,celnice
Beroun,Eternitka Kladno,u Tesca
Beroun,PAI Kladno,nádraží
Beroun,Školní náměstí Kladno,ČSAD
Beroun,U černého koně Kladno,Sítná
Beroun,Plzeňka Kladno,gymnasium
Beroun,autobusové nádraží Kladno,nám.Svobody
Beroun,Zavadilka
Beroun,Jarov,odb.