Linka 754

platnost od 3.10.2022 do 10.12.2022

Linkový jízdní řád

Zastávkové jízdní řády

Směr Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády) Směr Benešov,Terminál
Benešov,Terminál Příbram,aut.nádr. (terminál)
Benešov,Konopišťská Příbram,Jiráskovy sady
Benešov,Jana Nohy Příbram,Stadion Horymír
Benešov,Benea Příbram,Nová Hospoda
Bystřice,Jírovice (BN) Dubno,rest.
Bystřice,Jírovice,Kukačka (BN) Dubenec,Skalka IV.
Bystřice,Tvoršovice,Rozc.I (BN) Drásov,Cihelna
Tisem Drásov
Neveklov,Doloplazy,Rozc. Višňová,rozc. (PB)
Maršovice,Zaječí,Rozc. Obory,Pánkovka
Neveklov Obory,čerpací stanice
Neveklov,Spolí Obory
Neveklov,Zádolí,Rozc. Obory,samoty
Křečovice,Vlkonice Hřiměždice,Vestec,rozc.
Křečovice,Rozc.Košťálka Svatý Jan,Hrachov,Vestecký most
Křečovice,Dráha Svatý Jan,Hrachov,Zrůbek
Křečovice Dublovice,Líchovy,rozc.Bučily
Křečovice,Větrov Dublovice,Líchovy,zbrojnice
Osečany,Velběhy Dublovice,Líchovy
Osečany,rozc.Paseky Dublovice
Osečany Příčovy,rozc.
Osečany,Podskalí Příčovy
Sedlčany,Sestrouň,rozc. Sedlčany,kulturní dům
Sedlčany,Sestrouň,Mastník Sedlčany,aut.st.
Sedlčany,Sestrouň Sedlčany,Novoměstská
Sedlčany,Zberaz,rozc.Hradišťko Sedlčany,Roudný
Sedlčany,Zberaz Sedlčany,koupaliště
Sedlčany,koupaliště Sedlčany,Zberaz
Sedlčany,Roudný Sedlčany,Zberaz,rozc.Hradišťko
Sedlčany,Novoměstská Sedlčany,Sestrouň
Sedlčany,aut.st. Sedlčany,Sestrouň,Mastník
Sedlčany,kulturní dům Sedlčany,Sestrouň,rozc.
Příčovy Osečany,Podskalí
Příčovy,rozc. Osečany
Dublovice Osečany,rozc.Paseky
Dublovice,Líchovy Osečany,Velběhy
Dublovice,Líchovy,rozc.Bučily Křečovice,Větrov
Svatý Jan,Hrachov,Zrůbek Křečovice
Svatý Jan,Hrachov,Vestecký most Křečovice,Dráha
Hřiměždice,Vestec,rozc. Křečovice,Rozc.Košťálka
Obory,samoty Křečovice,Vlkonice
Obory Neveklov,Zádolí,Rozc.
Obory,čerpací stanice Neveklov,Spolí
Obory,Pánkovka Neveklov
Višňová,rozc. (PB) Maršovice,Zaječí,Rozc.
Drásov Neveklov,Doloplazy,Rozc.
Drásov,Cihelna Tisem
Dubenec,Skalka III. Bystřice,Tvoršovice,Rozc.I (BN)
Dubno,rest. Bystřice,Jírovice,Kukačka (BN)
Dubno,ObÚ Bystřice,Jírovice (BN)
Příbram,Nová Hospoda Bystřice,Jírovice,rozc. (BN)
Příbram,Stadion Horymír Benešov,Benea
Příbram,Sevastopolské nám. Benešov,Jana Nohy
Příbram,Jiráskovy sady Benešov,Konopišťská
Příbram,aut.nádr. (ul. Čs.armády)