Zastávka Albertov, linka 18

Linkový jízdní řád platnost od 4.1.2020

Zastávkový jízdní řád směr Vozovna Pankrác
Zastávkový jízdní řád směr Nádraží Podbaba

Linkový jízdní řád platnost od 21.1.2020

Zastávkový jízdní řád směr Vozovna Pankrác

Linkový jízdní řád platnost od 25.1.2020

Zastávkový jízdní řád směr Vozovna Pankrác
Zastávkový jízdní řád směr Nádraží Podbaba