Zastávka Arbesovo náměstí, linka 910

Linkový jízdní řád platnost od 1.2.2023

Zastávkový jízdní řád směr Letiště

Linkový jízdní řád platnost od 1.4.2023

Zastávkový jízdní řád směr Na Beránku