Zkrácení autobusové linky 184 na Vypich

Proč dochází ke zkrácení autobusové linky 184 na Vypich?

Zrušení jedné ze dvou autobusových linek (180, 184 – dříve 174) v Patočkově ulici bylo obsahem dokumentace k prodloužení linky metra A do Nemocnice Motol již od roku 2007. Mělo k němu dojít automaticky ke dni otevření nového úseku metra A, tedy 6. dubna 2015.

Nejméně polovina cestujících v autobusech v Patočkově jezdila v minulosti na Hradčanskou a Dejvickou z Řep a z Jihozápadního Města, tj. do otevření nového metra obyvatelé Patočkovy mohli využívat daleko častější nabídky spojů, než která by odpovídala jen poptávce místních. Po otevření nového úseku metra ovšem logicky došlo k zásadnímu úbytku tranzitujících cestujících a tudíž měl být doprovázen i odpovídajícím úbytkem počtu spojů.

Kolik cestujících jezdilo autobusy v Patočkově před otevřením metra do Motola? 

Ještě před otevřením nového úseku metra A do Motola v roce 2015 bylo vytížení autobusových spojů v nejsilnějším profilu Patočkovy ulice v pracovní dny pouze na úrovni cca 45 % nabízené kapacity. V roce 2012 zde denně autobusy v obou směrech cestovalo celkem 14 230 cestujících (při kapacitní nabídce pro 31 410 lidí a souhrnném intervalu ve špičce 3 minuty).

V okamžiku otevření metra do Motola (6. dubna 2015) ale nedošlo ke zrušení žádné linky v Patočkově ulici ani k prodloužení intervalů autobusových spojů. Praha 6 požádala o odložení tohoto opatření a o vyhodnocení reálných dopadů otevření metra na vytížení povrchových linek.

Dopady otevření metra na počty cestujících v autobusech v Patočkově ulici?

Cca dva měsíce po otevření metra do Motola kleslo vytížení autobusových spojů v nejsilnějším profilu Patočkovy ulice v pracovní dny pouze na úroveň cca 26 % nabízené kapacity. V květnu 2015 zde denně autobusy 180 a 184 v obou směrech cestovalo již jen celkem 7 930 cestujících (při kapacitní nabídce pro 30 240 lidí a zachovaném souhrnném intervalu ve špičce 3 minuty). Počet přepravených cestujících klesl na 56 % stavu před metrem, kapacitní nabídka i intervaly přitom ale zůstaly na sto procentech původního stavu.

Proč byla linka 184 v říjnu 2015 omezena na Patočkově jen částečně?

K říjnu 2015 ROPID opět předložil dopravní opatření spočívající ve zrušení jedné z autobusových linek na Patočkově ulici. Vzhledem k tomu, že do stanice Nemocnice Motol v pracovní dny nejely všechny vlaky metra, Praha 6 souhlasila pouze s částečným omezením provozu jedné z linek, konkrétně linky 184. Od října 2015 tak byla polovina spojů linky 184 zkrácena ve směru od Jihozápadního Města na Vypich.

Dílčí omezení provozu linky 184 zvýšilo průměrné vytížení autobusových spojů v Patočkově z 26 % pouze na 35 %. Počet přepravených osob během pracovního dne se v roce 2016 nadále pohyboval okolo 8 000 denně (při kapacitní nabídce pro 25 020 lidí a střídavých intervalech ve špičce 3 a 6 minut).

Jak se na provozu autobusů na Praze 6 projevilo otevření tunelového komplexu Blanka?

Po otevření tunelového komplexu Blanka se zhoršila plynulost průjezdu autobusových spojů linek 180 i 184 od Prašného mostu přes Malovanku a Patočkovu ulici na Vypich. Linka 184 slouží pro základní spojení cca 20 000 cestujících od Nemocnice Motol do Nových Butovic a na Velkou Ohradu. Zpoždění nejméně čtvrtiny spojů linky 184 z Patočkovy ulice, která se projevila na Jihozápadním Městě, činila na podzim 2015 i 2016 cca 20–30 minut. Proto MČ Praha 13 požádala o zkrácení linky 184 na Vypich, aby se snížilo zpožďování jejích spojů a linka opět lépe fungovala.

Jaká opatření umožňují nynější zkrácení linky 184 na Vypich?

Vzhledem k tomu, že bude od 29. 4. 2017 na novém úseku metra zrušen pásmový provoz a všechny vlaky pojedou celotýdenně do stanice Nemocnice Motol, dále bude realizováno zkrácení intervalu na lince A každý den večer až do cca 23. hodiny z 10 na 7,5 minuty, dojde ke zkrácení intervalu na lince 180 v mimošpičkových obdobích z 15 na 12 minut a večer do 23. hodiny z 20 na 15 minut, může být naplněn závazek z roku 2007 a linka 184 zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich.

Jste si vědomi, že cestující v Patočkově toto opatření poškodí?

Hl. m. Praha i ROPID jsou si vědomi, že omezení spojů v Patočkově ulici není vůči místním obyvatelům zvyklým na vyšší počet spojů zcela spravedlivé, nicméně reálně zde po otevření metra došlo k poklesu vytížení autobusů o cca polovinu, tudíž o polovinu logicky klesá i počet spojů. V souvislosti s řadou okolností jen tento proces probíhal postupně, nikoli najednou v dubnu 2015, jak původně měl.

V rámci celého území Prahy 6 v letech 2014–2016 vynaložilo hl. m. Praha na posily spojů PID cca 0,5 mld. Kč ročně navíc. Aby tato posílení, která pomohla desítkám tisíc cestujících, byla možná, je třeba bohužel řešit i dílčí úspory tam, kde mají své odůvodnění. Samozřejmě to nikoho netěší, ale i objem prostředků na PID má své limity.

Jaká zlepšení v oblasti PID proběhla na území Prahy 6 v posledních třech letech?

 • V dubnu 2015 bylo prodlouženo metro A v úseku Dejvická – Nádraží Veleslavín – Petřiny – Nemocnice Motol.
 • O dva měsíce později byl zrušen pásmový provoz na Dejvickou (všechny vlaky na Petřiny).
 • V dubnu 2017 bude zrušen pásmový provoz na Petřiny (všechny vlaky až k Nemocnici Motol), bude zkrácen interval metra A večer až do 23. hodiny z 10 na 7,5 minuty a bude zkrácen interval v pátek odpoledne.
 • Byly kompletně zmodernizovány všechny tři hlavní tramvajové trati na Praze 6, včetně bezbariérově přístupných zastávek (Bělohorská, Evropská, Střešovická a Na Petřinách).
 • Byly vybudovány sdružené zastávky TRAM+BUS pro lepší možnost přestupů (Vypich, Vozovna Střešovice, Petřiny).
 • I přes pokles počtu cestujících na tramvajových tratích po otevření metra zůstaly dle požadavků MČ Praha 6 na všech tratích 2 tramvajové linky (pouze došlo k redukci jejich kapacity na trati na Petřiny). Všem požadavkům MČ P6 k tramvajové dopravě bylo vyhověno, včetně linky 25 na Bílé Hoře a zachování spojení z Petřin na Karlovo náměstí (linka 2).
 • Místo soupravy a sóla byl zajištěn z Nádraží Podbaba celotýdenní provoz dvou souprav.
 • Na lince 8 byly zavedeny soupravy i o víkendech a rozsah provozu linky byl rozšířen.
 • Bylo výrazně posíleno spojení ze Sídliště Dědina k metru Nádraží Veleslavín (nová linka 142).
 • Bylo posíleno spojení ze Staré Ruzyně směrem k metru Petřiny (linky 108 a 168).
 • Bylo zřízeno a posíleno spojení z oblasti Bílé Hory směrem k metru Petřiny (linka 164).
 • Došlo k posílení spojení z Dědiny a Petřin přes Vypich směrem k Andělu (linka 191).
 • Ve vazbě na letiště je zejména v sezóně dlouhodobě posilován provoz autobusových linek 119 a AE.
 • Byl zřízen vyhrazený pruh pro autobusy na Evropské ulici, který urychlil spojení k metru Nádraží Veleslavín až o 4 minuty.
 • Byl zřízen vyhrazený pruh pro autobusy v ulici Svatovítské na tramvajových kolejích, který urychluje jízdu autobusů ve směru z Prašného mostu na Vítězné náměstí až o 5 minut.
 • Byl realizován a následně prodloužen vyhrazený jízdní pruh v ulici Jugoslávských partyzánů (zrychlení autobusů od Suchdola na Vítězné náměstí až o 8 minut).
 • Na základě žádosti MČ P6 bylo zřízeno opačné otáčení autobusů v terminálu Vítězné náměstí, které snížilo zátěž hlavní křižovatky na náměstí a zkrátilo dostupnost metra pro cestující z autobusů od Suchdola (uhrazení navýšení nákladů o 1,5 milionu Kč ročně převzalo hl. m. Praha).
 • Od dubna 2017 budou zkráceny večerní intervaly řady autobusových linek večer do cca 23. hodiny z 20 na 15 minut. Opatření se týká i linky 180 jezdící po Patočkově ulici. Na lince 180 bude dále zkrácen interval mimo špičky pracovních dnů z 15 na 12 minut.