Zkušební prodej jízdenek PID pro jednotlivou jízdu ve vybraných pokladnách ČD

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 04. 05. 2017

Od pondělí 8. 5. 2017 bude v železničních stanicích Benešov u Prahy, Mělník, Nymburk, Poděbrady a Roudnice nad Labem zkušebně umožněn prodej jízdenek PID pro jednotlivou jízdu přímo v osobních pokladnách Českých drah. Tím bude umožněno používat tyto jízdenky pro jednotlivou jízdu i ze stanic, kde dosud nejsou instalovány označovače jízdenek ani jízdenkové automaty PID.

Tyto vybrané osobní pokladny ČD budou kromě předplatních kuponů PID a jedno- i vícedenních jízdenek PID vydávat i jednotlivé jízdenky PID pro libovolný počet tarifních pásem, které jsou uznávány také ve vlacích, tedy od základní hodnoty 18 Kč (dvoupásmová jízdenka) až po 84 Kč (jedenáctipásmová jízdenka) včetně zlevněných verzí těchto jízdenek v poloviční hodnotě pro děti od 6 do 15 let. Tyto jízdenky samozřejmě platí i na všech ostatních linkách PID v pražské MHD a na příměstských autobusech (v rámci své časové a pásmové platnosti).

Z Nymburka do centra Prahy s tramvajenkou za 40 Kč

Až doposud nebylo možné při cestě z Nymburka použít jinou než celodenní jízdenku PID za 160 Kč, pokud cestující neměl jízdenku již například z příměstského autobusu. Nyní si může cestující na nádraží zakoupit jízdenku PID za 68 Kč (případně za 40 Kč, pokud má předplatné pro území Prahy). S touto jízdenkou pak lze dojet až do centra Prahy i s přestupem na linky MHD. To samé platí pro ostatní stanice, ve kterých je prodej těchto jízdenek v rámci zkušebního provozu umožněn. Cenu jízdenky v jednotlivých relacích shrnuje tabulka níže.

Výchozí stanice Tar. pásmo Praha (centrum, s MHD) Praha (pásmo 0) Praha (s tramvajenkou)
Benešov u Prahy 5 68 Kč 54 Kč (Praha-Strašnice zast.) 40 Kč
Mělník 4 62 Kč 46 Kč (Praha-Vysočany) 32 Kč
Nymburk 5 68 Kč 54 Kč (Praha-Vysočany) 40 Kč
Poděbrady 6 76 Kč 62 Kč (Praha-Vysočany) 46 Kč
Roudnice nad Labem 7 84 Kč 68 Kč (Praha-Holešovice zast.) 54 Kč

Začátek platnosti již při nákupu

Tyto jízdenky budou vydány již s vyznačeným začátkem platnosti, který bude nutné sdělit obsluze prodejní přepážky, bude-li požadován jiný než v okamžiku prodeje jízdenky. Tyto jízdenky se již dále neoznačují, potřebné údaje – datum, čas a pásmo začátku platnosti, pásmová a časová platnost jízdenky – jsou na ní již vytištěny zařízením UNIPOK při výdeji.

Jízdenky z UNIPOK se vydávají vždy s datem platnosti v den nákupu jízdenky, přičemž časový začátek platnosti může být buď okamžikem nákupu, nebo posunutý dle požadavku cestujícího nejvýše do půlnoci. Jízdenka musí svou pásmovou platností začínat vždy v pásmu, do kterého je zařazena železniční stanice, kde je jízdenka vydána. Jízdenka z UNIPOK použitá před začátkem času platnosti je neplatná.

Ukázka zakoupené jízdenky PID

Ukázka zakoupené jízdenky PID

Tabulka cen jízdenek PID pro jednotlivou jízdu uznávaných ve vlacích PID

cena základní cena poloviční (děti 6–15 let) časová platnost počet pásem poznámka
18 Kč 9 Kč 30 minut 2 Pouze pro cesty po regionu nebo na okraj Prahy (pásmo B). V pásmech P a 0 neplatí.
24 Kč 12 Kč 60 minut 3 Při cestách v rámci Prahy (P+0+B) je platnost jízdenky pouze 30 minut.
32 Kč 16 Kč 90 minut 4
40 Kč 20 Kč 120 minut 5
46 Kč 23 Kč 150 minut 6
54 Kč 27 Kč 180 minut 7
62 Kč 31 Kč 210 minut 8
68 Kč 34 Kč 240 minut 9
76 Kč 38 Kč 270 minut 10
84 Kč 42 Kč 300 minut 11

Schéma železnice v PID

Tarifní pásma na železnici