Změna čísla historické linky 91 na 41

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 03. 2017

Proč dochází ke změně čísla historické tramvajové linky 91 na 41?

Z důvodu průběžného rozšiřování Pražské integrované dopravy do oblasti Středočeského kraje je již vyčerpána současná číselná řada příměstských a regionálních autobusových linek 301–499. V současné době je ve Středočeském kraji vydáno 753 licencí na provozování autobusových linek. S rozrůstající se integrací do dalších regionů (Benešov, Kutná Hora, Sedlčany, Příbram, Beroun, Rakovník, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Česká Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Poděbrady, Kolín, Čáslav) bude potřeba v číselné sestavě 500–999 nalézt minimálně dalších 300 volných pozic pro potřeby rozšíření Pražské integrované dopravy. Bez možnosti využít pro příměstskou dopravu čísel z řady 500 a 600 by došlo k zastavení procesu integrace a rozvoje systému Pražské integrované dopravy. Z důvodu technických kapacit odbavovacích a informačních zařízení ve vozidlech není možné uvažovat o označování linek čtyřmístnými kódy (muselo by dojít k vysoce nákladné obnově všech zařízení a označovačů). Proto je nyní koncepčně řešen celý systém číslování a pro potřeby příměstské dopravy uvolňována číselná řada od čísla 500 výše.

Číselná řada od 500 výše je nyní používána pro noční a školní autobusové linky v Praze, číselná řada od 600 výše pro noční autobusové linky jezdící směrem do regionu. Od 29. 4. 2016 je připravováno přečíslování všech nočních městských a regionálních autobusů z číselné řady 501–515 do číselné řady 901–915 (noční město) a z číselné řady 601–610 do číselné řady 951–960 (noční příměsto). Noční doprava v Praze a Středočeském kraji tak může být nově propagována jako doprava začínající číslem „9“ místo čísla „5“. Řada světových měst používá právě poslední řadu 901–999 pro noční účely, protože tato čísla jsou nejlépe odlišena od denního provozu.

Vzhledem k nutné systémovosti a přehlednosti informační kampaně je zároveň po dohodě s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a Odborem dopravních agend MHMP připravena změna číslování nočních tramvajových linek z číselné řady 51–59 na 91–99. Důvodem je výše uvedená snaha o sjednocení čísel nočních linek na začátku s číslicí „9“ místo čísla „5“.

Číslo 91 tak nově ponese současná noční tramvajová linka 51. Proto bylo nutné pro historickou tramvajovou linku 91 najít nové označení 41. Tato změna byla zvažována poměrně dlouho, neboť Praha si byla vědoma, že původní číslo 91 odkazovalo na Všeobecnou výstavu z roku 1891 a následně Všeobecnou československou výstavu v roce 1991 (tehdy byla linka 91 zavedena). Nakonec s určitým váháním bylo přistoupeno ke změně čísla na 41, zejména s ohledem na přehlednost celého systému PID v Praze i v regionu.

Jaká jiná čísla se zvažovala pro nové označení tramvajové linky 91?

Při jednání se zástupci ODA MHMP a DP hl. m. Praha, a. s. byla diskutována řada možností, jak označit nově tramvajovou linku číslo 91. V návrzích byla označení H, 0, 19, 29, 31, 41, 42, 61, 71, 74 či 81.

Písmeno H je nyní používáno pro bezbariérovou linku H1, tj. bylo by zaměnitelné. Číslo 0 nebylo realizováno z obavy, že by bylo v budoucnosti složité označit případnou druhou historickou linku, kdyby byla zavedena (v minulosti linka 92 již v provozu bývala). Čísla 19 a 29 patří do běžné číselné řady tramvajových linek dostupných na běžné jízdenky PID, historická linka má ale zvláštní jízdné, tj. měla by být označena mimo tuto řadu. Číslo 31 se používá převážně pro linky provozované při tramvajových výlukách. Číslo 42 bylo navrhováno s odkazem na knížku „Stopařův průvodce po Galaxii“ a s ohledem na to by nemuselo být řadou cestujících pochopeno. Číslo 61 je zatím umístěno v řadě náhradních nočních tramvajových linek. Čísla 71, 74 a 81 jsou v oblasti čísel využívaných DP pro interní potřeba, tj. finálně bylo rozhodnuto linku označit číslem 41, tedy prvním číslem z řady účelových linek, které mohou mít stanoven odlišný tarif, případně jezdit bezplatně.