Změna trasy linky 330 v kladenské části Kročehlavy

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 20. 02. 2018

Proč dochází ke změně trasy linky 330 na území města Kladna?

Po zaintegrování Kladenska, které proběhlo v srpnu roku 2017, pravidelně sledujeme provoz a reagujeme na aktuální situaci. Jedním z největších problémů je rychlý nárůst poptávky po rychlíkové lince 399, kde je překračována kapacita ve špičkách pracovních dnů. Vzhledem k tomu, že druhá rychlá autobusová linka 330 spojující město Kladno s pražskou stanicí Nádraží Veleslavín naopak má určité kapacitní rezervy, začali jsme prověřovat možnost využití volných míst v těchto autobusech. Jedná se o relativně rychlé a levné řešení bez nutnosti zajištění dalších vozidel a řidičů autobusů, kterých je v současné době nedostatek.

Jaká je situace na lince 399?

Linka 399 je nejvytíženější linkou na trase mezi Kladnem a Prahou, spoje zde opakovaně překračují hodnotu obsazenosti 100%. Docházelo i k situacím, kdy se cestující na posledních zastávkách ve městě Kladno (Růžové pole a Okrsek 4) do vozidla nevešli. Již od podzimu loňského roku je proto na vybrané spoje linky 399 nasazen operativní posilový vůz. To však nestačí, je třeba provést komplexní posílení pro odlehčení více spojů.

Proč dochází ke změně trasy právě u linky 330?

Pro přetrasování byla tato linka 330 vybrána jednak z důvodu dostatečné kapacity, tak i z důvodu koordinace jízdních řádů s linkou 399. Linka 330 je z Kladna do Prahy vedena po stejné trase a zastávkách jako linka 399, její jízdní řád tudíž vyžaduje nejmenší úpravy. Díky jednoduché úpravě trasy linky 330 není navíc třeba zasahovat do jízdních řádů ostatních linek.

Jak se tedy linky 330 změní a proč?

Linka 330 nově ze zastávky „Kladno, Na Slovance“ pojede rovně ulicí Unhošťská do nově obsloužené zastávky „Kladno, U tržnice“ a dále ulicí Arménská do zastávek „Kladno, Růžové pole“ a „Kladno, Okrsek 4“. Nově tato linka obslouží tři zastávky v kladenské části Kročehlavy a u dvou posledních posílí linku 399, odkud pojedou obě linky v prokladu. Jízdní řády linek 330 a 399 jsou sladěny tak, aby se jejich odjezdy střídaly. V zastávkách „Kladno, Růžové pole“ a „Kladno, Okrsek 4“ docházelo k situacím, kde kvůli překročení kapacity autobusů zůstávali cestující neodbaveni. Dvojnásobné množství spojů zvýší komfort cestujícím z jižní části sídliště pro vyšší počet spojů, a tím vyšší kapacitu. Lidé už nebudou muset docházet na zastávku „Kladno, Pražská křižovatka“, aby se do vozidla vešli. Druhou výhodou je nová obsluha zastávky „Kladno, U Tržnice“, která zlepší obsluhu centrální části sídliště Kročehlavy. Dnes z této zastávky není veden žádný přímý spoj do hlavního města Prahy. V opačném směru, z Prahy do Kladna, budou autobusy vedeny přes zastávky „Kladno, Okrsek 4“, „Kladno, Růžové pole“ a „Kladno, Pražská křižovatka“, která je umístěna v ulici Unhošťská blíže k centrální části sídliště. Aby se cestující v jízdních řádech lépe vyznali a trasa byla přehlednější, ke změně dojde celodenně během celého týdne. To také významně zkrátí mimošpičkový interval ze zastávek „Kladno, Okrsek 4“ a „Kladno, Růžové pole“, nově zde autobus na Nádraží Veleslavín pojede o víkendu každou hodinu a v sedle pracovního dne dokonce dvakrát do hodiny.

 Bude mít změna nějaký negativní dopad pro cestující?

Určitou komplikací může být zastavování autobusů v okolí zastávky „Kladno, Pražská křižovatka“, kde bude rozděleno nástupní místo do linek 300 a 330. Dnes spoje odjíždí z jediného místa v Pražské ulici, ale po změně se přesune nástupní místo pro linku 330 a to do zastávky „Kladno, U Tržnice“. Výhodou ale bude plošnější obsluha sídliště Kročehlavy, kde se cestujícím díky lince 330 zkrátí docházková vzdálenost. Druhým negativem bude mírné prodloužení jízdní doby cestujícím jedoucím od města Smečno, či kladenského sídliště Švermov. Jak už bylo zmíněno v první části textu, toto řešení bylo zvoleno jako nejefektivnější a rychle proveditelné, protože nevyžaduje vypravení autobusů navíc, ani další řidiče. Limitem je rovněž kapacita terminálu u stanice metra Nádraží Veleslavín.