Změna trasy tramvajové linky 21

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 28. 03. 2017

Proč dochází ke změně trasy linky 21?

V dolní části Plzeňské ulice nahrazovaly od srpna 2016 původní kapacitní nabídku linky 4 (v soupravách) sólo spoje linek 15 a 21. Ve špičkách zde ale spoje těchto doplňkových linek zahustily intervaly jednotlivých tramvají až na jednu minutu, což snížilo celkovou plynulost provozu tramvajové dopravy v této lokalitě s velkým počtem světelných signalizací (dotýká se i linek 9, 10 a 16). Protože Plzeňskou ulicí projíždí na začátcích i koncích dopravních špiček i řada tramvají z či do vozovny Motol, bylo hledáno řešení, jak zde celkový počet tramvajových spojů snížit, zvýšit plynulost provozu ostatních linek a přitom ale neomezit celkovou nabízenou kapacitu spojů pro cestující.

Vzhledem k četným žádostem o kapacitní posílení provozu linky 15 v oblasti Náměstí Republiky bylo řešení obou problémů propojeno a od 25. 3. 2017 jsou tak v pracovní dny na linku 15 nasazeny spřažené soupravy a současně je linka 21 odkloněna do trasy Sídliště Modřany – Nádraží Braník – Palackého náměstí – Anděl – Radlická. Tím je na Plzeňské ulici kapacitní nabídka zachována, přičemž plynulosti provozu zbylých linek napomáhá snížení počtu spojů v každém směru o 7–8 za hodinu.

Při hledání řešení bylo přihlédnuto k nízkému tranzitu cestujících v lince 21 přes Anděl ve směru Kotlářka – Výtoň a zpět (cca 300 lidí v jednom směru denně). Zhoršení komfortu přepravy pro tyto cestující nás mrzí, na druhou stranu umožňuje mírně zlepšit komfort a pravidelnost přepravy pro několik desítek tisíc dalších cestujících, kteří tramvaje v dolní části Plzeňské ulice využívají.

V Radlické ulici jsou cestující zvyklí na páteřní interval linky 7 večer a o víkendech, nikoli však ve špičkách pracovních dnů. Zavedení linky 21 ve špičkách, byť rozhodně není odůvodněno poptávkou převyšující možnosti linky 7, zde souhrnný páteřní interval nabídne i v tomto období. U Anděla je výhodou, že linky 7 a 21 ve směru Výtoň nově odjíždějí ze stejné zastávky.

Proč linka 21 nekončí na Smíchovském nádraží, nebo objezdem Anděla?

Ukončení linky 21 na Smíchovském nádraží i objezdem Anděla bylo prověřováno, ale nakonec nedoporučeno. V úseku Anděl – Smíchovské nádraží jedou kromě metra ještě 4 další tramvajové linky a spoj linky 21 by se na Smíchovské nádraží jezdil většinou jen prázdný otočit. V tomto ohledu je okolí zastávek Křížová, Braunova, Laurová a Škola Radlice ve špičkách větším zdrojem poptávky cestujících.

Otáčení linky 21 ulicemi Radlickou a Za Ženskými domovy znemožňuje v obou směrech absence rádiově přestavitelných výhybek v ulicích Plzeňské (u křižovatky s Radlickou) a Za Ženskými domovy (také u křižovatky s Radlickou). Kromě řidiče linky 21 by si pak výhybku museli ručně přestavovat na Plzeňské řidiči všech linek směřujících na Kotlářku, v ulici Za Ženskými domovy řidiči linky 7. Obě situace by výrazně snížily propustnost navazujících křižovatek.

U linky 21 ukončené objezdem Anděla by bylo také velmi složité zkonstruovat jízdní řád, protože linka musí v obou směrech zapadnout do intervalových prokladů na branické a modřanské trati. V blízkosti Anděla by neměla kde dorovnat zpoždění, protože v žádném místě nemůže vyčkávat. Proto bylo zvoleno její ukončení v obratišti Radlická.