Změny v tarifu PID

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 29. 06. 2021

Vážení cestující,

od 1.8.2021 dochází ke změnám Tarifu Pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s ohledem na výpadek příjmů způsobený pandemií koronaviru přistoupí ke zvýšení cen jízdného ve veřejné dopravě cca o 25 %. Úpravy se dotknou jak jednorázových jízdních dokladů, tak i předplatních kuponů. Jelikož je dopravní systém Prahy a Středočeského kraje vzájemně propojen, je nutné upravit ceny jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu i na území Prahy. Ceny pražských předplatních kuponů včetně nejvýhodnějšího ročního kuponu za 3650 Kč nicméně zůstanou zachovány, stejně jako všechny dosavadní slevy pro různé věkové skupiny cestujících. Zjednoduší se zároveň systém prokazování nároků na tyto slevy (kromě vlaků PID). Naopak lidem ve hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, poskytne Praha pro překonání těžkostí s dopady pandemie slevu ve výši 70 % na předplatní jízdné.


Leták ke změnám v Tarifu PID [PDF]

Leták ke slevě na kupony MHD pro osoby v hmotné nouzi [PDF]

 

 

 

 

 

Současné jízdné na 30 minut bude nově za 30 Kč (dosud 24 Kč) a 90minutové jízdné bude za 40 Kč (dosud 32 Kč). Ceny budou platné pro jízdné v papírové formě a elektronické verzi v mobilní aplikaci PID Lítačka. Nově však budou odlišné ceny a objednávací kódy u jízdného placeného přes SMS. Jízdné bude na 30 minut nově za 31 Kč (obj. kód DPT31) a 90minutová varianta za 42 Kč (obj. kód DPT42).

Mírně se zvyšuje i cena 24hodinového „turistického“ jízdného, a to na 120 Kč (dosud 110 Kč) a třídenního na 330 Kč (dosud 310 Kč).

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného, nově však jen pro seniory od 60 do 65 let.

Spolu s cenami ročních kuponů zůstávají nezměněny také ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů pro Prahu. Kvůli velmi malému využití se ruší pětiměsíční varianta kuponů. Praha navíc za stanovených podmínek dočasně (do konce roku 2022) poskytne lidem v hmotné nouzi, kteří pobírají příspěvek na živobytí, slevu 70 % na měsíční a čtvrtletní kupony.

Zvyšují se ceny přenosných časových kuponů, které využívají především hotely, cestovní kanceláře nebo firmy.

Přehled jízdného platného na území Prahy (pásma P, 0 a B)

Přehled předplatního jízdného platného pouze na území Prahy (pásma P, 0 a B)

Přenosné kupony platné na území Prahy

Jednodušší prokazování bezplatné přepravy pro děti a seniory

Dochází ke zjednodušení prokazování nároku na zvýhodněné jízdné pro jednotlivou jízdu a krátkodobé 24hodinové jízdné pro seniory od 60 do 65 let. Nově bude k prokázání nároku postačovat doklad totožnosti.

Dále se podařilo výrazně zjednodušit systém prokazování nároku na bezplatné cestování pro děti od 6 do 15 let a seniory od 65 let. Namísto dnešních speciálních průkazek a aplikací bude nově stačit pouze relevantně doložit věk, například dokladem totožnosti. Navíc děti od 6 do 10 let již nebudou muset prokazovat věk vůbec. Ovšem pozor, ve vlacích PID toto zjednodušení neplatí a jsou stále potřeba stávající speciální průkazy a průkazky.

Manipulační poplatek za úkony při pořízení různých slevových průkazek a slevových kategorií bude nově sjednocen na 60 Kč pro všechny jejich typy (papírovou a elektronickou). Dosud byly tyto poplatky rozdílné podle média.

Nová sleva pro lidi v hmotné nouzi

Hlavní město Praha se rozhodlo v aktuální složité době podpořit nízkopříjmové skupiny obyvatel poskytnutím výrazné slevy na měsíční a čtvrtletní kupony pro pražskou MHD. Doprava na území Prahy bude nyní dostupná pro osoby v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí se 70% slevou na měsíčních (165 Kč) a čtvrtletních (444 Kč) kuponech. Sleva je schválená do 31.12.2022. Pro uplatnění slevy je nutné nechat si udělat Průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi. Alternativou je také pořízení karty Lítačka. Na úřadu práce je potřeba získat potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí. Toto potvrzení je třeba doložit při žádosti o tuto průkazku a při každém nákupu kuponu i při přepravní kontrole – potvrzení platí vždy jen pro jeden měsíc.

Cestování lanovkou na Petřín

Pro lanovku na Petřín bude nově stanoveno speciální jednotné nepřestupní jízdné 60 Kč. Platným jízdním dokladem pro lanovku zůstávají předplatní kupony pro Prahu nebo jízdné s platností 24 hodin a více, doklady pro cestování za zvláštní ceny jízdného a doklady opravňující k bezplatné přepravě!

Airport Express

Na speciální autobusové lince AE (Airport Express) z letiště Václava Havla Praha na Hlavní nádraží bude stát nepřestupní plnocenné jízdné 100 Kč (dosud 60 Kč).

Nové ceny za parkování u MHD

Změna cen se dotkne také záchytných parkovišť P+R na území Prahy. U nehlídaných parkovišť bude parkování do 12 hodin i nadále zdarma, hlídané parkování na okrajích Prahy bude nově za 50 Kč na den, parkoviště blíže centru budou zpoplatněna 100 Kč na den. Ceny za parkování již nebudou součástí Tarifu PID.

Ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na území Středočeského kraje budou (kromě nejlevnější varianty na 15 minut za 14 Kč a varianty na 30 minut za 22 Kč) odstupňovány po 10 Kč za každé další pásmo, například 3pásmové jízdné bude za 30 Kč, 4pásmové za 40 Kč atd. Časová platnost jednotlivého jízdného zůstává zachována a je i nadále odstupňována po 30 minutách.

Adekvátně se mění i ceny zvýhodněného jízdného.

Ceny všech předplatních kuponů se zvýší cca o 25 %.

Mírně se upraví také ceny vícepásmového 24hodinového jízdného pro cestování po Středočeském kraji.

Přehled jízdného pro jednotlivou jízdu linkami PID (Praha + Region)

Neplatí na lanové draze na Petřín.

Přehled plnocenného předplatného pro cestování po regionu (mimo Prahu)

Přehled zvýhodněného předplatného pro cestování po regionu (mimo Prahu)

Krátkodobé časové jízdné (Praha + Region)

Cena za přepravu zavazadel a psa

Zvyšuje se cena za přepravu zavazadel a psa, podléhají-li placení přepravného, na 20 Kč (dosud 16 Kč).

Ve vlacích PID se cena za přepravu zavazadel řídí tarifem železničního dopravce.

Motivace pro poctivé a slušné chování zůstává

Spolu se zvýšením cen některých jízdních dokladů bude upravena také výše přirážky (pokuty) za jízdu bez platného jízdního dokladu. Základní sazba ve výši 1500 Kč se nemění, avšak při platbě na místě nebo do 15 dnů v doplatkové pokladně bude nově přirážka k jízdnému ve výši 1000 Kč (dosud 800 Kč). Pouze v Praze bude přirážka při pořízení plnocenného ročního kuponu pro Prahu do 5 dnů od uložení přirážky jen 800 Kč.

Zvyšují se také přirážky za porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek PID, například za znečištění nebo jiné poškození vozidla, a to na 1000 Kč.

Jízdenky PID nově i u průvodčího ve vlacích ČD a další novinky v odbavení

Od 1.8.2021 se rozšiřuje možnost nákupu jízdenek PID ve vlacích dopravce České dráhy. Nově budou jízdenky PID pro jednotlivou jízdu prodávat také průvodčí ve vlacích ČD. Jízdenka se vydává s časovou a pásmovou platností z nástupní stanice/zastávky cestujícího. V případě nástupu ve stanicích, kde je otevřená osobní pokladna, je potřeba počítat s manipulační přirážkou 40 Kč podobně jako u jízdenek dopravce ČD. Tato novinka se z technických důvodů prozatím netýká linek v oblasti Příbramska (S60, S66 a S67), kde je prodej jízdenek zajišťován automatem na jízdenky ve vlaku.

Dále dochází k osazení dalších 17 stanic/zastávek označovači na jízdenky PID v oblastech na Berounsku, Rakovnicku, Kolínsku, Nymbursku a v Posázaví. Na Berounsku a Rakovnicku se jedná o stanice/zastávky: Cerhovice, Hořovice, Kařez, Nižbor, Praskolesy, Stašov, Rakovník, v oblasti Kolínska, Nymburska a Posázaví budou nově označovače ve stanicích/zastávkách: Kácov, Kolín, Kolín zastávka, Kolín-Zálabí, Ledečko, Libice nad Cidlinou, Velký Osek, Veltruby, Vlastějovice, Zruč nad Sázavou.

Nově se také zavádí možnost náhradního označení předem zakoupených jízdenek PID vlakovou četou, pokud není ve stanici/zastávce nebo ve vlaku označovač PID.

Vrácení nevyužitých jízdenek

Nové ceny jízdného budou platit od 1.8.2021. Do té doby je možné využít jízdenky za stávající ceny, stejně tak je možné si do té doby koupit předplatní kupon za stávající ceny, pokud bude jeho platnost začínat před 1.8.2021. Nevyužité papírové jízdenky bude možné po 1.8.2021 vrátit v sídle Dopravního podniku hl. m. Prahy v Praze 2 v ulici Na Bojišti 5 ještě půl roku po skončení jejich platnosti. U mobilní aplikace PID Lítačka bude možné si v případě nespotřebování již zakoupených jízdenek za původní ceny požádat o jejich zpětné proplacení.

Po přechodnou dobu od 1.8.2021 do 31.8.2021 bude možné nevyužité a neplatné jízdenky do množství 5 kusů vracet i na kterémkoli samostatném předprodejním místě DPP v metru (nikoli však v infocentrech).

Informační kampaň

Ke změně Tarifu PID bude vydáno přes 50 druhů tarifních materiálů od klasických brožur a letáků až po vývěsky ve vozidlech a na zastávkách, ve stanicích metra, na vlakových nádražích nebo samolepky na jízdenkových automatech. Vytištěno bude půl milionu informačních skládaček a brožur pro cestující, které budou distribuovány v dopravních infocentrech a prostřednictvím jednotlivých dopravců. Vytištěny budou nové papírové jednorázové jízdenky, přeprogramováno bude cca 600 jízdenkových automatů, cca 1700 palubních počítačů v autobusech, cca 800 prodejních terminálů v tramvajích a všechny přenosné pokladny vlakových průvodčích. Nová verze čeká také mobilní aplikaci PID Lítačka.

Vysvětlivky

Zdraží v Praze pravidelné dojíždění do školy a do práce?

Nezdraží. Všechny předplatní kupony, které používá drtivá většina cestujících, kteří cestují po Praze pravidelně, mají cenu i nadále stejnou. Zdražují pouze jízdní doklady pro jednotlivou jízdu (na 30 a 90 minut) a krátkodobé časové jízdní doklady (na 1 a 3 dny). Tedy jízdní doklady, které používají především nepravidelní cestující nebo návštěvníci Prahy.

Bude stejná cena těchto jednorázových jízdenek v papírové podobě, v aplikaci nebo nakoupených přes SMS?

Bude stejná u jednorázových jízdenek a jízdenek v mobilní aplikaci PID Lítačka. Jízdné na 30 minut bude nově stát 30 Kč a na 90 minut bude nově stát 40 Kč. SMS jízdenka na 30 a 90 minut bude o 1, resp. o 2 koruny dražší než jízdné papírové nebo v mobilní aplikaci. Souvisí to s výší provize, kterou si z ceny SMS jízdenky ukrojí soukromý provozovatel služby. Při nákupu SMS jízdenky bude cena 31 a 42 Kč.

Cestuji po Praze veřejnou dopravou jen několikrát za měsíc, nevyplatí se mi pořizovat si dlouhodobý kupon, proč se zdražují právě tyto jízdenky pro jednorázové cesty?

Během pandemie se potýkal systém veřejné dopravy se zásadním propadem počtu cestujících, a tedy i tržeb. Pokud chceme udržet krátké intervaly spojů a nepřistupovat k omezení dopravy, je nezbytné alespoň částečně jízdné zvýšit. Roční kupon pro cestování po Praze stojí i nadále 3650 Kč, to je v průměru jen 10 korun denně. Jde o nejlevnější způsob, jak cestovat po městě bez starostí, a vyplatí se při takto nízké ceně i cestujícím, kteří nejezdí veřejnou dopravou zdaleka každý den. Roční kupon pro cestování po Praze se vyplatí zakoupit již od 8 jízd MHD za měsíc.

Zdražují ale i přenosné předplatní kupony v Praze, proč je tomu tak?

Cena přenosných kuponů se skutečně zvyšuje, jde o nadstandardní službu, kterou může využít v různých časech jednotlivě neomezený počet cestujících, a kterou využívají hlavně firmy pro své zaměstnance. Tyto kupony nejsou vázané na konkrétního cestujícího, ale může s nimi cestovat vždy ten, kdo má kupon u sebe. Cena kuponů pro občany, které jsou spojené s jejich jménem, a využívají je běžní cestující, a slouží pro každého samostatně, se nemění.

Roční kupon pro Prahu je pro mě příliš drahý. Jak mám postupovat, když chci využívat to nejvýhodnější jízdné, ale jednorázový výdaj 3650 Kč je pro mě příliš vysoký?

V systému předplatného jsou dále nabízeny i čtvrtletní a měsíční kupony, jejich ceny se také nezměnily. Novinkou pro lidi s nejnižšími příjmy, kteří se dostali do složité ekonomické situace a pobírají dávku příspěvek na živobytí, připravila Praha speciální slevu 70 % z ceny měsíčních a čtvrtletních kuponů. Tuto slevu mohou využít všichni lidé, kteří pobírají od státu dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí. Pokud je to právě Váš případ, tak Vám potvrzení o tomto příspěvku vystaví úřad práce. Toto potvrzení platí vždy jeden měsíc a je nezbytné ho mít vždy u sebe – tedy při žádosti o speciální průkazku PID pro osoby v hmotné nouzi, při nákupu kuponu se 70% slevou i v případě, že vás bude kontrolovat revizor. Toto potvrzení je dokladem nároku na slevu. Z důvodů kontroly potvrzení budou kupony pro tarifní kategorii Osoby v hmotné nouzi prodávat pouze na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to jak v papírové tak elektronické podobě.

Kde si mohu zakoupit kupon pro osoby v hmotné nouzi?

V prodejním místě v přízemí budovy Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2. V pracovní dny od 6:00 do 12:45 a od 13:15 do 20:00, o sobotách od 7:00 do 14:00. K nákupu kuponu je nutné předložit potvrzení, že daná osoba pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí.

Když si osoby v hmotné nouzi mohou zakoupit čtvrtletní kupon, proč musí každý měsíc dokládat potvrzení o pobírání dávek?

Protože Úřady práce ČR vydávají příslušná potvrzení pouze na délku 1 měsíce. Pokud cestující předpokládá, že bude pobírat dávky déle než měsíc, má možnost to zohlednit v zakoupení čtvrtletního kupónu, který je v přepočtu ještě mírně levnější než tři měsíční. Potvrzení si však cestující musí každý měsíc na úřadě obnovovat.

Co se stane, když potvrzení další měsíc nepřinesou? Přestane jim čtvrtletní kupon platit?

Platné potvrzení musí mít cestující při kontrole vždy k dispozici, bez něho není zakoupený kupón platný a je považován za cestujícího bez jízdního dokladu. Pokud žadatel po zakoupení kupónu s delší platností o nárok na slevu přijde, může požádat o vrácení ekvivalentu neprojeté části kupónu na pracovišti v budově Centrálního dispečinku, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.

Co se stane, když cestující se zakoupeným měsíčním nebo čtvrtletním kuponem se speciální 70% slevou pro osoby v hmotné nouzi nebude mít během přepravní kontroly u sebe potvrzení?

Cestujícímu je v takovém případě uložena přirážka ve výši 50 korun. Cestující má 15 dnů, aby v doplatkové pokladně v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, v Praze 2 zaplatil přirážku a doložil, že v době přepravní kontroly měl platné potvrzení od úřadu práce. Pokud ve stanovené lhůtě nepředloží v době kontroly platné potvrzení, že pobírá od státu dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, a přirážku neuhradí, mění se výše přirážky z 50 korun na základní ve výši 1500 korun.

Proč zdražuje lanovka na Petřín? Pravidelně ji využíváme při cestách na Strahov jako standardní dopravní prostředek.

Lanovka je plnohodnotnou součástí systému Pražské integrované dopravy, ale zároveň také turistickou atrakcí. Zdražuje jednorázové jízdné pro cestu lanovkou, pokud však využíváte předplatní kupony pro pravidelné cestování po Praze, nebo máte a doložíte nárok na bezplatnou přepravu, nic se pro vás nemění. Předplatné i bezplatná přeprava i nadále v lanovce na Petřín platí, stejně jako 24- a 72hodinové jízdenky pro Prahu. Pokud tedy využíváte uvedené druhy jízdného nebo máte nárok na bezplatnou přepravu, lanovka na Petřín pro Vás nezdražuje.

Jaké jízdné platí nově pro děti ve věku 6–15 let na lanovce na Petřín?

Pro lanovku na Petřín platí, že děti ve věku od 6 do 15 let jezdí v PID na území Prahy za 0 Kč, pokud prokáží svůj věk (např. občanským průkazem či nějakou jinou průkazkou s fotografii a uvedeným datem narození vydanou nějakou jinou autoritou (škola, kroužek).

Pokud svůj věk neprokáží, platí plnocenné jízdné 60 Kč.

Kolik nyní stojí jízdné na lanovce na Petřín?

Lanovka je bez dalšího placení pro každého s předplatním kuponem (měsíční, čtvrtletní, roční) na MHD v Praze. Platit nic navíc nemusí ani ti s krátkodobým časovým jízdným pro Prahu na 24 h nebo 72 h.

Všichni ostatní, kdo žádný takový jízdní doklad nemají, si musí pořídit speciální jízdné za 60 Kč (platí pro cestující od 15 do 65 let).

Bezplatně na Petřín lanovkou jezdí děti do 15 let a senioři od 65 let, pokud doloží věk předepsaným způsobem.

Pozor, jízdní doklad na lanovku je pouze jednosměrný, pro každou cestu je potřeba pořídit si nový jízdní doklad!

Proč byly zrušeny zvýhodněné jízdenky pro děti do 15 let, které platily na území Prahy?

Děti ve věku od 6 do 15 let žádnou jízdenku na území Prahy nepotřebují. Přepravují se za zvláštní ceny jízdného, tzn. za 0 Kč.

Nárok na tuto přepravu prokazují povinně (kromě vlaků) až od 10 let, a to:

 • průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
 • průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
 • ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození;
 • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech a v Infocentrech.

Na železnici ve vlacích zařazených do systému PID na území Prahy je povinné doložení nároku od 6 let, a to:

 • Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 • Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě
 • pouze od 6 do 10 let průkazkou nebo průkazem, na němž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození

Jiné doklady se na železnici u dětí neuznávají.

Pokud se dítě neprokáže žádným z výše uvedených dokladů, je přepraveno za plnocenné jízdné, ve vlaku může být odbaveno za tarif dopravce, je-li akceptován.

Jaké papírové jízdní doklady mohu zakoupit v trafikách a obchodech?

Papírové jízdenky pro jednotlivou jízdu (bločkové) jsou v prodeji pouze pro MHD v Praze. Ostatní jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, tedy pro vnější pásma, je možné zakoupit v příměstských linkách přímo u řidiče, u vlakového personálu, v pokladnách ČD, v automatech a v mobilní aplikaci PID Lítačka.

Zvyšují se ceny jízdného ve Středočeském kraji?

Ano, zdražují v podstatě všechny typy jízdních dokladů Pražské integrované dopravy, které slouží pro cestování ve Středočeském kraji, ale ne všechny zdražují ve stejné míře. Zjednodušeně je možné říci, že jízdné ve Středočeském kraji roste cca o 25 %. Dlouhodobé předplatní kupony však zdražují výrazně méně, a stávají se tak v porovnání s jízdními doklady pro jednotlivou jízdu výhodnější než dosud.

Výjimkou je jízdné se státní 75% slevou pro děti, studenty a seniory pro 2 pásma a 15 minut, která zůstává na ceně 3 Kč, neboť by se zde cenová změna promítla pouze v rámci haléřů a z důvodu podmínek cenového výměru MF musí být věcně usměrňované ceny zaokrouhleny dolů, a proto se tato cen nemění.

Proč zdražují kupony méně než jednorázové jízdné?

Cestující, kteří využívají cestování veřejnou pravidelně a dlouhodobě, jsou jako stálí zákazníci vždy cenově zvýhodněni.

Proč se jízdné ve Středočeském kraji zvyšuje?

Jízdné PID ve Středočeském kraji se nezvyšovalo již od roku 2011 a dlouhodobě pokrývá jen část nákladů na provoz autobusových a vlakových linek v regionu, jedná se přibližně o 50 % až 60 %. Jízdné ve veřejné dopravě má být velmi výhodné, aby bylo motivací pro cesty veřejnou dopravou. Na druhou stranu v dnešní době už není takto nízká cena jízdného udržitelná i s ohledem na velké výpadky tržeb z jízdného v době pandemie. Zdražení o 25 % spolu s nižším cenovým nárůstem ročních kuponů je tak kompromisem, který pomůže udržet rozsah veřejné dopravy ve Středočeském kraji bez větších omezení spojů.

Liší se nějak cena jízdních dokladů PID pro cestování po Středočeském kraji z automatu, z aplikace, od řidiče či pokladní na nádraží?

Neliší. Jízdné PID pro cestování ve Středočeském kraji stojí stejně na všech prodejních místech. Velkou novinkou je však možnost, zakoupit si jízdní doklady PID od 1. 8. 2021 také přímo u průvodčího ve vlaku Českých drah, to dosud možné nebylo. . Z obsazených stanic pokladními však bude účtována přirážka, jako u tarifu železničních dopravců.

Mění se podmínky pro seniory nad 70 let v příměstských autobusech?

Nemění, senioři nad 70 let mohou i nadále jezdit všemi autobusy Pražské integrované dopravy zdarma. Je pouze potřeba, aby u sebe měli vždy doklad, kterým mohou prokázat svůj věk (například občanský průkaz).

Proč byla studentům zrušena možnost prokazování nároku na 25% jízdné papírovým potvrzením o studiu vydaným školou? Jakým způsobem mohou nově studenti využívající PID jen ve vnějších pásmech prokazovat studium pro získání nároku na 25% jízdné?

Na území Prahy tuto možnost studenti nadále mají. Na území Středočeského kraje je poskytovatel slevy stát a ten vyžaduje k prokazování nároku užívat žákovský průkaz či kartu ISIC. Kontrola ze strany státu žádný jiný průkaz neuzná a cestující by byl považován za cestujícího bez jízdenky (nedoložil by nárok na slevu) se všemi důsledky.

Proč neexistují jednotná pravidla pro studenty pro prokazování nároku na 25% jízdné v Praze a vnějších pásmech, když se jedná o jeden systém PID?

O výši slev rozhodují různí poskytovatelé slevy. Celostátní slevy ve výši 25 % jízdného nařizuje stát a proplácí je pouze v meziměstské dopravě, nikoli v MHD na území měst a obcí. Města a obce, včetně Prahy, jako objednatelé hromadné dopravy na svých územích pak stanovují výši jízdného i slev a jejich prokazování dle možností svých rozpočtů. Přestože tedy systém PID zahrnuje spoje překračující hranice krajů, odlišné prokazování slev je dáno různými objednateli spojů a poskytovateli slev, kteří jsou odlišní.

Kdo cestuje v pražské MHD (tedy autobus, tramvaj, metro na území Prahy) zdarma?

Děti od 0 do 15 let a senioři od 65 let, kteří věk prokážou předepsaným dokladem (např. občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem dopravce). Na tomto dokladu však musí být vždy uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Děti do 10 let nepotřebují dokládat nic. Pozor ve vlacích, tam je potřeba pro nárok na jízdné za 0 Kč pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 let i nadále speciální průkaz PID nebo příslušný elektronický doklad přiřazený k Lítačce (cena 60 Kč). Dětem od 6 do 10 let postačuje doklad, na němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz dopravce příp. i jiný průkaz vydaný právnickou osobou, například školou).

Kdo cestuje na linkách PID v Praze a Středočeském kraji (vlaky a meziměstské autobusy) zdarma?

Děti do 6 let (ve vlacích i autobusech), senioři od 70 let (pouze v autobusech). U seniorů je potřeba doložit věk, například občanským průkazem.

Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné na MHD při koupi jednorázového jízdného (tedy na 30 nebo 90 minut a 24 nebo 72 hodin) v Praze?

Pouze senioři 60 až 65 let.

Děti do 15 let tu totiž jezdí za 0 Kč, pokud věk prokážou předepsaným dokladem (např. občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem dopravce příp. i jiným průkazem vydaným právnickou osobou, například školou). Na tomto dokladu však musí být vždy uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Děti do 10 let nepotřebují dokládat nic. Pozor ve vlacích, tam je potřeba pro nárok na jízdné za 0 Kč pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 let i nadále speciální průkaz PID nebo příslušný elektronický doklad přiřazený k Lítačce (cena 60 Kč). Dětem od 6 do 10 let postačuje doklad, na němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie.

Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné na MHD při koupi předplatního kuponu (tedy na 30, 90 nebo 365 dní) v Praze?

 • Junioři od 15 do 18 let.
 • Studenti od 18 do 26 let, kteří se prokážou potvrzením o studiu, žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
 • Senioři ve věku od 60 do 65 let (pak už to mají zadarmo).
 • A osoby sociálně potřebné nebo v hmotné nouzi, kteří se prokážou příslušným potvrzením.

Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné při koupi jednorázového jízdného a předplatního kuponu ve Středočeském kraji?

 • Děti od 6 do 15 let.
 • Junioři od 15 do 18 let, kteří doloží věk dokladem totožnost.
 • Studenti od 18 do 26 let, kteří se prokážou žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
 • Senioři od 65 do 70 let, kteří doloží věk dokladem totožnosti.

Proč se zvyšují pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu?

Naším hlavním cílem je nabídnout dostupné cestování pro všechny, i proto vychází cena ročního kuponu v Praze jen na 10 korun denně. Ve vnějších pásmech je podle jejich počtu zdražený roční kupon obdobně výhodný, například 10 korun denně za jedno pásmo, 15 korun za 2 pásma, 23 korun za 3 pásma a 30 korun za 4 pásma.

Takto nízká cena jízdného je největší motivací pro poctivé a slušné chování. Cestující, kteří tato pravidla porušují, zaplatí za jízdu bez platného jízdního dokladu i nadále přirážku (pokutu) k jízdnému 1500 Kč (tato výše se nemění). V případě, že zaplatí přirážku k jízdnému na místě kontrolorovi nebo za stanovených podmínek v doplatkové pokladně, bude přirážka nově 1000 Kč. Sníženou přirážku ve výši 800 Kč zaplatí cestující pouze za podmínky, že si koupí do pěti pracovních dní zároveň roční plnocenný kupon na cestování MHD po Praze. Snížená přirážka při současném zakoupení ročního kuponu se však neuplatňuje pro jízdní doklady pro vnější pásma a pro slevové kategorie junior, student a senior.

Od 1. 7. 2021 je nově možné v určitých případech zaplatit přirážku k jízdnému online přes e-shop DPP (eshop.dpp.cz), vždy po uložení přirážky následující pracovní den od 13 hodin.

V peněžence mi zbyly staré jednorázové jízdenky, propadnou nebo je mohu vrátit?

Od 1. září 2021 až do 31. ledna 2022 můžete neplatné jednorázové jízdenky vracet v budově Centrálního dispečinku DPP, který sídlí v ulici Na Bojišti 5 v Praze 2, a to v jakémkoli množství.

Jednotlivé jízdné zakoupené v aplikaci PID Lítačka vrátíte tak, že požádáte o zpětné proplacení na e-mailu info@pidlitacka.cz.

Mám dopředu zakoupené jednorázové jízdenky, ale po 1. srpnu 2021 je už nebude možné využít. Co s nimi mám dělat?

V případě, že máte nevyužité papírové jízdenky (neplatí pro jízdenky z automatu – platí pouze pro jízdenky zakoupené v předprodeji) pro jednotlivou jízdu a nemáte jich více než 5 ks od jedné nominální hodnoty, můžete je od 2. do 31. srpna 2021 vrátit na prodejních místech DPP (nikoliv v Infocentrech) ve 30 stanicích metra a na přepážkách vracení jízdného na Centrálním dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.

Výkup většího počtu jízdenek než 5 kusů od jedné nominální hodnoty (nebo všech papírových jízdenek z automatů) bude od 2. srpna 2021 možný pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2.

Od 1 září 2021 se výkup bude provádět již pouze v budově Centrálního dispečinku DPP, v ulici Na Bojišti 5, Praha 2, a to až do 31. ledna 2022.

Pokud jste si nakoupili dopředu jízdenky pro jednotlivou jízdu v mobilní aplikaci PID Lítačka, a nevyužijete je, bude možné od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 požádat o jejich vrácení (zpětné proplacení) na e-mailu info@pidlitacka.cz.

Seznam prodejních míst, kde lze do 31. 8. 2021 vracet nevyužité papírové jízdenky:

Trasa A: Nemocnice Motol, Bořislavka, Dejvická, Můstek, Náměstí Míru, Želivského, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař

Trasa B: Zličín, Luka, Hůrka, Smíchovské nádraží, Anděl, Karlovo náměstí, Můstek, Florenc, Palmovka, Vysočanská, Rajská zahrada, Černý Most

Trasa C: Letňany, Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, I. P. Pavlova, Vyšehrad, Kačerov, Roztyly, Háje

Bude se měnit také jízdné na lanovce v zoologické zahradě v Praze?

Jízdné na lanovce v zoologické zahradě Praha není součástí Tarifu PID.

Jízdné na lanovku v pražské zoologické zahradě zůstává beze změny i po 1. 8. 2021, tj. jízdné činí 25 Kč pro jednotlivou jízdu (nahoru nebo dolů) pro každého cestujícího staršího 6 let. Děti do 6 let se přepravují zdarma, a to pouze na klíně osoby starší 15 let, přičemž každá tato osoba může na klíně přepravovat pouze jedno dítě.

Proč se mění ceny parkovného na parkovištích P+R, které využívají při cestách do Prahy hlavně obyvatelé Středočeského kraje?

Tato změna souvisí s převodem ceníku za parkoviště P+R z Tarifu PID do gesce Technické správy komunikací, s jejich rozdílným využitím řidiči a také s rozdílným servisem na jednotlivých parkovištích. Zjednodušeně je možné říci, že nehlídaná P+R budou zdarma, hlídaná P+R dále od centra budou za cenu 50 Kč/den a parkoviště blíže centru za 100 Kč/den. V porovnání se sazbou za parkování na jiných soukromých parkovištích nebo v parkovacích zónách je to stále nejvýhodnější.

Kam se mohu obrátit pro další informace?

Všechny změny jsou detailně zpracovány na webu Pražské integrované dopravy: https://pid.cz/zmenatarifu, můžete však využít také telefonní linku PID 234 704 560, infolinku DPP 296 19 18 17 nebo se s námi můžete spojit přes Facebook či Twitter PID.

Kupon se vyplatí i na občasné dojíždění (Příklad 1)

Bořivoj dojíždí z Prahy do Kladna třikrát týdně, jízdenky vyměnil za čtvrtletní kupon.

Bořivoj je vysokoškolský učitel na ČVUT, který bydlí v pražské Bubenči. Na cesty po Praze používá Lítačku, na které má nahraný roční kupon, k tomu ale v době semestru jezdí třikrát týdně na kladenskou fakultu ČVUT. Při cestě autobusem z pražského Veleslavína si pokaždé kupoval jednorázovou jízdenku na cestu tam i zpět. Kolega Bedřich ho ale upozornil, že zbytečně vyhazuje peníze z okna, protože dlouhodobý kupon je pro něj výhodnější. S tím ale Bořivoj nesouhlasil, protože přece nejezdí tak často, aby se mu kupon vyplatil. Kdo má pravdu? Bořivoj, nebo Bedřich?

Bořivoj jezdí přímým autobusem Praha-Veleslavín – Kladno, Sítná. K ročnímu kuponu pro Prahu potřebuje na cestu do Kladna jízdenku na tři pásma, ta stojí od 1. srpna 2021 přesně 30 Kč.

Pokud bude jezdit na třicetikorunové jízdenky, vyjde ho to za 13 týdnů na 2340 Kč. Tedy 3 (týdně) × 2 (tam a zpět) × 30 Kč (jízdenka na tři pásma) × 13 (týdnů) = 2340 Kč.

Čtvrtletní kupon na tři pásma od 1. srpna 2021 stojí 2250 Kč.

Pravdu měl tedy Bořivojův kolega Bedřich. Bořivoj nemusí dojíždět každodenně, aby se mu kupon vyplatil. Už při třech cestách týdně tam a zpět může oproti jednotlivým jízdenkám ušetřit. Kupon má navíc výhodu, že na něj může Bořivoj jet, kolikrát chce, a zvolí si přesně den, kdy mu má začít platit. Až si tedy na kladenské fakultě znovu zapomene brýle a bude se pro ně muset vracet, nebude si už kupovat další jízdenky.

S kuponem ušetříte i na krátkých cestách (Příklad 2)

Pro paní Editu je výhodnější roční kupon, i když za maminkou dojíždí autobusem do vedlejší obce jen třikrát týdně.

Edita bydlí a pracuje v Poděbradech. V pondělí, ve středu a v pátek po práci jezdí autobusem za maminkou do Sokolče, kde vyrůstala. Mamince vždy přiveze nákup a postará se o ni. Z Riegerova náměstí v Poděbradech je to jen pár minut cesty, tak si Edita vždy v autobuse kupovala lístek na cestu tam a zpět. Do té doby, než ji jednou upozornil řidič autobusu, ji nikdy nenapadlo, že by si mohla koupit dlouhodobý kupon.

Pokud by skoro celý rok pravidelně dojížděla na jednotlivé jízdenky, ročně by zaplatila 4 032 Kč. Tedy 3 (týdně) × 2 (tam a zpět) × 14 Kč (nejlevnější jízdenka do 15 minut) × 48 (týdnů; čtyři týdny má dovolenou) = 4032 Kč.

Roční kupon na jedno pásmo ale vyjde jen na 3563 Kč.

Edita tak díky ročnímu kuponu ušetří skoro 500 Kč, za které může mamince koupit raději nové sazenice na její krásnou zahrádku. A až zase maminka o víkendu zavolá, že jí došla mouka na koláče a do pondělí se bez ní neobejde, sedne Edita na nejbližší autobus a mouku jí doveze. S kuponem ji žádná další cesta navíc nic nestojí.

Dlouhodobé kupony vyjdou nejvýhodněji (Příklad 3)

Paní Marcela chce pro syny kupovat měsíční kupony, když ale vhodně zkombinuje čtvrtletní kupony s jedním měsíčním, ušetří přes 500 Kč.

Paní Marcela bydlí v Brandýse nad Labem u zastávky Pražská. Má dvě děti, které každý den vozí do školy v Praze autem. Lukáš a Jáchym už jsou ale velcí a samostatní, tak si paní Marcela řekla, že je načase přestat jim dělat taxikáře, protože by kluci mohli do školy jezdit autobusem. Maminka by tak konečně měla trošku více času i na sebe. Kluci budou jezdit do školy na pražském Proseku přímým autobusem, kde vystoupí na zastávce Letňanská. Tam chodí na druhý stupeň základní školy, takže cestovat dál už nemusí a vystačí si bez kuponu pro Prahu. Jako studenti mají nárok na 75% státní slevu.

Maminka ví, že během prázdnin děti do školy jezdit nebudou, a rozhodla se jim každý měsíc kupovat kupony na tři pásma. Měsíčně je to menší částka, která vyjde jen na 218 Kč za jednoho. Pokud by jim každý měsíc kupovala samostatné kupony, ročně by zaplatila 4360 Kč. Tedy 10 (měsíčně) × 2 (děti) × 218 Kč (měsíční kupon se slevou pro studenty) = 4360 Kč.

Kdyby jim ale raději koupila tři čtvrtletní kupony za 562 Kč a jeden měsíční za 218 Kč, vyšlo by to za oba kluky jen na 3808 Kč.

Paní Marcela tak může díky lepší kombinaci kuponů ušetřit ročně více než 500 Kč. Dlouhodobé kupony totiž vychází vždy levněji než ty krátkodobé. Při dojíždění do pražského pásma 0 se kupon vyplatí ještě výrazněji oproti jednotlivým jízdenkám. Pásma B a 0 se totiž u kuponu berou jako jedno pásmo, zatímco u cest na jednotlivé jízdenky jako pásma dvě. Při cestě z Brandýsa nad Labem do Prahy je tak potřeba jízdenka na čtyři pásma, zatímco u kuponu se jedná jen o tři pásma. A to je teprve pořádný cenový rozdíl.

S ročním kuponem máte méně starostí (Příklad 4)

Martin studuje v Praze na vysoké škole, a i když mimo semestry neplánuje v hlavním městě zůstávat, vyplatí se mu pořídit roční kupon.

Martin pochází ze Slušovic u Zlína, už druhým rokem ale studuje v Praze na VŠCHT. Bydlí na koleji Volha, takže do školy dojíždí metrem a autobusem. V Praze je na devět měsíců, od září do května. Martin si naplánoval, že chce mít v létě co nejdelší volno, tak se poctivě připravil na zkoušky, aby vše stihl v předtermínech.

Kupuje si proto čtvrtletní kupony, které ho se studentskou slevou vyjdou pokaždé na 360 Kč. Ročně za ně tedy utratí 1080 Kč.

Martinovi bohužel nevyšla jedna zkouška, kterou si bude muset opravit v dalším termínu. K tomu do Prahy přijede ještě na jeden koncert, který pořádají spolužáci. Nakonec si tak na začátku léta postupně koupí ještě šest jednorázových jízdenek po 40 korunách. Celkem tedy za 240 Kč. Spolu s čtvrtletními kupony utratí dohromady 1320 Kč.

Roční kupon by ho přitom vyšel jen na 1280 Kč. A až se na koncertě zakouká do Jitky a stráví spolu většinu prázdnin v Praze, ocení roční kupon ještě víc.

Roční kupon dává smysl i na nepravidelné cesty (Příklad 5)

Karolína využívá k cestování po Praze hlavně skútr. I když MHD využívá jen občas, za roční kupon utratí méně než za jednorázové jízdenky.

Karolína jezdí po Praze hlavně na skútru. Do práce to na něm má 13 minut, tak je to o kousek rychlejší, než kdyby jela MHD. Občas ale prší, tak raději sedne na tramvaj, která jí jede skoro od domu. Občas také vyrazí na náplavku, do divadla nebo na pokec u vína s kámarádkou Bárou. V takových chvílích nechá skútr pochopitelně doma a koupí si jednorázovou jízdenku na 30 minut.

Dříve ročně za jízdenky utratila necelé tři a půl tisíce. Konkrétně 6 (průměrně měsíčně) × 2 (cesta tam a zpět) × 24 Kč ( cena jízdenek do 31.7.2021) × 12 (měsíců) = 3456 Kč.

Nově (od 1.8.2021) už základní jednorázové jízdenky vyjdou na 30 Kč, takže by každý rok zaplatila 4320 Kč. Tedy 6 (průměrně měsíčně) × 2 (cesta tam a zpět) × 30 Kč (nová cena jízdenek) × 12 (měsíců) = 4320 Kč.

Roční kupon na pražskou MHD ale stojí jen 10 Kč na den, tedy 3650 Kč.

Když si tedy Karolína místo jednorázových jízdenek pořídí raději celoroční kupon, ušetří skoro 700 Kč. K tomu navíc může hodit za hlavu starost s nákupem jízdenek, v zimě nemusí mrznout na skútru a sveze se raději tramvají.

Vypočítejte si, kolik můžete ušetřit (Příklad 6)

Pan Jiří je zvyklý si kupovat měsíční kupony. S čtvrtletním nebo ročním kuponem však může ušetřit nemalé peníze.

Pan Jiří bydlí v Praze celý život. Jeho manželka pracuje z domova na částečný úvazek a každé ráno vodí menší děti do školy, mají to totiž kousek. Pan Jiří, který jezdí do práce metrem a tramvají, je zvyklý si kupovat měsíční kupon. Nad cenou moc nepřemýšlí, sám říká, že zvyk je železná košile, a vyhovují mu měsíční kupony. Navíc když prý naplánují delší dovolenou na Slovensku u rodiny, jeden měsíc si kupon kupovat nemusí.

Každý rok si tak zakoupí 11 až 12 měsíčních kuponů po 550 Kč. Ročně za ně utratí až 6600 Kč.

Už kdyby je vyměnil za kupony čtvrtletní za 1480 Kč, může celkem ušetřit skoro 700 Kč. Celkově by ho to ročně vyšlo na 5920 Kč.

Pan Jiří nikdy moc nezkoumal, na kolik vyjde kupon celoroční. S tím by ale ušetřil dokonce skoro 3000 Kč, protože vyjde jen na 3650 Kč.

Pokud by se tedy pan Jiří rozhodl po všech těch letech udělat konečně změnu a koupil by si raději jeden kupon na celý rok, nemusel by si na první den v měsíci psát do kalendáře poznámku, a ještě k tomu by mu v peněžence zůstalo o 2950 Kč více. Tyto peníze přijdou vhod třeba na příští dovolenou na Slovensku.

S ročním kuponem můžete ušetřit i při jedné cestě týdně (Příklad 7)

Pan Ota využívá MHD jen jednou týdně. Oproti SMS jízdenkám ho roční kupon vyjde levněji o více než 700 Kč.

Pan Ota jezdí do práce každý den autem, má to přes celou Prahu a většinou to vyjde o trochu rychleji než autobusem a metrem. Výjimkou je pátek, to využívá MHD, protože si chodí po práci s přáteli zahrát squash a pak s nimi ještě skočí na jedno pivo. Občas hromadnou dopravu využije i o víkendu, ale to tak jednou do měsíce. Ve všech takových případech si kupuje SMS jízdenku na 90 minut. Bydlí totiž na Spořilově a do práce jezdí do Holešovic, takže mu cesta trvá zhruba 40 minut. Pan Ota tvrdí, že se mu dlouhodobý kupon nevyplatí, protože v průměru jezdí MHD tam a zpět jen jednou týdně.

Dříve (do 31.7.2021) ročně za jednorázové jízdenky utratil okolo tří až tří a půl tisíce. Konkrétně 52 (průměrně ročně) × 2 (cesta tam a zpět) × 32 Kč (cena jízdenek na 90 minut do 31.7.2021) = 3328 Kč.

Nově (od 1.8.2021) už jednorázové jízdenky na 90 minut vyjdou na 40 Kč, v případě SMS jízdenek na 42 Kč. Ročně by to při průměrné frekvenci jedné zpáteční jízdy týdně vyšlo na 4368 Kč. Tedy 52 (průměrně ročně) × 2 (cesta tam a zpět) × 42 Kč (nová cena SMS jízdenek na 90 minut od 1.8.2021) = 4368 Kč.

Roční kupon na pražskou MHD ale vyjde jen na 10 Kč na den, stojí 3650 Kč.

Kdyby si pan Ota místo jednorázových jízdenek koupil raději celoroční kupon, ušetří více než 700 Kč. Za ty může koupit třeba první raketu pro syna, kterého by také rád naučil hrát squash. A ještě nemusí pokaždé při cestě na autobus myslet na odeslání SMS jízdenky. Třeba teď nechá auto doma častěji a nebude se muset rozčilovat v ranní koloně, že nestíhá přijet do práce včas.

Cestující v hmotné nouzi mají nárok na 70% slevu (Příklad 8)

Monika pobírá příspěvek na živobytí a nemůže si dovolit koupit kupon na celý rok. Díky slevě pro občany v hmotné nouzi si však pořídila měsíční kupon za 165 Kč.

Monika je matka samoživitelka, bydlí v Praze a stará se o sedmiletou dcerku Nikolku. Už začátkem roku 2020 jen tak tak vyšla s penězi, pandemie koronaviru na ni však tvrdě dopadla. Nyní si nemůže dovolit tak vysoký jednorázový náklad, jako je pořízení ročního kuponu. Díky nově zavedené slevě ve výši 70 % pro občany v hmotné nouzi si už naštěstí může dovolit pořídit dlouhodobý kupon.

Dříve by při pravidelném pořízení měsíčních kuponů za 550 Kč zaplatila ročně celkem 6600 .

Nyní má však Monika nárok na slevu, neboť pobírá příspěvek na živobytí. Měsíční kupon ji tedy vyjde jen na 165 Kč, což za celý rok dává v souhrnu částku 1980 Kč. V případě čtvrtletních kuponů vychází cena pro občany v hmotné nouzi na 444 Kč, tedy na 1776 Kč ročně.

Monika se rozhodla pořizovat si kupony pravidelně každý měsíc a jednorázový výdaj ve výši 165 Kč je pro ni již naštěstí jednoduše dosažitelný. K získání zlevněného kuponu jí stačí doložit potvrzení z úřadu práce (každý měsíc), kam stejně musí zajít kvůli příspěvku na živobytí, a koupí si ho v budově Centrálního dispečinku MHD (Na Bojišti 5, Praha 2).

Další informace

Tento dokument obsahuje pouze orientační informace o jízdném PID. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek PID a Tarifu PID je k dispozici na internetových stránkách: www.pid.cz nebo www.dpp.cz.