Změny autobusových linek v oblasti Malešic a okolí

Proč změny v oblasti Malešic neproběhly už v roce 2016 s ostatními autobusovými změnami?

V období posledních tří let se v oblasti Malešic a v jejich okolí sešlo vícero vstupních podnětů k provozu autobusových linek, které bylo vhodné řešit komplexně v rámci uceleného dopravního opatření. Část změn měla proběhnout již v roce 2016, ale protože zahrnovaly i licenčně komplikované výměny dopravců na linkách a nebyly jako celek zcela doprojednány s dotčenými městskými částmi, došlo k odsunu jejich realizace až na podzim roku 2018.

Podrobná mapa dopravního opatření v oblasti Malešic

Jaký je důvod změn v Počernické ulici?

Trasa linky 163, zavedená před několika lety, přinesla zlepšení dopravy pro několik desítek cestujících jezdících z oblasti Újezda nad Lesy a Dolních Počernic směrem na Sídliště Malešice, do Počernické ulice a na Želivského. Kvůli častým zpožděním, která linka 163 nabírá již v Českobrodské ulici (dopoledne jsou průměrná zpoždění spojů linky 163 v rozmezí od 5 do 20 minut, maximální i přes 30 minut), ale současně došlo ke zhoršení kvality obsluhy pro tisíce cestujících využívajících autobusové spoje pouze v úseku Sídliště Malešice – Želivského.

Ve špičkách, ale i dopoledne a brzo odpoledne, se bohužel často stávalo, že cestující, ač měli stanici metra téměř na dohled, čekali na svůj autobusový spoj nepřiměřeně dlouho, načež ten, co přijel, byl nepříjemně přeplněný. Z tohoto důvodu požádala MČ Praha 10 o celotýdenní náhradu linky 163 jinou linkou (199), která by v úseku Sídliště Malešice – Želivského dokázala pro místní obyvatele zajistit co nejpravidelnější spojení k metru.

Proč byla zkrácena trasa linky 163 a kudy jede nová linka 199?

Vzhledem k tomu, že trasa linky 163 vedená až na Želivského zlepšila spojení desítkám lidí, ale přenášení zpoždění do oblasti vyžadující pravidelný dojezd k metru zhoršilo dopravu tisícům cestujících, došlo k rozhodnutí linku 163 ve směru od Újezda nad Lesy zkrátit do zastávky Depo Hostivař. Tím oblasti Újezda nad Lesy, Dolních Počernic a Štěrbohol neztratí základní spojení k lince metra A, ale současně je vytvořena možnost vyhovět žádosti MČ Praha 10 o zřízení nové maximálně pravidelné autobusové linky 199, která spojí výhradně Sídliště Malešice s metrem na Želivského.

Linka 199 v trase Želivského – Na Palouku – Plaňanská – Sídliště Malešice v tomto úseku plně nahradí spoje linky 163. Bude v provozu celotýdenně s tím, že budou v obou směrech zajištěny přesné návaznosti na spoje metra linky A. Bylo snahou podobně přesné návaznosti zřídit i pro linku 188, ale jelikož tato linka jede kolem metra Želivského i Strašnická, vyhovět cestujícím u obou stanic z čistě matematických důvodů bohužel úplně možné néní.

Zůstane spojení z Malešic k OC Štěrboholy?

Přestože bylo snahou v rámci dopravního opatření vyhovět především většině obyvatel z okolí Počernické ulice, kteří směřují k metru Želivského, přímé spojení z Malešic přes Depo Hostivař k OC Štěrboholy nepochybně také zajímá řadu cestujících. Právě proto od 1. září 2018 spojí Polikliniku Malešice s Depem Hostivař, OC Štěrboholy, Dubčí, Bečovskou ulicí, Nádražím Uhříněves a s Benicemi doplňková midibusová linka 228.

Jak vznikla celá trasa linky 228?

MČ Praha 22 (Uhříněves) dlouhodobě trápila situace v Bečovské ulici, kde vyrostl rozsáhlý skladový areál, v němž stále přibývalo pracovních příležitostí. V lokalitě ale nebyla zajištěna obsluha hromadnou dopravou, což vedlo k nutnosti osadit podél komunikace výstražné značky informující o zvýšeném výskytu chodců ve vozovce. Na základě žádosti Prahy 22 bylo zřízení autobusové obsluhy Bečovské ulice schváleno Radou HMP 4. dubna 2017. Původně se předpokládalo, že bude linka 228 jezdící z Benic k Nádraží Uhříněves pouze prodloužena přes Bečovskou ulici do Dubče, kde by byla ukončena.

Při zahájení projednávání dopravního opatření s městskými částmi se však ukázalo, že by linka 228 při svém vedení dále do centra mohla plnit daleko více úkolů. Tak vznikla trasa Benice – Nádraží Uhříněves – Bečovská – Škola Dubeč – OC Štěrboholy – Depo Hostivař – Limuzská – Poliklinika Malešice.   Kromě základní náhrady spojů linky 163 mezi Malešicemi a OC Štěrboholy tato trasa umožnila městským částem na jihovýchodě města získat přímé spojení k jejich spádovému zdravotnickému zařízení, kterým je Poliklinika Malešice. Benice, Dubeč i Uhříněves jsou dále nově propojeny s OC Štěrboholy, Benice ještě s metrem A a linka 228 kromě Bečovské ulice může nově obsloužit i lokalitu Dubeček (výhledově po dobudování zastávky i Slatiny), který také propojuje s vlaky linky S9 na Nádraží Uhříněves.

Mapa trasy linek 199 a 228

Proč dochází ke změnám v oblasti Třebešína a Habrové?

Růst nové zástavby v oblasti Třebešína a Vackova má za následek trvalé zesilování poptávky po spojení k nejbližší stanici metra Želivského. Dokud tento trend nenastal, mohly k metru Želivského jet dvě autobusové linky jinými trasami (124 přes Červený dvůr a zastávku Mezi Hřbitovy a 155 přes Třebešín). Jak přibývá nových obyvatel lokality a zesiluje potřeba dojet k nejbližšímu metru, začala se situace měnit a ze strany cestujících byla nastolena řada podnětů k řešení.

U metra Želivského bylo zadáním vymyslet, jak zřídit společnou nástupní zastávku pro cesty na Červený dvůr/Třebešín, Vackov či Habrovou. Zastávky linek 124 a 155 byly dosud vzdálené skoro 300 metrů a cestující si vždy museli hlídat, z jakého místa jim bus do jejich lokality odjíždí.

Kromě vzniku společné zastávky se hledalo řešení, jak zvýšit spolehlivost spojení do této lokality. Cestujícím čekajícím v zastávce Želivského linky 124 v ulici Jana Želivského se zejména na konci období dopravních špiček stávalo, že v okamžiku, kdy měl přijet autobus ve směru Habrová, přijel teprve zpožděný autobus, který končil na Želivského. Následně jim během čekání odjel z jiné zastávky spoj linky 155, který by jinak mohli využít.

Ke stížnostem dosud vedly i situace, při nichž si cestující vyhledali spoj linky 124 v opačném směru a chtěli s ním jet od metra Želivského do Vršovic a Michle. Neuvědomili si však, že půlka spojů linky 124 přijíždějících od Habrové nezajíždí do obvyklé nástupní zastávky linky 124 ve Vinohradské ulici, a tak jim zvolený spoj ujel, což bylo nepříjemné zejména večer a o víkendech v období delších intervalů.

Podněty z oblasti Jarova poukazovaly také na to, že linka 124, jako spoj nabízející větší kapacitu pro cesty k metru, jede do zastávky Želivského ve Votické ulici, která je od vstupu do metra vzdálená nejvíce ze všech autobusových zastávek v okolí. Současně části cestujících vadilo, že zejména v ranní špičce spoje linky 124 poměrně často dlouho popojížděly v koloně ostatních automobilů v ulici Jana Želivského. Pak bylo výhodnější využít spoj linky 155, která k metru Želivského jela přes zastávku Třebešín. Ta byla proto stále plnější a midibusy již poptávku v některých okamžicích přestávaly zvládat.

Spoje linky 155 také dosud nezastavovaly v zastávce Habrová, což bylo nepříjemné zejména kolem poledne, večer a o víkendech. Přestože autobus s číslem 155 projel na dohled od zastávky Habrová a mohl by zde často významně zkrátit interval (z 30 minut kolem poledne a o víkendu a 40 minut pozdě večer na polovinu), projel okolo bez zastavení.

V okolí Třebešína/Červeného dvora rovněž nebylo zřejmé, kterou linku zvolit při cestě k lince A metra. Vždy bylo třeba sledovat jízdní řády obou linek 124 a 155 a zvolit cestu na správnou zastávku. Současně vzhledem k potřebné intervalové koordinaci spojů linky 124 s linkou 139 ve Vršovicích nebylo ve špičkách možné interval spojů linky 124 přizpůsobit intervalům doplňkové linky 155.

Hledání výsledného dopravního opatření bylo v kontextu uvedených požadavků nesmírně složité. Vzhledem k téměř plné zaměstnanosti a velmi obtížnému náboru nových řidičů autobusů, se kterým se potýkají všichni dopravci, je aktuálně každé dopravní opatření možné realizovat jen za předpokladu využití srovnatelného počtu řidičů i autobusů. Při případném navýšení spojů na jednom místě by bylo nutné spoje naopak odebrat jinde. Proto nebylo možné jen posílit jednu z obou linek 124 či 155 směřujících od metra Želivského ve směru na Vackov. Zkrácení intervalu a zvýšení kapacity bylo realizovatelné pouze integrací provozu obou linek do jedné stopy. To přineslo řadu pozitivních přínosů pro cestující, ale také některá negativa.

Co bylo v rámci dopravního opatření v oblasti Třebešína a Habrové upraveno?

Pro oblast Třebešína, zastávky Malešická, Vackova a Habrové byla vytvořena společná nástupní zastávka u metra Želivského v autobusovém terminálu. Spojení bude nyní zajišťovat posílená linka 155.

Interval ve směru Třebešín, Malešická, Vackov a Habrová od metra Želivského bude ve špičkách 10 minut (dosud byl na Želivského interval 12 minut u linky 124 a 30 minut u linky 155), kolem poledne 15 minut (dosud byl 30 minut na lince 124 a 30 minut na lince 155) a večer 20 minut (dosud byl 40 minut na lince 124 a 30 minut na lince 155).

V zastávce Habrová bude interval směrem k metru Želivského zkrácen z dosavadních 12 minut ve špičkách, 30 minut kolem poledne a o víkendu a 40 minut večer na interval 10 minut ve špičkách, 15 minut kolem poledne, 12-18 minut o víkendu (kvůli oběhům vozidel) a 20 minut večer.

Všechny spoje linky 155 pojedou k metru Želivského přes zastávku Třebešín, aby se vyhnuly kolonám v ulici Jana Želivského a jejich provoz byl co nejvíce pravidelný. Z oblasti Habrové bude navíc nově možné využít spoje linky 155 i ve směru Sídliště Malešice a Poliklinika Malešice.

Spojení ze zastávek Třebešín (náhrada zastávky Červený dvůr za rohem) a Malešická (s docházkou od zastávky Vackov) směrem k tramvajím v ulici Jana Želivského zajistí linka 207 (po skončení výluky Husitské ulice linka 133). Přestup bude možný u zastávek Biskupcova, kde i po skončení výluky Husitské ulice zůstanou zřízené autobusové zastávky, které si cestující velmi oblíbili.

Proč už na Habrovou a na Dvorce nepojede linka 124?

Linka 124 vykazovala po posílení linek 107, 112, 118, 119, 125, 136, 213 a některých dalších nejvyšší podíl přetížených spojů. Posílení ve smyslu zkrácení intervalu již vzhledem k omezeným lidským a technickým zdrojům možné nebylo. Zvýšení nabízené kapacity bylo možné pouze nasazením kloubových autobusů, které ale neprojedou současnými úseky linky 124 Želivského – Habrová a Zelený pruh – Dvorce. Proto byla linka 124 zkrácena do trasy Želivského – Zelený pruh.

Pokud jde o přetížené spoje na lince 124, jejich největší počet se vyskytoval na konci ranní špičky ve směru z Michle na Budějovickou. V menší míře se přetížené spoje objevovaly celodenně na Budějovické ve směru na Brumlovku. Velmi plné standardní autobusy se na lince 124 vyskytovaly během dne obecně v celém úseku od Zeleného pruhu po Koh-i-noor a nasazení kloubových autobusů by mělo přispět ke zvýšení komfortu přepravy cestujících.

Linka 124 – zastávka Jemnická směr Budějovická (linka, čas, obsaditelnost, počet cestujících)
dopoledne – spoje obsazené přes 90 % standardu obsazenosti

Použití kloubových autobusů na linku 124 bylo nutné i v kontextu průběhu obnovy vozového parku DPP, a. s. Výběrové řízení na dodávku kloubových autobusů skončilo úspěšně o téměř rok dříve, než se podařilo dokončit výběr dodavatele i pro standardní autobusy. Proto je postup obnovy standardních autobusů mírně opožděn. Na podzim 2018 budou tak ve vozovém parku DPP, a. s. dočasně výrazněji zastoupeny kloubové autobusy a jejich nasazení na linku 124 je pomůže plnohodnotně využít.

Proč cestující přišli o přímé spojení z Habrové do Vršovic a zpět?

Po nasazení kloubových autobusů na linku 124 nemohou spoje této linky pokračovat ze Želivského na Habrovou, protože v několika místech této trasy by měly problém s průjezdností, vzájemným míjením a vjezdy do zastávek. Jelikož jsou kloubové autobusy nasazeny i na linky 139 a 150, není možné na Habrovou prodloužit ani tyto spoje. Linka 213 pak má oproti lince 124 zkrácené intervaly a její prodloužení na Habrovou by si vyžádalo výraznější růst počtu potřebných řidičů a autobusů, který nyní není možné zajistit.

Proto bylo v rámci dopravního opatření preferováno řešení, kdy je ze zastávek Habrová, Vackov, Malešická a Třebešín ve směru k metru Želivského celotýdenně zkrácen interval a častější spoje linky 155 dovezou cestující na Vinohradskou ulici hned vedle tramvajové zastávky linek 5, 13 a 26, která je současně nástupní zastávkou autobusových linek 124, 139, 150 a 213. Dokud nebyla tramvajová zastávka Želivského upravena pro provoz autobusů, takto usnadněný přestup v této lokalitě nebylo možné zřídit. To, že je přerušena přímá cesta z Habrové do Vršovic, je kompenzováno právě kratším intervalem na Habrové, dojezdem autobusu 155 blíže vstupu do metra a možností na Želivského přestoupit nejen na autobusové linky ve směru Čechovo náměstí, ale také ve směru Slavia.

Proč došlo ke zrušení provozu autobusů v zastávkách Mezi Hřbitovy a Červený dvůr?

V rámci dopravního opatření bylo nutné intervalově posílit vazbu k metru Želivského, ale bez možnosti pro toto posílení využít nové řidiče či autobusy, které nejsou k dispozici. Proto byla posila intervalu z Habrové i od metra Želivského vytvořena integrací současných dvou autobusových stop (124 a 155) do stopy jedné, která vede přes Třebešín, kde je předpoklad nižšího ovlivňování spojů kolonami ostatní dopravy. Koncentrace spojů do jedné stopy přes Třebešín současně umožnila sjednotit v obou směrech nástupní zastávky a tím dosáhnout i zmíněného kratšího intervalu.

Negativem tohoto řešení je zhoršení spojení pro cestující, kteří z oblasti Habrové jezdili linkou 124 do zastávky Mezi Hřbitovy, kde přestupovali na tramvajové linky. Těmto cestujícím, kterých je cca 150 denně, nové dopravní opatření spojení bohužel zhorší, protože přestup z a na tramvajové linky 10 a 16 ve směru do centra bude možný jen poměrně složitě v uzlu Želivského.

Aby se přestup na tramvajové linky na ulici Jana Želivského nezhoršil alespoň cestujícím, kteří jezdí z či do zastávek Malešická, Třebešín či Červený dvůr (zrušená zastávka je v blízkosti zastávky Třebešín), bude i po skončení výluky Husitské ulice zachována obousměrná autobusová zastávka Biskupcova. S využitím linky 207 (po skončení výluky Husitské linky 133) bude spojení k tramvajím ve směru Palmovka, případně k lince 9, zachováno ještě v kratším intervalu, než který nabízela dosavadní linka 124 jezdící do zastávky Mezi Hřbitovy.

Proč dochází v rámci dopravního opatření ke změně dopravců na linkách 163 a 165?

V roce 2019 bude mít hl. m. Praha povinnost vypsat výběrová řízení na provozovatele všech autobusových linek PID, které nyní provozují soukromí dopravci. Výsledkem těchto soutěží budou nové smlouvy s dopravci platné dalších 10 let, přičemž v rámci těchto smluv budou uplatňovány nové standardy PID i sazebníky postihů.

Výběrová řízení nebudou vypisována pro jednotlivé linky, ale pro logické související svazky linek, aby provozní koncept z hlediska konkrétního dopravce byl co nejefektivnější. Po dokončení soutěží pak budou po dobu 10 let pro město výrazně omezené možnosti, jak vysoutěžené linky trasově měnit a ubírat či přidávat na nich výkony. Limity pro takové kroky jsou po dokončení soutěží poměrně omezené.

U linky 165, kde je nyní dopravcem Arriva, se v souvislosti s dokončením tramvajové tratě do Libuše předpokládá významná změna trasy, která bude mít za následek úpravu objednaných výkonů, která přesáhne platné limity. Při ponechání linky soukromému dopravci by tedy výběrové řízení, které by na 10 let zafixovalo současný stav, nedávalo smysl, a proto bude od září 2018 novým dopravcem linka 165 DPP, a. s. U vnitřního pražského provozovatele s plným majetkovým vlastnictvím hl. m. Prahy je možné s objednanými výkony pracovat pružněji. Omezení na lince 165 související s prodloužením tramvajové trati bude pak DPP, a. s. přímo kompenzováno zvýšením objednávky na jiných linkách, včetně těch tramvajových.

Aby dopravci Arriva zůstal cca srovnatelný objem výkonů, na který má s Prahou platné smlouvy, bude tento dopravce nově zajišťovat provoz na lince 163. Tím budou obě linky 163 i 208, které jezdí do Štěrbohol v souběhu, provozovány soukromými dopravci a v rámci připravovaných soutěží mohou vytvořit ucelený provozní svazek. Jak pro DPP, a. s. tak pro dopravce Arriva změna provozovaných linek přináší i dílčí úspory v najetých výjezdových a zátahových kilometrech. V případě linky 163 je možná o víkendech i vhodná koordinace oběhů s linkou 211.