Změny ve vedení linek nočních autobusů od 9.10.2017

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 09. 10. 2017

Proč dochází ke změnám na nočních linkách letos již podruhé?

Na konci dubna 2017 došlo ke komplexní změně číslování linek PID, a to v souvislosti s rozvojem integrace autobusů PID v regionu. Aby tyto linky v okolí Prahy mohly mít jednotnou číselnou řadu od 421 do 750, muselo u nočních spojů dojít k náhradě počátečního čísla 5 číslem 9.

Přestože se u většiny nočních linek měnila jen počáteční číslice, každá podobná změna je pro cestující náročná, proto bylo v dubnu 2017 snahou nespojovat změnu číslování s výraznějšími změnami v trasování nočních spojů. Cílem bylo cestující nejprve seznámit s novými čísly původních linek a teprve poté s určitým odstupem realizovat jejich úpravy.

Aktuální změny v nočním provozu vycházejí z žádostí městských částí, které byly shromážděny na jaře roku 2016. Rozsah možného navýšení nočního provozu byl na podzim 2016 projednán s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. a po jeho potvrzení, že je připraven tento objem výkonů zajistit, byl seznam úprav postoupen ke schválení Výboru pro dopravu ZHMP a Radě HMP. Ta svým usnesením č. 752 ze dne 4.4.2017 schválila rozsah aktuálních změn v ročním objemu navýšených výkonů o cca 15 milionů korun.

V dubnu 2017 tak mohla být zahájena příprava realizace, která vyžadovala součinnost dalších městských organizací, přípravu několika nových dopravních řešení křižovatek (Palackého náměstí, Karlovo náměstí) a vyznačení několika vyhrazených autobusových pruhů na tramvajových kolejích (Lidická, Rašínovo a Masarykovo nábřeží). Vydání potřebných stanovení, zpracování a nasazení nových dopravních řešení křižovatek mělo však drobné zpoždění, a tak bylo nutné posunout původní termín v noci ze 3. na 4. září na noc z 8. na 9. října 2017.

Jaké byly hlavní důvody realizace aktuálních změn v noční dopravě?

Na počátku nového století došlo nejprve ke zkrácení intervalu nočních tramvají i některých autobusů ze čtyřiceti minut na třicet, v září roku 2015 pak bylo přistoupeno v nočních hodinách z pátku na sobotu a ze soboty na neděli ke zkrácení intervalu dokonce na dvacetiminutový. Po této úpravě vzrostl počet cestujících v nočních tramvajích skokově až o 50 %, přičemž ale nadále zůstala přetížená některá spojení v samém centru města. Zejména ve směru Letná a Dejvice, Žižkov, Smíchov a I. P. Pavlova. Zatímco v těchto úsecích byly spoje nadále přetížené, v dalších lokalitách již průzkumy zaznamenaly spíše výrazný přebytek nabídky nad poptávkou. Proto začalo být hledáno řešení, které by ve vymezeném finančním rámci dokázalo pomoci především výše zmíněným kritickým úsekům a současně neplýtvalo zbytečnými posilami tam, kde již nejsou potřeba.

Druhým podnětem pro přípravu návrhu změn byly požadavky městských částí na zavedení noční dopravy do oblastí, kde noční obsluha dosud chyběla. Při zpracování těchto žádostí byl kladen důraz na efektivitu nočních spojů. Snaha o minimalizaci nepřiměřeně dlouhých přestávek nočních autobusů přispěla k možnosti zřídit obsluhu v řadě nových lokalit i k tomu, že některé autobusové linky nově přestávají končit na okraji centra Prahy a projíždějí až na opačnou stranu metropole.

Jak byla hledána výsledná podoba posílení noční dopravy v přetížených úsecích?

Nejprve byly podrobně prověřeny možnosti posílení noční tramvajové dopravy. Jako první se posuzovala varianta zavedení provozu denních tramvajových linek (např. 2, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 26) i v noci. Tato úprava by měla za následek zhoršení možnosti přestupů jak v Lazarské, tak v dalších lokalitách, kde jsou nyní přestupy mezi nočními linkami garantované. Současně by zanikla noční přímá spojení z Evropské, Zenklovy či Poděbradské ulice do Lazarské. Šlo by o složité řešení i z hlediska konstrukce jízdních řádů (problematické vymezení konce a začátku provozních dnů). Náklady na uvedenou úpravu by násobně přesáhly finanční rámec schválený Radou HMP, přičemž za tyto prostředky by cestující nedostali odpovídající navýšení komfortu noční dopravy.

Další prověřovanou variantou bylo sjednocení intervalu nočních linek na 30 minut po celý týden, s víkendovým nasazením souprav na tramvajové linky 91, 92, 94, 97, 98 a 99 a vložených spojů po 15 minutách na autobusové linky 904, 905, 910 a 911. Takové řešení ovšem narazilo na nedostatečně dlouhé nástupní hrany zastávek v Lazarské, kde se provoz souprav na nočních linkách připouští jen výjimečně, např. na Silvestra. Kapacita zastávek v Lazarské umožňuje při zachování „čekaček“ vypravovat soupravy maximálně na tři až čtyři noční linky, což by při realizaci vedlo k situacím, kdy by třeba do Řep nebo po Francouzské ulici v noci jezdily v intervalu 15 minut střídavě sólo vozy a soupravy. Sólové spoje by v takovém případě měly o víkendových nocích zásadní problémy s kapacitou.

Problematika vložených nočních spojů s kratší trasou, než je trasa kmenové linky, byla v rámci sítě tramvají i autobusů diskutována samostatně a toto řešení nebylo doporučeno k realizaci s ohledem na to, že dřívější ukončení části spojů nějaké linky může v noci snadněji vyvolávat konflikty mezi pasažéry a provozním personálem. V tramvajové dopravě by navíc zavedení vložených spojů komplikovalo konstrukci jízdních řádů a organizaci pravidelných rozjezdů z Lazarské, kde je již dnes velmi malý prostor na projetí dalších spojů mezi čekáním těch současných.

Proto byla prověřena i možnost zrušení „čekaček“ v Lazarské v pracovní dny i o víkendových nocích. Pokud by k tomuto zrušení „čekaček“ došlo jen o víkendu, vyvolalo by to ještě výraznější odlišnosti v polohách nočních spojů v týdnu a o víkendech (bez čekání by spoje odjížděly úplně v jiné časy a na okraji města by se rozpadla část dalších návazností na noční linky jezdící v delších intervalech) a celý systém noční dopravy by se spíše znepřehlednil. Pokud by „čekačky“ v Lazarské zanikly i v týdnu při intervalu 30 minut, rozpadla by se část přestupních návazností i na příjezdu do Lazarské, protože dojezdy a čekání v Lazarské jsou nyní nastaveny tak, že umožňují zřídit řadu garantovaných přestupů i v okolí centra Prahy.

S ohledem na vysoké náklady nebyla zatím k realizaci doporučena ani varianta zavedení tangenciálních tramvajových linek, například ve stopě linek 10, 20 a 26. Počet cestujících v těchto směrech rovněž narůstá, ale vznik podobných linek je možný spíše až v budoucnu v souvislosti s komplexnější a nákladnější úpravou noční dopravy, v níž by bylo od počátku uvažováno se zrušením přestupního uzlu Lazarská.

Zrušení Lazarské jako centrálního přestupního bodu je v budoucnu možné pouze za předpokladu širší společenské shody a v okamžiku, kdy bude k dispozici kromě většího objemu prostředků i daleko větší počet řidičů prostředků hromadné dopravy. Proto při aktuálních změnách k takto revolučnímu kroku nedošlo. Bylo rozhodnuto, že větší finanční prostředky je v příštím roce vhodnější věnovat na posílení víkendového provozu metra a diskuse o komplexní změně noční dopravy byla zatím odložena.

Jak nočním tramvajím pomohou autobusy?

Jelikož v kontextu schváleného finančního rámce nebyla nalezena funkční a efektivní možnost úpravy tramvajových linek, pozornost se upřela na možnost využití autobusových linek dosud ukončených na okraji centra. Prodloužení jejich tras umožnilo posílit spojení jen tam, kde to je třeba, přičemž současně došlo v řadě směrů ke zrychlení noční dopravy.

Od 9. října tedy je linka 907 prodloužena ze Smíchovského nádraží přes Anděl, I. P. Pavlova, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží a Letenský tunel na Hradčanskou, kde se propojuje s původní linkou 915 a pokračuje dále do Nebušic (vybrané spoje až do Přední Kopaniny). Z oblasti Anděla je přes I. P. Pavlova, Hlavní nádraží, Masarykovo nádraží, Florenc a Koněvovu ulici do Malešic, Dubče a Koloděj prodloužena linka 908. Ze Sídliště Rohožník, Běchovic a Kyjí, kde nahrazuje linku 903, je přes Tiskařskou a Sídliště Malešice do centra nově vedena autobusová linka 909. Linka 909 ovšem nekončí jako dosud na Florenci, ale pokračuje na Hradčanskou, na Vítězné náměstí a dále do Suchdola.

Tímto opatřením vzniká trojúhelník nočních autobusových spojení mezi centrem, Dejvicemi, Smíchovem a Žižkovem, který do jisté míry nabízí i noční tangenciální spojení bez nutnosti čekat v centru na přípoje, jak to nadále činí tramvajové spoje v Lazarské. Linky 907, 908 a 909 v hodinovém intervalu nově zajišťují v cca třicetiminutovém prokladu ve směru z centra posílení spojení centrum – Smíchov (není nutné čekat na tramvaj 94 a pak přestupovat na Smíchovském nádraží či u Anděla na noční busy na Zbraslav či do Jinonic), centrum – Žižkov (není nutné čekat na tramvaje 95 či 98) a centrum – Dejvice (není nutné čekat na tramvaje 91 a 96).

Schéma nových a změněných nočních linek

Schéma nových a změněných nočních linek

Ve kterých okrajových částech Prahy jsou nově zavedeny noční spoje?

Na základě požadavků jednotlivých městských částí jsou v noci nově obslouženy Třebonice vybranými spoji linky 902, Slivenec a Radotín (linkou 903), Lipence a Přední Kopanina (linkou 907). Do Koloděj zajíždí linka 908 a celonoční směnný provoz v Tiskařské ulici obsluhuje nově linka 909. Rozdělením linky 911 na dvě větve je zajištěna noční obsluha Sídliště Čakovice, půlka spojů linky 911 pod číslem 915 pak pokračuje od Cukrovaru Čakovice až do Miškovic. Linka 959 v nové trase zajíždí do Štěrbohol (po dobu opravy ulice Ústřední k OC Štěrboholy).

Velkou novinkou, kterou provázela široká diskuze, je zavedení tangenciální noční autobusové linky 913. Jezdí z Chaber do Kobylis a dále přes Prosek a po trase denní linky 136 až na Spořilov, odkud pokračuje po Jižní spojce k Nemocnici Krč, na Lhotku, do Písnice, Cholupic a na Točnou. Její provoz byl navržen v hodinovém intervalu a je považován spíše za zkušební, aby se ukázalo, jaký potenciál podobné tangenciální linky mohou v noci mít.

Proč došlo ke změně koncových úseků tras linek 908 a 909?

V původních návrzích měla skutečně linka 908 dojet až na Sídliště Rohožník a linka 909 končit v Kolodějích. Vzhledem k tomu, že byla při finální přípravě jízdních řádů zřízena noční obsluha Lysolají linkou 902, bylo nutné na linku 909 do Suchdola nasadit kloubové autobusy, které by ale na druhé straně trasy neprojely po jedné z komunikací v Dubči. Proto do Dubče nakonec zamířila linka 908, na níž budou vypravovány standardní autobusy.

Proč nově zajíždějí autobusové linky 904 a 910 do zastávky Myslíkova?

Přestože se vedení linek 904 a 910 centrem osvědčilo, řada cestujících měla výhrady k tomu, že v centru nejsou tyto autobusy v žádném místě dobře navázány na tramvajové linky. Oba autobusy dosud zastavovaly na Jiráskově náměstí, kde noční tramvaje nejezdí, ve Štěpánské, kde je to od tramvajové zastávky daleko, a v Sokolské ulici téměř v nedohlednu od tramvajových zastávek I. P. Pavlova.

Aby cestující z Lazarské, kteří směřují na jih Prahy, nemuseli složitě přestupovat a nepřetěžovali tramvajové spoje v Ječné ulici, spoje linek 904 a 910 jim zastaví již v Myslíkově. V opačném směru byla nově zřízena zastávka Ve Smečkách v Žitné ulici, aby byly trasy nočních autobusů v centru lépe dostupné i ze strany od Václavského náměstí. Po rekonstrukci Karlova náměstí je v plánu zřízení zastávky Novoměstská radnice tak, aby i ve směru na Smíchov byly noční autobusy v blízkém kontaktu s přestupním bodem v Lazarské.

Proč do Myslíkovy nejedou i linky 907 a 908?

Vzhledem k tomu, že linky 907 a 908 pokračují z Jiráskova náměstí přes I. P. Pavlova a Hlavní nádraží na Masarykovo nádraží, kde potkají znovu řadu tramvajových spojů vyjíždějících z oblasti Lazarské, pro tyto linky zajíždění do Myslíkovy není smysluplné.

Schéma provozu nočních busů v centru

Schéma provozu nočních busů v centru

Jak je nově řešen noční přestupní uzel u Anděla?

Cestující dosavadnímu řešení noční dopravy na Smíchově a u Anděla dlouhodobě vytýkali nevhodně rozptýlené zastávky nočních linek autobusů a tramvají. Současně byla terčem kritiky i složitá trasa linky 904, která dosud nemohla využít Palackého most a tudíž Smíchov obousměrně zbytečně složitě objížděla.

V předchozích měsících bylo s ODA MHMP a Policií ČR projednáno a realizováno vypnutí křižovatky Palackého náměstí na blikající žlutou v době od 0 do 5 hodin ráno. To nyní umožnilo vést noční busy 904, 907 a 908 přes Palackého most a lépe integrovat zastávky nočních linek tramvají i autobusů u Anděla. Noční busy 904 a 908 ve směru Stodůlky a Jinonice tak nyní odjíždějí z tramvajové zastávky linek 98 a 99 ve směru Sídliště Řepy a noční busy 901 a 907 ve směru Lihovar využívají společnou zastávku s tramvají 94 ve směru Sídliště Barrandov.

Schéma zastávek noční dopravy na Andělu

Schéma zastávek noční dopravy na Andělu

Jaké úpravy bylo nutné připravit na komunikační síti?

Kromě změny časového nastavení na křižovatce Palackého náměstí (vypnutí v noci na blikající žlutou), bylo nutné upravit dopravní řešení křižovatky na Karlově náměstí, aby umožňovala odbočení nočních autobusů ve směru od Spálené doleva do Ječné ulice. Této úpravy se využilo k širší úpravě signalizace, která by i během dne měla být vstřícnější k tramvajovým spojům.

Dále došlo k vyznačení vyhrazeného autobusového pruhu na kolejích v Lidické ulici ve směru k Andělu, který umožňuje, aby v noci autobus na tramvajový signál volno přejel křižovatku se Zborovskou ulicí. Pouze v noci je vyhrazen autobusový pruh na tramvajových kolejích také v okolí Jiráskova náměstí, a to tak, aby spoje nočních linek 904 a 910 mohly ve směru na sever používat tramvajovou zastávku Jiráskovo náměstí.

O kolik vzrostlo vypravení v noční dopravě popsaným posílením?

O víkendových nocích je vypravováno navíc 10 autobusů. Největší podíl na zvýšení vypravení má nově zavedená linka 913, u ostatních linek bylo snahou provoz zefektivnit zkrácením dlouhých přestávek na konečných tím, že jsou linky prodlouženy nebo přes okolí centra propojeny.

Bude na linkách 907 a 909 zřízena zastávka v okolí Letenského náměstí?

Pro obě linky je v této lokalitě vytipováno místo, kde by bylo možné zastávku zřídit. V případě linky 907 jde o nejsevernější část ulice Korunovační, v případě linky 909 o zastávku v ulici Milady Horákové před křižovatkou s ulicí U Sparty. Obě linky byly však nyní zřízeny s cílem odlehčit tramvajovým linkám 91 a 96 o cestující z Dejvic či Suchdola, takže obsluhu Letné by měly nadále zajišťovat právě tramvaje. Vytížení spojů linek 907 a 909 však budeme vyhodnocovat a na jeho základě předpokládáme možnost výhledového doplnění zmíněných zastávek.

Chystají se v noční dopravě ještě nějaké novinky?

Od prosincové změny železničních jízdních řádů dojde ke zkušebnímu zavedení nových vlakových spojů v sobotních a v nedělních brzkých ranních hodinách. Z Hlavního nádraží budou odjíždět spoje provozované motorovými vozy 810, 814 a 854 cca okolo půl třetí v noci. Spoje budou zajišťovány na všech linkách Eska odjíždějících z Prahy, s výjimkou linky S6 přes Rudnou a Nučice do Berouna.

V příštím roce je možná realizace mírného posílení noční dopravy ještě na linkách v oblasti Zličína a na základě vyhodnocení poptávky na spojení Palmovka – Malešice – Uhříněves, kde by mohla příměstskou linku 959 výhledově nahradit linka městská.