Tiskové informace

Nejdůležitější události PID za rok 2022

Nejdůležitější události PID za rok 2022 1. ledna Nový koncept objednání mikrobusů pro hendikepované „Bezba doprava“, nově i pro vybrané obce ve Středočeském kraji 3. ledna Změna organizace autobusových linek v oblasti Průhonic (nová linka 357, zrychlení linky 385 po dálnici D1) 1. března Otevřeno nové […]

Trvalé změny PID v lednu 2023

Od začátku nového roku 2023 (převážně od úterý 3. ledna) dochází k několika drobným trvalým změnám na vybraných příměstských denních linkách a na nočních linkách PID (zrušení linky 955 a rozšíření noční obsluhy Komořan). K posílení provozu v ranní špičce dojde na linkách 326 a 327 z Jesenice […]

Preference PID v roce 2022: 4 kilometry nových buspruhů i zelená na dalších 26 semaforech

I letos se podařilo připravit, projednat a realizovat řadu preferenčních opatření pro co nejplynulejší průjezd vozidel veřejné dopravy ulicemi Prahy – jednalo se především o nové vyhrazené pruhy pro autobusy i o zlepšení na světelných signalizacích jak pro autobusy, tak i tramvaje. Celkem narostla délka […]

Informace z otevírání nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce pro dalších 8 oblastí ve Stč. kr. (vlna B)

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny B. V zadávacích řízeních byly ve druhé vlně, v září tohoto roku, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě […]

Vyhodnocení Standardů kvality PID – autobusy za 3. čtvrtletí 2022

V rámci pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality jednotlivých autobusových dopravců PID proběhlo vyhodnocení plnění Standardů kvality PID za 3. čtvrtletí 2022. Hodnotí se celkem 21 indikátorů napříč všemi 33 dopravci, a to jak v rámci Prahy, tak Středočeského kraje. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost […]

...3456789...203040...