Čitelná Praha: Setkání se zástupci SONS na Jiřího z Poděbrad

Naposledy aktualizováno: 15. 12. 2023 | Publikováno 15. 12. 2023

Uprostřed předvánočního shonu jsme si dali pracovní rande se zástupci SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých) ve stanici metra Jiřího z Poděbrad, abychom si vyslechli jejich podněty k podobě a rozmístění nových prvků systému Čitelná Praha. Setkání se zúčastnili členové týmu projektu, zástupci ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), grafického studia Side 2 i výzkumného týmu, který má na starosti sběr a vyhodnocování zpětné vazby od široké veřejnosti. Dík patří i zástupcům DPP (Dopravního podniku hl. města Prahy), se kterými úzce spolupracujeme na implementaci systému v prostorách metra.

Co jsme řešili

Probírali jsme otázky užití barev, kontrastu, velikosti písma i jednotlivých nosičů a jejich umístění v prostoru stanice. Prodiskutovali jsme také možnosti zlepšení zvukové navigace směrem k nástupištím metra i k jednotlivým východům na povrch. Vyslechli jsme si specifické potřeby nevidomých, slabozrakých i lidí se zbytky zraku.

K čemu jsme došli

Zástupci SONS kvitovali úpravy zapracované do řešení na základě zpětné vazby z pilotní stanice Palmovka, konkrétně zvýšení kontrastu písma nebo použití nového prvku tzv. vertikálního teploměru se seznamem stanic na nástupištích umístěného ve výšce očí. Zároveň jsme si poznamenali také náměty na další úpravy, které se týkaly např. umístění nosičů, jejich velikosti nebo značení kontrastními bezpečnostními pásky na skleněných výplních dveří u vstupu do stanice. Domluvili jsme se na dalších konzultacích pro dolaďování podoby vizuálních prvků i na úpravě či aktualizaci hlášení ve zvukových orientačních majácích pro nevidomé.

Chceme znát i vaše podněty

Do vývoje nového pražského navigačního systému se může zapojit úplně každý, kdo má chuť pomoci nám na cestě k Čitelné Praze. Podněty, výtky i pochvaly nám cestující mohou jednoduše předat prostřednictvím online dotazníku, který najdou pod tímto odkazem: zpětnovazební dotazník.

Pro vás, kteří máte chuť a prostor stát se respondentem či respondentkou třeba právě v připravovaném výzkumu s širokou veřejností na Jiřího z Poděbrad, je připraven náborový dotazník, který najdete pod tímto odkazem: přihlášení do výzkumné databáze.

Všem, kteří nám poskytnou zpětnou vazbu a zejména těm, kteří si najdou čas zúčastnit se některého z výzkumů, patří náš velký dík.

Více o projektu najdete v sekci Čitelná Praha.