Česká asociace organizátorů veřejné dopravy

Adresa sídla:

Na Hradbách 1440/16
Ostrava – Moravská Ostrava
702 00

Kontakty:

Tel.: 596 127 617
E-mail: info@caovd.cz
WWW: www.caovd.cz

Typ členství:

řádný zakládající člen

Stručné informace o organizaci:

Předmět činnosti:

  • vzájemná spolupráce a konzultace
  • předávání informací v oblasti organizace veřejné dopravy na území ČR zejména formou IDS
  • sjednocování stanovisek k aktuálním problémům v oblasti veřejné dopravy a připomínkování legislativy
  • aktivní projednávání problematiky veřejné dopravy s orgány státní správy

Cíle činnosti:

  • na celostátní úrovni podporovat rozvoj veřejné dopravy a její preferenci před individuální automobilovou dopravou
  • dosáhnout jednotné podmínky pro provoz integrovaných dopravních systémů v ČR
  • podporovat rozvoj integrace ve veřejné dopravě