Jak cestovat nejvýhodněji s PID

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 31. 08. 2021

Spolu s očekávaným návratem cestujících do veřejné dopravy po letních prázdninách a dovolených a s ohledem na realizovanou změnu Tarifu Pražské integrované dopravy k 1. srpnu 2021 připravila Praha a Středočeský kraj průvodce novými cenami jízdného, který zároveň poradí, jak cestovat po Praze i Středočeském kraji nejvýhodněji a co nejsnáze. Na sérii 8 typických příběhů cestujících napříč Prahou i středními Čechami poradíme, jak cestovat v dané situaci nejvýhodněji. Nová mikrokampaň s cílem poradit na typických příkladech co nejvýhodnější jízdné poběží jak na sociálních sítích, tak na webových stránkách PID.

Aktuální výši jízdného pro danou trasu nebo věkovou kategorii je možné zjistit kromě mobilní aplikace PID Lítačka také pomocí speciálního tarifního webu na adrese https://pid.cz/tarif-web/. Jestli se pro daný počet cest a území vyplatí spíše jednorázové jízdenky nebo předplatní kupony, si lze spočítat v Tarifní kalkulačce PID na adrese https://pid.cz/tarif-web/calc.php.

Od 1. srpna 2021 platí nový Tarif Pražské integrované dopravy, který znamenal úpravu cen jednotlivých i předplatních jízdenek vyjma předplatních kuponů v Praze včetně ročního kuponu za pouhých 3 650 Kč. Ten se nyní vyplatí již při jedné delší zpáteční cestě po Praze týdně. Kromě změny cen došlo také ke zjednodušení prokazování nároku na bezplatnou přepravu v Praze pro děti do 15 let a seniory od 65 let, kdy jim při cestách pražskou MHD stačí pouze doložit věk předepsaným způsobem. Od srpna platí také nová sleva ve výši 70% na předplatní kupony pro lidi v hmotné nouzi pobírající příspěvek na živobytí.

Nejčastější aktuální dotazy k jízdnému:

 Kolik nyní stojí jízdné na lanovce na Petřín?

 • Lanovka je bez dalšího placení pro každého s předplatním kuponem (měsíční, čtvrtletní, roční) na MHD v Praze.
 • Platit nic navíc nemusí ani ti s krátkodobým časovým jízdným pro Prahu na 24 h nebo 72 h.
 • Všichni ostatní, kdo žádný takový jízdní doklad nemají, si musí pořídit speciální jízdné za 60 Kč (platí pro cestující od 15 do 65 let).
 • Bezplatně na Petřín lanovkou jezdí děti do 15 let a senioři od 65 let, pokud doloží věk předepsaným způsobem.
 • Pozor, jízdní doklad na lanovku je pouze jednosměrný, pro každou cestu je potřeba pořídit si nový jízdní doklad!

Kdo cestuje v pražské MHD (tedy autobus, tramvaj, metro na území Prahy) zdarma?

 • Děti od 0 do 15 let a senioři od 65 let, kteří věk prokážou předepsaným dokladem (např. občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem dopravce). Na tomto dokladu však musí být vždy uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Děti do 10 let nepotřebují dokládat nic. Pozor ve vlacích, tam je potřeba pro nárok na jízdné za 0 Kč pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 let i nadále speciální průkaz PID nebo příslušný elektronický doklad přiřazený k Lítačce (cena 60 Kč). Dětem od 6 do 10 let postačuje doklad, na němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz dopravce příp. i jiný průkaz vydaný právnickou osobou, například školou).

Kdo cestuje na linkách PID v Praze a Středočeském kraji (vlaky a meziměstské autobusy) zdarma?

 • Děti do 6 let (ve vlacích i autobusech), senioři od 70 let (pouze v autobusech). U seniorů je potřeba doložit věk, například občanským průkazem.

Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné na MHD při koupi jednorázového jízdného (tedy na 30 nebo 90 minut a 24 nebo 72 hodin) v Praze?

 • Pouze senioři 60 až 65 let a sociálně potřebné osoby.
 • Děti do 15 let tu totiž jezdí za 0 Kč, pokud věk prokážou předepsaným dokladem (např. občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem dopravce příp. i jiným průkazem vydaným právnickou osobou, například školou). Na tomto dokladu však musí být vždy uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie. Děti do 10 let nepotřebují dokládat nic. Pozor ve vlacích, tam je potřeba pro nárok na jízdné za 0 Kč pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 let i nadále speciální průkaz PID nebo příslušný elektronický doklad přiřazený k Lítačce (cena 60 Kč). Dětem od 6 do 10 let postačuje doklad, na němž je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie.

Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné na MHD při koupi předplatního kuponu (tedy na 30, 90 nebo 365 dní) v Praze?

 • Junioři od 15 do 18 let.
 • Studenti od 18 do 26 let, kteří se prokážou potvrzením o studiu, žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
 • Senioři ve věku od 60 do 65 let (pak už to mají zadarmo).
 • A osoby sociálně potřebné nebo v hmotné nouzi, kteří se prokážou příslušným potvrzením.

Kdo má nárok na zvýhodněné jízdné při koupi jednorázového jízdného a předplatního kuponu ve Středočeském kraji?

 • Děti od 6 do 15 let.
 • Junioři od 15 do 18 let, kteří doloží věk dokladem totožnost.
 • Studenti od 18 do 26 let, kteří se prokážou žákovským průkazem nebo kartou ISIC.
 • Senioři od 65 do 70 let, kteří doloží věk dokladem totožnosti.

V peněžence mi zbyly staré jednorázové jízdenky, propadnou nebo je mohu vrátit?

 • Od 1. září 2021 až do 31. ledna 2022 můžete neplatné jednorázové jízdenky vracet v budově Centrálního dispečinku DPP, který sídlí v ulici Na Bojišti 5 v Praze 2, a to v jakémkoli množství.
 • Jednotlivé jízdné zakoupené v aplikaci PID Lítačka vrátíte tak, že požádáte o zpětné proplacení na e-mailu info@pidlitacka.cz.

Seznam praktických odkazů: