Přeprava za 0 Kč v Praze

Pro některé tarifní kategorie je nutné prokázat nárok na přepravu za 0 Kč zvláštním způsobem – buď pomocí aplikace nahrané v systému PID Lítačka, nebo pomocí speciálního průkazu PID. Konkrétně jde o následující kategorie:

  • Dítě od 6 do 15 let (do 10 let stačí předepsaným způsobem prokázat věk)
  • Senior od 65 do 70 let
  • Senior od 70 let (pouze pro vlaky, jinak stačí občanský průkaz)
  • Doprovod dítěte do 3 let – pouze průkaz PID, občanský průkaz nebo cestovní pas (není elektronická varianta)

Zvláštní jízdné za 0 Kč pro tyto kategorie je poskytováno pouze na území Prahy a nelze je využít ve vnějších pásmech v Regionu. Průkaz pro dítě od 6 do 15 let a průkaz senior 65-70 lze v Regionu využít k prokázání věku za účelem získání zvýhodněného (čtvrtinového) jízdného.

PID Lítačka (elektronická aplikace) – od 27.8.2018

V Systému PID Lítačka je možné jako identifikující průkaz použít některou z následujících čipových karet:

  • Kartu Lítačka (podrobnosti viz níže)
  • InKartu ČD (vydávají České dráhy, a.s., lze objednat u pokladní přepážky nebo v e-shopu)
  • Platební kartu (lze použít karty VISA i MasterCard)

Jak získat kartu Lítačka?

Kartu Lítačka vydává hlavní město Praha, lze ji objednat online nebo na kontaktních místech. Karta je vyhotovena do dvou týdnů. Vybraná kontaktní místa umožňují též expresní vydání karty na počkání. Kartu je možné vyzvednout na pobočce, nebo zaslat poštou. Vydání karty je zpoplatněno.

Jak získat slevovou aplikaci?

Samotná karta ještě není průkazem k bezplatné přepravě. Pro tento účel je nutné zakoupit příslušnou aplikaci nahrávanou do systému PID Lítačka na kontaktním místě.

Aplikace Cena
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro dítě od 6 do 15 let
120 Kč
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 65 do 70 let
120 Kč
Doklad o nároku na zvláštní ceny jízdného pro seniora od 70 let
20 Kč

Průkaz PID

K vydání průkazu PID je potřeba doložit věk občanským průkazem (u dětí rodným listem). Je potřeba fotografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). Cena za vystavení průkazu je 20 Kč. Průkaz lze vyřídit na některém z předprodejních míst dopravního podniku ve stanicích metra. Seznam průkazů shrnuje následující tabulka:

Průkaz Cena
Průkaz “Dítě 6-15” 20 Kč
Průkaz “Senior 65-70” 20 Kč
Průkaz “Senior 70+” 20 Kč
Průkaz “Dítě do 3 let” 20 Kč

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.