Modernější navigace v pražské dopravě a veřejných prostranstvích: Soutěž o nový JIS už v příštím roce

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 02. 12. 2019

V pražském Centru architektury a městského plánování se v úterý 26. listopadu sešli odborníci na dopravu a informačně-navigační systémy, aby odborné i laické veřejnosti představili výsledky analyticko-návrhové části projektu Jednotného informačního systému Prahy (JIS). Ten vstupuje do fáze přípravy graficko-designérské soutěže, zároveň začnou přípravy pilotních projektů. Při prezentaci představili zástupci městských společností i první konkrétní výstupy, které se již začaly realizovat.

Náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr na úvod zmínil, že pražské wayfinding (navigační) systémy v dopravě byly historicky na světové úrovni a že se na špičku této oblasti chce Praha vrátit: „Cílem soutěže o jednotný informační systém je sjednocení naprosto všech informačně-navigačních systémů pro veřejnou dopravu a veřejná prostranství. A samozřejmě i zvýšení informační kvality, které souvisí s využitím moderních digitálních technologií. Tímto způsobem chceme zatraktivnit cestování veřejnou dopravou a přispět také k většímu aktivnímu pohybu obyvatel jako alternativy k jízdě po městě autem.“

JIS se týká všech zastávkových označníků a přístřešků, obelisků a totemů a také dalších nosičů informací ve veřejné dopravě a veřejných prostranstvích. Označníky budou kombinovat elektronický a klasický formát informace, přičemž nebude chybět navigace po nejbližším okolí a nikdo se neztratí ani na komplikovaných dopravních uzlech. Na označníky informačně navážou zastávkové přístřešky (jejich design je již vysoutěžený). Jejich plně elektronické a on-line propojené informační tabule s odjezdy a příjezdy budou mít jednotný design a variabilní použití. Výhledově by měly být standardním vybavením i dopravních prostředků. Pro nosiče v metru se bude soutěžit nejen grafika, ale i celkový design. Informace o návazných spojích, ale i bodech zájmu (POI) budou více adresné a nově nebudou chybět ani praktické mapy okolí. Samozřejmostí budou on-line informace o odjezdech a příjezdech v daném uzlu.

Stěžejním úkolem jednotného informačního systému je, aby všichni cestující – ať už z řad rezidentů nebo návštěvníků Prahy – byli srozumitelně informováni, kudy, jak a kdy se mohou do svého cíle nejsnadněji dopravit. Nový systém se bude týkat nejen fyzických nosičů, jakými jsou třeba cedule a mapy, ale i tzv. smart podoby navigace, tedy aplikací a on-line informací o odjezdech a příjezdech autobusů a tramvají,“ říká o novém JIS ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy Petr Witowski a dodává: „Než bude soutěž vyhodnocena, v rámci přirozené údržby a obnovy již nyní vylepšujeme navigaci v metru. Například ve vestibulech stanic I. P. Pavlova, Jiřího z Poděbrad, Náměstí Míru a Nádraží Holešovice nově přiřazujeme každému východu unikátní označení pro snazší orientaci.“

Požadavkem na nový JIS je schopnost rychle a pružně reagovat jak na nečekané změny v dopravě, tak i na dlouhodobě plánované výluky. Musíme být schopni hromadně postihnout konkrétní trasu, oblast nebo druh dopravy, a to jednoduchým způsobem,“ podotýká Petr Tomčík, ředitel ROPIDu. „V současné době je operativa při výlukách, zejména těch neplánovaných, organizačně poměrně náročná. A toto díky technologiím, které v současnosti můžeme využívat, určitě chceme změnit,“ dodává.

Rozšíření systému se dotkne i parkovišť P+R. Pěší rezidenti a turisté pak budou moci využít sítě map blízkého a vzdáleného okolí, a to s cílem podpory fyzické aktivity obyvatel a distribuce turistů i mimo hlavní a známé trasy. Počítá se, že navigačních obelisků bude po celé Praze cca 800 kusů a budou přizpůsobeny charakteru okolí. Výraznější a lépe viditelné budou i totemy, tedy označníky dopravních uzlů a navigace do vestibulů a podzemních vchodů.

Projekt JIS zvýší kvalitu veřejné dopravy v mnoha ohledech. Nejen proto, že informovaný cestující je spokojený cestující, ale pomůže řešit i problémy s kapacitou. Systém zohlední i pěší přepravu a místo jízdy veřejnou dopravou na krátkou vzdálenost nabídne alternativu ve formě chůze, pro kterou najde třeba méně známou, ale kratší cestu. Kdo ji využije, uvolní místo těm, kteří cestují na větší vzdálenost,“ dodává k novému systému Lukáš Tittl za Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dodává: „S podporou pěší přepravy po městě samozřejmě souvisí další cíl, který si IPR klade, a to je zvýšení vizuální atraktivity veřejných prostranství.“

Projekt nyní čeká na schválení návrhové části, která obsahuje např. rozdělení kompetencí k výrobě a následné údržbě systému. Ty jsou plánované tak, aby každá dotčená organizace realizovala jasně stanovený úkol a nedocházelo k překrývání. Jednoduše řečeno, každý bude dělat to, co umí nejlépe.

Grafické zpracování podléhá soutěži, která se uskuteční v průběhu příštího roku. Obsahem bude nejen návrh písma pro JIS s ukázkami užití, návrh piktogramů a návrh jízdního řádu nadzemní veřejné dopravy, ale třeba i aplikace JIS na vybraný prvek mobiliáře a označení stanice metra.

Do roku 2022 bude systém testován a od roku 2023 by mělo dojít k postupnému uvádění do provozu. Investiční náklady na JIS budou cca 3 mld. Kč ročně, což jsou 3 % ročního rozpočtu na veřejnou dopravu. Provozní roční náklady pak 795 mil. Kč, tedy 4 % ročního rozpočtu na veřejnou dopravu. Investice budou z velké části prováděny v rámci plánované obnovy,“ uzavřel Scheinherr.

Nosiče nového JIS nebudou jen fyzické (prvky městského mobiliáře), ale i digitální, tedy aplikace PID Lítačka, sociální sítě a chatboty.

Celý záznam večera včetně diskuze s veřejností je k dispozici na Facebookovém profilu Centra architektury a městského plánování.

Doplňující informace o Jednotném informačním systému Prahy jsou k dispozici na www.pid.cz/jis.