Posílení provozu metra o adventních víkendech a další předvánoční úpravy MHD

Naposledy aktualizováno: 27. 11. 2023 | Publikováno 29. 11. 2018

Každým rokem v období adventu systém Pražské integrované dopravy přepraví vyšší počet cestujících než v průběhu ostatních měsíců. Jedná se především o soboty a neděle, kdy je veřejná doprava zatížena nově cestujícími, kteří přijedou do Prahy nakupovat vánoční dárky, případně navštíví celosvětově známé a oblíbené pražské vánoční trhy. Prosincové víkendy patří k nejvíce zatíženým sobotám a nedělím v průběhu celého roku, proto se již řadu let provoz PID v tomto období této situaci mírně přizpůsobuje.

V minulých letech platilo, že na linkách metra docházelo k prostému zkrácení intervalů ze 7,5 na 5 či 6 minut, na vybraných tramvajových linkách byly nasazovány spřažené soupravy namísto sólo vozů a na vybrané autobusové linky byly nasazeny kloubové autobusy namísto standardních. Jelikož došlo v souvislosti s posílením provozu PID v posledním období k trvalému zkrácení intervalů metra o víkendu, ke spřažení tramvajových vozů do souprav (např. linek 5, 11 či 15) a nasazení kloubových autobusů místo standardních na většinu vytížených linek, adventní úprava provozu PID v roce 2018 již nemusí být tak rozsáhlá.

Jelikož na lince metra C je o víkendu interval 5 minut již intervalem standardním, během adventu bude zkrácen víkendový interval na 5 minut na zbylých linkách A a B. V souvislosti s úpravou intervalu na lince A bude upraven i jízdní řád autobusové linky 119 tak, aby nadále navazoval její spoj na každý vlak metra. V souvislosti s předvánočními nákupními špičkami budou pak o víkendech nasazeny kloubové autobusy na linky 188 a 207, které projíždějí kolem nákupních center na Pankráci a na náměstí Republiky.

Souhrn úprav provozu PID během adventních víkendů v roce 2018:

  • metro linka A: zkrácení intervalu ze 7,5 na 5 minut v sobotu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca od 14:00 do 20:00
  • metro linka B: zkrácení intervalu z 6 na 5 minut v sobotu cca od 9:00 do 20:00 a v neděli cca od 14:00 do 20:00
  • autobusová linka 119: zkrácení intervalu na 5 minut o víkendech dle linky metra A
  • autobusové linky 188 a 207: nasazeny kloubové autobusy v sobotu a v neděli

 

Zároveň však dojde k dočasným omezením na několika autobusových linkách Dopravního podniku hl. m. Prahy v souvislosti s vyššími nároky na počty řidičů, podrobnosti naleznete v dřívějším samostatném článku.