Příměstské cestování

Krátkodobé Dlouhodobé

Přehled jízdenek pro jednotlivou jízdu linkami PID (Praha + Region) od 1.10.2018

 • Platí na všech linkách PID Metro Tramvaj Autobus Vlak Lanovka Přívoz, kromě linky AE a výjimek označených následujícími piktogramy
  • Neplatí ve vlacích Neplatí ve vlacích
  • Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
  • Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu 0 (příměstské linky ve vnitřní Praze)
  • Neplatí v pásmu B Neplatí v pásmu B (příměstské linky na okraji Prahy)
 • Platnost omezena časem a počtem projetých pásem
 • Území Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma P+0+B (pásmo P je dvojité)
 • Území Středočeského kraje je rozděleno do pásem 19
 • Více informací o pásmech PID
Počet pásem Doba platnosti Plnocenná (*) Zvýhodněná (*)
2 pásma 15 min. 12 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích 3 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích
2 pásma 30 min. 18 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 4 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0
3 pásma 60 min. 24 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 6 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
4 pásma 90 min. 32 Kč 8 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
5 pásem 2 hod. 40 Kč 10 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
6 pásem 2,5 hod. 46 Kč 11 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
7 pásem 3 hod. 54 Kč 13 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
8 pásem 3,5 hod. 62 Kč 15 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
9 pásem 4 hod. 68 Kč 17 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
10 pásem 4,5 hod. 76 Kč 19 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
11 pásem 5 hod. 84 Kč 21 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
12 pásem 5,5 hod. 92 Kč neexistuje
13 pásem 6 hod. 100 Kč neexistuje
Praha + pásma 1-4 24 hod. 160 Kč neexistuje
Vnější pásma 1-9 24 hod. 150 Kč 37 Kč
Celosíťová 24 hod. 240 Kč neexistuje
(*) Plnocenná / Od 18 do 65 let
Zvýhodněná / Od 6 do 18 let, studenti až do 26 let; senioři nad 65 let. Nárok na slevu je nutné doložit. (více informací…)

Kde zakoupím jízdenku?
Tabulka cen podle výchozího a cílového pásma

Kategorie Podmínky
Dítě do 6 let Doprovod osobou starší 10 let.
Senior od 70 let Neplatí ve vlacích Občanský průkaz členské země EU (více informací…)
Osoba ZTP Neplatí ve vlacích Český průkaz ZTP nebo ZTP/P. S průkazem ZTP/P je přeprava zdarma i pro průvodce.

Zavazadlo Neplatí ve vlacích Jízdní kolo Neplatí ve vlacích Kočárek s dítětem Pes Neplatí ve vlacích
16 Kč 0 Kč 0 Kč 16 Kč

Více informací o přepravě zavazadel.

Více informací o jednotlivém jízdném.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.