Příměstské cestování

Krátkodobé Dlouhodobé

Stav k 12.6.2022

Přehled jízdenek pro jednotlivou jízdu linkami PID (Praha + Region)

 • Platí na všech linkách PID Metro Tramvaj Autobus Vlak Přívoz, kromě lanové dráhy na Petřín, není-li uvedeno jinak, a linky AE a výjimek označených následujícími piktogramy
  • Neplatí ve vlacích Neplatí ve vlacích
  • Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
  • Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu 0 (příměstské linky ve vnitřní Praze)
  • Neplatí v pásmu B Neplatí v pásmu B (příměstské linky na okraji Prahy)
  • Platí na lanové dráze na Petřín Platí na lanové dráze na Petřín.
 • Platnost omezena časem a počtem projetých pásem
 • Území Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma P, 0, B (pásmo P je dvojité)
 • Území Středočeského kraje a sousedních krajů je rozděleno do pásem 1 až 12.
 • Na mezikrajských autobusových linkách a ve vlacích PID nelze jízdní doklady PID použít pro vnitrokrajské cesty po území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
 • Více informací o pásmech PID
Počet pásem Doba platnosti Plnocenná (*) Zvýhodněná (*) Zvláštní (*)
2 pásma 15 min. 14 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích 7 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích 3 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích
2 pásma 30 min. 22 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 11 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 5 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0
3 pásma 60 min. 30 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 15 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 7 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
4 pásma 90 min. 40 Kč 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 10 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
5 pásem 2 hod. 50 Kč 25 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 12 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
6 pásem 2,5 hod. 60 Kč 30 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 15 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
7 pásem 3 hod. 70 Kč 35 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 17 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
8 pásem 3,5 hod. 80 Kč 40 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
9 pásem 4 hod. 90 Kč 45 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 22 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
10 pásem 4,5 hod. 100 Kč 50 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 25 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
11 pásem 5 hod. 110 Kč 55 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 27 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
12 pásem 5,5 hod. 120 Kč 60 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 30 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
13 pásem 6 hod. 130 Kč 65 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 32 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
14 pásem 6,5 hod. 140 Kč 70 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 35 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
15 pásem 7 hod. 150 Kč neexistuje neexistuje
16 pásem 7,5 hod. 160 Kč neexistuje neexistuje
Praha XXL Platí na lanové dráze na Petřín 24 hod. 200 Kč neexistuje neexistuje
Krajská 24 hod. 180 Kč 90 Kč 45 Kč
Všepásmová Platí na lanové dráze na Petřín 24 hod. 300 Kč neexistuje neexistuje
(*) Plnocenná / Od 18 do 65 let
Zvýhodněná / Od 6 do 18 let, studenti až do 26 let; senioři od 65 let. Nárok na slevu je nutné doložit. (více informací…)
Zvláštní / Pro držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nárok na slevu je nutné doložit. (více informací…)

Kde zakoupím jízdenku?
Tabulka cen podle výchozího a cílového pásma

 • Na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje upraveno odchylně – více viz Tarif PID.
Kategorie Podmínky
Dítě do 6 let Doprovod osobou starší 10 let.
Průvodce držitele českého průkazu ZTP/P Může jim být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které držitel českého průkazu ZTP/P potřebuje po dobu přepravy nebo následný pohyb).

 • Na mezikrajských linkách na území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID.
Zavazadlo Neplatí ve vlacích Jízdní kolo Kočárek s dítětem Pes Neplatí ve vlacích
20 Kč Dle situace – vice informací 0 Kč 20 Kč

Více informací o přepravě zavazadel.

Více informací o jednotlivém jízdném.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.