Příměstské cestování

Krátkodobé Dlouhodobé

Stav k 1.4.2023

Přehled jízdenek pro jednotlivou jízdu linkami PID (Praha + Region)

 • Platí na všech linkách PID Metro Tramvaj Autobus Vlak Přívoz, kromě lanové dráhy na Petřín, není-li uvedeno jinak, a linky AE a výjimek označených následujícími piktogramy
  • Neplatí ve vlacích Neplatí ve vlacích
  • Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
  • Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu 0 (příměstské linky ve vnitřní Praze)
  • Neplatí v pásmu B Neplatí v pásmu B (příměstské linky na okraji Prahy)
  • Platí na lanové dráze na Petřín Platí na lanové dráze na Petřín.
 • Platnost omezena časem a počtem projetých pásem
 • Území Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma P, 0, B (pásmo P je dvojité)
 • Území Středočeského kraje a sousedních krajů je rozděleno do pásem 1 až 12.
 • Na mezikrajských autobusových linkách a ve vlacích PID nelze jízdní doklady PID použít pro vnitrokrajské cesty po území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
 • Více informací o pásmech PID
Pásma Doba platnosti Plnocenná (*) Zvýhodněná (*) Zvláštní (*)
2 pásma 15 min. 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B 10 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B 5 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B
3 pásma 30 min. 30 Kč 15 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 7 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
4 pásma 60 min. 40 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 10 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
5 pásem 90 min. 50 Kč 25 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 12 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
6 pásem 2 hod. 60 Kč 30 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 15 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
7 pásem 2,5 hod. 70 Kč 35 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 17 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
8 pásem 3 hod. 80 Kč 40 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
9 pásem 3 hod. 90 Kč 45 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 22 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
10 pásem 3 hod. 100 Kč 50 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 25 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
11 pásem 3 hod. 110 Kč 55 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 27 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
12 pásem 3 hod. 120 Kč 60 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 30 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
13 pásem 3 hod. 130 Kč 65 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 32 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
14 pásem 3 hod. 140 Kč 70 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 35 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
15 pásem 3 hod. 150 Kč neexistuje neexistuje
16 pásem 3 hod. 160 Kč neexistuje neexistuje
Pásma 1-4 24 hod. 80 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B 40 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B
Krajská
(pásma 1-12)
24 hod. 140 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B 70 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B 35 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B
Praha XXL
(Praha + pásma1-4)
Platí na lanové dráze na Petřín
24 hod. 160 Kč neexistuje neexistuje
Všepásmová
(Praha + pásma 1-12)
Platí na lanové dráze na Petřín
24 hod. 240 Kč neexistuje neexistuje
(*) Plnocenná / Od 18 do 65 let
Zvýhodněná / Od 6 do 18 let, studenti až do 26 let; senioři od 65 let. Nárok na slevu je nutné doložit. (více informací…)
Zvláštní / Pro držitele českého průkazu ZTP nebo ZTP/P. Nárok na slevu je nutné doložit. (více informací…)

Kde zakoupím jízdenku?
Tabulka cen podle výchozího a cílového pásma

 • Na mezikrajských linkách na území Kraje Vysočina, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje upraveno odchylně – více viz Tarif PID.
Kategorie Podmínky
Dítě do 6 let Doprovod osobou starší 10 let.
Průvodce držitele českého průkazu ZTP/P Může jim být buď doprovázející osoba, nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (bezplatně se přepravují též kompenzační pomůcky, které držitel českého průkazu ZTP/P potřebuje po dobu přepravy nebo následný pohyb).

 • Na mezikrajských linkách na území Libereckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina může být upraveno odchylně – více viz Tarif PID.
Zavazadlo Neplatí ve vlacích Jízdní kolo Kočárek s dítětem Pes Neplatí ve vlacích
20 Kč Dle situace – vice informací 0 Kč 20 Kč

Více informací o přepravě zavazadel.

Více informací o jednotlivém jízdném.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.