Příměstské cestování

Krátkodobé Dlouhodobé

Stav k 1.8.2021

Přehled jízdenek pro jednotlivou jízdu linkami PID (Praha + Region)

 • Platí na všech linkách PID Metro Tramvaj Autobus Vlak Přívoz, kromě lanové dráhy na Petřín, není-li uvedeno jinak, a linky AE a výjimek označených následujícími piktogramy
  • Neplatí ve vlacích Neplatí ve vlacích
  • Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
  • Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu 0 (příměstské linky ve vnitřní Praze)
  • Neplatí v pásmu B Neplatí v pásmu B (příměstské linky na okraji Prahy)
  • Platí na lanové dráze na Petřín Platí na lanové dráze na Petřín.
 • Platnost omezena časem a počtem projetých pásem
 • Území Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma P, 0, B (pásmo P je dvojité)
 • Území Středočeského kraje je rozděleno do pásem 19
 • Více informací o pásmech PID
Počet pásem Doba platnosti Plnocenná (*) Zvýhodněná (*)
2 pásma 15 min. 14 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích 3 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 Neplatí v pásmu B Neplatí ve vlacích
2 pásma 30 min. 22 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0 5 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) Neplatí v pásmu 0
3 pásma 60 min. 30 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha) 7 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
4 pásma 90 min. 40 Kč 10 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
5 pásem 2 hod. 50 Kč 12 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
6 pásem 2,5 hod. 60 Kč 15 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
7 pásem 3 hod. 70 Kč 17 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
8 pásem 3,5 hod. 80 Kč 20 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
9 pásem 4 hod. 90 Kč 22 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
10 pásem 4,5 hod. 100 Kč 25 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
11 pásem 5 hod. 110 Kč 27 Kč Neplatí v pásmu P (MHD Praha)
12 pásem 5,5 hod. 120 Kč neexistuje
13 pásem 6 hod. 130 Kč neexistuje
Praha XXL Platí na lanové dráze na Petřín 24 hod. 200 Kč neexistuje
Krajská 24 hod. 180 Kč 45 Kč
Všepásmová Platí na lanové dráze na Petřín 24 hod. 300 Kč neexistuje
(*) Plnocenná / Od 18 do 65 let
Zvýhodněná / Od 6 do 18 let, studenti až do 26 let; senioři nad 65 let. Nárok na slevu je nutné doložit. (více informací…)

Kde zakoupím jízdenku?
Tabulka cen podle výchozího a cílového pásma

Kategorie Podmínky
Dítě do 6 let Doprovod osobou starší 10 let.
Senior od 70 let Neplatí ve vlacích Občanský průkaz členské země EU (více informací…)
Osoba ZTP Neplatí ve vlacích Český průkaz ZTP nebo ZTP/P. S průkazem ZTP/P je přeprava zdarma i pro průvodce.

Zavazadlo Neplatí ve vlacích Jízdní kolo Neplatí ve vlacích Kočárek s dítětem Pes Neplatí ve vlacích
20 Kč 0 Kč 0 Kč 20 Kč

Více informací o přepravě zavazadel.

Více informací o jednotlivém jízdném.

 

Uvedené informace se nevztahují na linku AE. Informace v tomto článku jsou pouze orientační. Závazný je vždy text Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID.